BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Krzysztof (Higher School of Agribusiness in Lomza), Bórawski Piotr (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Dunn James W. (Pennsylvania State University, USA)
Tytuł
Foreign Trade of Milk and Dairy Products in the European Union
Handel zagraniczny mlekiem i produktami jego przerobu w Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 3, s. 69-76, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Mleko, Przetwórstwo mleka
Foreign trade, Milk, Milk processing
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie handlu zagranicznego mlekiem i produktami mleczarskimi w UE. Szczególną uwagę zwrócono na eksport i import mleka i przetworów mlecznych w UE i na świecie. Do analizy zmian w handlu wykorzystano metody graficzne, tabelaryczne i opisowe. Analiza handlu zagranicznego dotyczy głównie 2020 roku, a światowy eksport wybranych produktów mleczarskich analizowano w latach 2000-2020. Badanie wykazało rozwój handlu mlekiem i produktami mleczarskimi w krajach UE i na świecie. Taka sytuacja jest wynikiem zwiększonego zapotrzebowania na mleko i skali produkcji. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present foreign trade of milk and dairy products in the EU. Particular attention is paid to exports and imports of milk and dairy products in the EU and globally. Graphs and tabular and descriptive methods are used to analyze the changes in trade. The analysis of foreign trade focuses mainly on 2020; however, global export of selected dairy products was analyzed for the years 2000-2020. The survey shows the development of trade for milk and dairy products in the EU countries and the world. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojnec, Š., Fertőt, J. (2014). Export competitiveness of dairy products on global markets: The case of the European Union countries. J. Dairy Sci., 97, 6151-6163.
 2. Dries, L., Germenji, E., Noev, N., Swinnen, J.F.M. (2009). Farmers, vertical coordination, and the restructuring of dairy supply chains in Central and Eastern Europe. World Development, 37(11), 1742-1758.
 3. Eurostat. Milk collection (all milks) and dairy products ob-tained - annual data. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/APRO_MK_POBTA__custom_1014778/default/table [accessed 31.05.2021].
 4. Gaworski, M. (2016). Assessment of dairy production de-velopment on the example of Polish conditions and comparisons with certain European countries. J. Agric. Sci., 1(27), 12-18.
 5. Irz, X., Jansik, C. (2015). Competitiveness of dairy farms in northern Europe: A cross-country analysis. Agric. Food Sci., 24, 206-218.
 6. Keyserlingk, M.A.G. von, Rushen, J., de Passillé, A.M., Weary, D.M. Invited review: The welfare of dairy cattle - Key concepts and the role of science. J. Dairy Sci., 92, 4101-4111.
 7. Krol, J., Brodziak A., Litwinczuk, Z., Szwajkowska, M. (2011). Wykorzystanie białek serwatkowych w promocji zdrowia (Whey protein utilization in health promotion). Żyw Człow, 38, 1, 36-45.
 8. OECD. Stat data. Retrived from https://stats.oecd.org/ [accessed 31.05.2021].
 9. Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Wyd. SGGW, Warszawa.
 10. Pawlak, K. (2014). Changes in the EU and global milk and dairy products market in view of multilateral trade liberalization. Scientific Journal Warsaw University of Life Science - SGGW. Problems of World Agriculture, 14(29), 4, 123-131.
 11. Poczta, W., Średzińska, J., Chenczke, M. (2020). Economic situation of dairy farms in identified clusters of European Union countries, Agriculture, 10, 92. DOI:10.3390/agriculture10040092
 12. Simo, D., Mura, L., Buleca, J. (2016). Assessment of milk production competitiveness of the Slovak Republic within the EU-27 countries. Agric. Econ.-Czech, 62, 10, 482-492.
 13. Wysokiński, M., Baran, J., Florkowski, W.J. (2015). Concentration of milk production in Poland. Proceedings of the 2015 International Conference "Economic Science for Rural Development" 37, Jelgava, LLU ESAF, 23-24 April, 93-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.3.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu