BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vnukova Natalia (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine), Makovoz Oksana (National Technical University, Kharkiv, Ukraine), Vakareva Yelyzaveta (ntern at the Lawyers' Association of the Business Partners Group, Kharkiv, Ukraine), Kuzmenko Tatiana (National Technical University, Kharkiv, Ukraine)
Tytuł
Design Thinking as a Start-up Business Planning Strategy
Design thinking jako strategia planowania biznesu startupu
Źródło
Współczesne problemy zarządzania, 2021, vol 9, nr 2(19), s. 137-146, rys., bibliogr. 11 poz.
Contemporary Management Problems
Słowa kluczowe
Myślenie projektowe, Przedsiębiorstwo typu start-up, Innowacyjność, Cykl życia
Design thinking, Startup, Innovative character, Life cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono specyfikę sukcesu startupu oraz wpływ design thinking, który opiera się na metodologii projektowania rozwiązań z naciskiem na człowieka-konsumenta, jako końcowego użytkownika produktu lub usługi. Startup jest pierwszym niezbędnym etapem cyklu życia innowacji. Aby innowacja odniosła sukces, stosuje się metodologię design thinking, która zwiększa przewidywalność sukcesu, szybkość wejścia na rynek oraz zmniejsza ryzyko inwestycyjne w innowację. Aktywnie działający system wsparcia dla startupów jest podstawą aktywnej działalności innowacyjnej, zwiększania ilości innowacyjnych produktów, eksportu produktów high-tech. Rozwój projektów typu startup jest szeroko rozpowszechniony za granicą. Stwierdzono, że cechą charakterystyczną tych udanych projektów jest to, że przynoszą one wysokie zyski, a także podnoszą poziom gospodarki w swoich krajach. Stwierdzono, że ważne jest, aby zbadać kwestię udanego uruchomienia i wdrożenia startupów poprzez struktury, które przyczyniają się do ich rozwoju. Ponadto, oczywiste jest, że design thinking jest najbardziej skuteczną metodologią tworzenia innowacji, która jest aktywnie wykorzystywana przez różne światowej sławy firmy. niniejszy artykuł formułuje model metodologiczny design thinking dla głównych cech sukcesu startupów. Wdrożenie tego modelu obejmuje następujące kroki: uogólnienie koncepcji "startupu", uogólnienie koncepcji "myślenia projektowego", identyfikację etapów cyklu życia startupu, systematyzację kluczowych komponentów pomyślnie zrealizowanych startupów oraz analizę zdolności myślenia projektowego startupu. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the peculiarities of startup success and the influence of design thinking, which is based on the methodology of solution design with a focus on human consumers, as the end user of a product or service. The startup is the first necessary stage of the life cycle of innovation. In order for the innovation to be successful, the design thinking methodology is used, which increases the predictability of success, speed of market entry and reduction of investment risks in the innovation. Actively working system of support for start-ups is the basis of active innovation activities, increasing the volume of innovative products, export of high-tech products. Development of startup projects is widespread abroad. It was found that the peculiarity of these successful projects is that they bring high profits, as well as raise the level of the economy in their countries. It is stated that it is important to study the issue of successful launch and implementation of startups through the structures that contribute to their development. Moreover, it is obvious that design thinking is the most successful methodology for creating innovations, which is actively used by various world-renowned companies. This article formulates a methodological model of design thinking for the main characteristics of startup success. The implementation of this model includes the following steps: generalization of the "startup" concept, generalization of the "design thinking" concept, identification of the stages of the startup life cycle, systematization of the key components of successfully realized startups, and analysis of the design thinking capabilities of the startup. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacho, R., Pukala, R., Hlibko, S., Vnukova, N., Pola, P. (2019). Information Management: The Key Driver of the Economic System's Development. Marketing and Management of Innovations, 3, 297-307. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-23
 2. Bongiovanni, I., Louis, C. P. (2021). Theory and practice of Design Thinking: perspectives of designers and business consultants. International Journal of Design Creativity and Innovation, 9(3), 174-191. https://doi.org/10.1080/21650349.2021.1929501
 3. Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84-92.
 4. Gubinsky, A. (2021). Navishcho dyzayn-myslennya biznesu? Craft Innovations. https://www.craftinnovations.com.ua/post/design-thinking-for-business (accessed: 22th December 2021).
 5. Kaushik, M., Guleria, N. (2020). The Impact of Pandemic COVID-19. Workplace European Journal of Business and Management, 12(15), 9-18. https://doi.org/10.7176/EJBM/12-15-02
 6. Makovoz, O. S., Vakareva, Є. О. (2021). Design Thinking in the Creation of a Business Plan for a Startup Materials of the VII International Scientific and Practical Conference ≪Formation of Mechanism of Competitive Positioning of National Economic Systems in Global, Regional and Local Scales≫: Collection of Abstracts. Theses of reports, 05th of November, 2021. ed. by O. V. Panukhnik. Ternopil: FOP Palianitsya VA, 197-198.
 7. Nagorsky, N. (2017). Innovative Startup or Traditional Business? Business Law Electronic Resource. https://www.businesslaw.org.ua/innovaciinyi-startup-chy-tradyciinyi-bisness/ (accessed: 22th December 2021).
 8. Pukala, R. (2019). Start-ups as one of the elements triggering the development of Industry 4.0. MATEC Web of Conferences, 297, 08002. https://doi.org/10.1051/matecconf/201929708002
 9. Ukrainian Startup Fund. (2021). https://usf.com.ua/#usf-sc-4 (accessed: 22th December 2021).
 10. What insurance startups exist and how they can be useful. (2021). Tristar. http://tristar.com.ua/1/ar /kakie_startapy_v_sfere_strahovaniia_sushestvuut_i_chem_oni_mogut_byt_polezny_5647.html (accessed: 22th December 2021).
 11. Zubkova, O. (2018). Development of Design Thinking in Education. Na Urok. https://naurok.com.ua/stattya-rozvitok-dizayn-mislennya-v-osviti-63870.html (accessed: 22th December 2021).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2720-1627
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.52934/wpz.156
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu