BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malcherczyk Barbara, Fedan Roman (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Stopień i zakres efektywności kształcenia w PWSTE w Jarosławiu a zapotrzebowanie absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy
The Scope and Efficiency of Education in the PWSTE Jaroslaw vs Local and Regional Labour Market Demand for Graduates
Źródło
Współczesne problemy zarządzania, 2021, vol 9, nr 2(19), s. 45-63, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Contemporary Management Problems
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kształcenie, Efektywność, Kompetencje społeczne, Absolwenci szkół wyższych
Labour market, Learning, Effectiveness, Social competences, Higher education graduates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka artykułu dotyczy efektywności kształcenia studentów w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, w kontekście zapotrzebowania absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Analizie poddano stopień przygotowania i efektywności pracy kadry naukowo-dydaktycznej, zakres i przydatność bazy lokalowej wraz z wyposażeniem technicznym i dydaktycznym oraz efektywność kształcenia dla potrzeb rynku pracy. W tym celu przeprowadzono badania własne z wykorzystaniem ankiety wśród 190 respondentów, którymi byli studenci i absolwenci jarosławskiej uczelni, pozwalające na ustalenie stosownych wniosków merytorycznych i aplikacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article covers the PWSTE (State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw) education efficiency regarding the local and regional labor market demand for graduates. The analysis covers tutors' work efficiency and qualifications, premises as well as teaching and technical equipment utility level, education efficiency response to the local market requirements. For this purpose, the internal research in the form of a questionnaire was conducted among 190 students and graduates as respondents. It resulted in relevant substantive and practical conclusions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błażejewski, W. (2013). Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  2. Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji. Instytut Badań Edukacyjnych.
  3. Powiat Jarosławski. (2021). O powiecie. https://powiat.jaroslawski.pl/o-powiecie (dostęp: 09.06.2021).
  4. Powiatowy Urząd Pracy. (2021). Inne analizy i statystyki. https://jaroslaw.praca.gov.pl/inne-analizy-i-statystyki (dostęp: 09.06.2021).
  5. Powiatowy Urząd Pracy. (2021). Statystyka lokalnego rynku pracy. https://jaroslaw.praca.gov.pl/statystyka-lokalnego-rynku-pracy (dostęp: 09.06.2021).
  6. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna. (2021). Studium Wychowania Fizycznego. https://www.pwste.edu.pl/instytuty/jednostki-miedzyinstytutowe/studium-wychowania-fizycznego/ (dostęp: 31.05.2021).
  7. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna. (2014). Współpraca nauki i biznesu. http://biznes.pwste.edu.pl/index.php/rada-doc/3682-regulamin (dostęp: 10.06.2021).
  8. Szopa, A. (2015). Problemy ewaluacji jakości kształcenia studentów nauk społecznych wobec wyzwań rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  9. Wierzbieniec, W., Lewicki, C. (red.) (2013). Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (1998-2013) Jubileusz 15-lecia Alma Mater Jaroslaviensis. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2720-1627
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.52934/wpz.150
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu