BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Małgorzata (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie), Ślusarczyk Bogusław (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie), Woźniak Agnieszka (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie), Wojtoń Patrycja (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
Tytuł
Ocena funkcjonowania systemu HACCP w przedsiębiorstwie branży spożywczej według opinii pracowników - studium przypadku
Assessment of the Functioning of the HACCP System in a Food Business Entrproce according to Employees Opinion - a Case
Źródło
Współczesne problemy zarządzania, 2021, vol 9, nr 2(19), s. 7-21, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Contemporary Management Problems
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Bezpieczna żywność, Przemysł spożywczy
Quality management systems, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Safe food, Food industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny funkcjonowaniu systemu HACCP w opinii pracowników przedsiębiorstwa branży mleczarskiej. Badania obejmowały między innymi zagadnienia dotyczące postrzegania przez pracowników działań w zakresie wprowadzenia i funkcjonowania systemu HACCP, a także określenie barier, przyczyn i korzyści związanych z wdrożeniem systemu HACCP w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research on the assessment of the functioning of the HACCP system in the opinion of employees of dairy industry. The research inc-luded, among others, issues related to the employees perceptron of activities related to the introduction and operation of the HACCP system, as well as the determina-tion of barriers, causes and benefits related to the implementation of the HACCP system in the enterprise. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Choroszyk, K., Tereszkiewicz, K. (2014). Znaczenie i weryfikacja systemu HACCP w łańcuchu przetwórstwa mięsnego. Logistyka, 3, 1017-1024.
 2. Grębowiec, M. (2012). Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w podejściu do zapewnienia jakości produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12(27(1), 63-74.
 3. Juarez, A. E., Barba, F., Civit, D. (2019). Plan de analisis de peligros y puntos criticos decontrol (HACCP) para Ricotta semigrasa. Facultad de Ciencias Veterinarias UNCPBA, 7.
 4. Kurpiel, M., Kucab-Bąk, K. (2020). Zarządzanie wiedzą na podstawie analizy wpływu narzędzi sprzedaży internetowej na zachowania konsumenta. W: R. Pukała (red.), Współczesne Problemy Zarządzania (s. 62). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.
 5. Morkis, G. (2012). Zakres wdrożenia obligatoryjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce. Żywność: nauka - technologia - jakość, 5(84), 203-214.
 6. Morkis, G. (2014). Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przemyśle spożywczym w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), 366-370.
 7. Sałata, B. (2012). Zintegrowane zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności GlobalGAP. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
 8. Skrzypek, E. (2005). Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach Unii Europejskiej. Problemy Jakości, 37(11), 12-19.
 9. Skrzypek, E., Michalski, M., Prochniak, A., Wnuk, A. (2004). HACCP jako podstawa działalności polskich przedsiębiorstw branży spożywczej na rynku Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 38, 303.
 10. Tarczyńska, A. S., Kowalik, J. (2012). Analiza systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży mleczarskiej. Zarządzanie i Finanse, 10(2(3), 18-32.
 11. Trafiałek, J., Kołożyn-Krajewska, D., Fronc, E. (2004). Stopień wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich zakładach. Żywność: nauka - technologia - jakość, 4(41), 126-136.
 12. Turlejska, H., Pelzner, U. (2003). Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. Poradnik dla kierujących zakładem. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 13. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. - o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2720-1627
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.52934/wpz.148
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu