BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożak-Siara Tatiana (Państwowa Wyższa Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławcu), Olak Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Organizowanie pracy zasobów ludzkich w zwinnym przedsiębiorstwie
Organizing the Work Human Resources in an Agile Enterprise
Źródło
Współczesne problemy zarządzania, 2021, vol 9, nr 2(19), s. 23-43, rys., bibliogr. 24 poz.
Contemporary Management Problems
Słowa kluczowe
Zwinne zarządzanie, Przedsiębiorstwo, Ergonomia, Organizacja pracy
Agile management, Enterprises, Ergonomics, Work organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problem kształtowania właściwej organizacji pracy w przedsiębiorstwie. W artykule stwierdzono, iż bardzo pomocne w tym zakresie jest stosowanie zasad ergonomii i rozwiązań zwinnych. Obydwa rozwiązania osadzono w koncepcji lean enterprise. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych wśród 200 małych i średnich firm województwa podkarpackiego. Umożliwiły one wyszczególnienie zachowań ergonomicznych i zwinnych w podkarpackich przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono autorski model organizowania pracy ludzkiej w zwinnym przedsiębiorstwie, który może pełnić cenną rolę utylitarną dla kadry zarządzającej współczesnym przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

The article will mention the problem of the forming of the competent labour orga-nization in the enterprise. In the article they stated that very much in this respect applying principles of the ergonomics and agile solutions were of help. Both con-cepts were settled in the concept lean enterprise. In the article findings were pre-sented empirical, conducted amongst 200 small and of medium-sized enterprises of the podkarpacki province. They enabled to specify ergonomic and agile behaviours in podkarpacki enterprises. In the article they presented author's of organising the human work in the agile enterprise which can perform the utilitarian valuable role for the staff managing the contemporary enterprise. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agile Forum AT Iacocca Institute. (1991). Paradigm Shift International. http://www.parshift.com/ (accessed: 15th November 2021).
 2. Bicheno, J. (2000). The lean toolbox. PICSIE Books.
 3. Clifford, F. (2016). Lean Execution. The Basic Implementation Guide for Maximizing Process Performance. CRC Press.
 4. Dahmardeh, N., Banihashemi, S. A. (2010). Organizational agility and agile manufacturing. European Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 27, 9-14.
 5. D'Aveni, R. A. (1994). Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. The Free Press.
 6. Griffin, B., Hesketh, B. (2003). Adaptable behaviours for successful work and career adjustment. Australian Journal of Psychology, 55(2), 65-73. https://doi.org/10.1080/00049530412331312914
 7. Grycuk, A. (2012). Metoda 5S w praktyce Lean Management. Zarządzanie Jakością, 2, 78.
 8. Grzelczak, A. (2013). Projektowanie procesów pracy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 9. Hill, A. V. (2011). The Encyclopedia of Operations Management. FT Press.
 10. Kidd, P. T. (1995). Agile Manufacturing. Foreign New Frontiers. Addison - Wesley.
 11. King, P. L. (2009). Lean for the Process Industries. Productivity Press.
 12. Kumar, A., Motowani, J. A. (1995). A methodology for assessing time-based competitive adventage of manufacturing firms. International Journal of Operations & Production Management, 15(2), 36-53. https://doi.org/10.1108/01443579510080409
 13. McGaughey, R. E. (1999). Internet technology: contributing to agility in the twenty-first century. International Journal of Agile Management Systems, 1(1), 7-13. https://doi.org/10.1108/14654659910266655
 14. Narasimhan, R., Talluri, S., Mahapatra, S. K. (2006). Multiproduct, multicriteria model for supplier selection with product life-cycle considerations. Decision Sciences, 37(4), 577-603. https://doi.org/10.1111/j.1540-5414.2006.00139.x
 15. Ofoegbu, O. E., Akanbi, P. A. (2012). The influence of strategic agility on the perceived performance of manufacturing firms in Nigeria. International Business & Economics Research Journal, 11(2), 153-160. https://doi.org/10.19030/iber.v11i2.6769
 16. Olesiński, Z., Rzepka, A., Olak, A. (2017). Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach. Texter.
 17. Parker, R., Wirth, A. (1999). Theory and methodology. Manufacturing flexibility: Measures and relationships. European Journal of Operational Research, 118(3), 429-449. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(98)00314-2
 18. Pascal, D. (2015). Lean Production Simplified. CRC Press.
 19. Rigby, K. (2000). Bullying in schools: guidelines to effective action. The Professional reading guide for educational administrators, 21(1), 31-37.
 20. Rzeszotarska-Wyrwicka, M. (1998). Organizowanie systemów pracy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 21. Storey, J., Emberson, C., Reade, D. (2005). The barriers to customer responsive supply chain management. International Journal of Operations & Production Management, 25(3), 242-260. https://doi.org/10.1108/01443570510581853
 22. Trzcieliński, S. (2011). Przedsiębiorstwo zwinne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 23. Trzcieliński, S. (red.) (2007). Agile enterprise. Concepts and some results of research. International Ergonomics Association.
 24. Wyrwicka, M., Grzelczak, A. (2010). Audyt personalny. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2720-1627
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.52934/wpz.149
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu