BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukowska Maria (University of Lodz)
Tytuł
Distance and Isolation. The Role of Australia in Wojciech Gutkowski's Colonial Dream in Journey to Kalopeia
Źródło
International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 2020, vol. 26, nr 2, s. 29-41, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Socjalizm, Państwo, Wizerunek państwa, Kulturowe uwarunkowania
Socialism, State, Image of the country, Cultural determinants
Uwagi
summ.
Abstrakt
This contribution is an attempt at a different reading of Wojciech Gutkowski's Journey to Kalopeia (1817), which may be of interest to both Polish and Australian readers in the twenty-first century, since it tries to connect Polish history with the dream of the Antipodes represented by Australia. Gutkowski's book, unknown until 1913, when it was deemed a utopian novel of little scientific value, gained recognition in the 1950s, 1960s, 1970s and 1980s. At that time it was studied as a political treatise and an Enlightenment model for the creation of an ideal utopian-socialist-communist state. This paper offers a new reading of the work in question, discussing its cultural-historical aspects as a precursor of a specifically Polish model of a utopian-colonial state. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartyś, J. Wizjoner czy fantasta. O życiu i działalności Wojciech Gutkowskiego (17 75 -182 6). Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1983.
 2. Borucka-Arctowa, M. Prawo natury jako ideologia antyfeudalna. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
 3. Brański, J. "Kalopea Wojciecha Gutkowskiego i jej utopia edukacyjna." Utopia a edukacja. Ed. R. Włodarczyk et al. vol. 2. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, 67-83.
 4. Górski, J. "Review." Wojciech Gutkowski - Podróż do Kalopei. Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, XIX. Poznań: 1958.
 5. Gross, Z. "Wstęp" [Introduction]. W. Gutkowski, Podróż do Kalopei. Ed. Z. Gross. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956, 5-51.
 6. Gutkowski, W. Podróż do Kalopei, do kraju najszczęśliwszego na świecie, gdzie bez pieniędzy i bez własności bogactwa, przemysł, światło i dobre wszystkie mienie jak najwięcej wygórowało i gdzie tom drugi historii życia Bolesława II, króla polskiego, znajduje się. Ed. Z. Gross. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.
 7. Guzicki, L. "Pierwsza polska utopia socjalistyczna." Międzyuczelniane zeszyty naukowe. Studia z historii myśli społeczno-ekonomicznej 7 (1964): 43-81.
 8. Guzicki, L. Społeczno-ekonomiczne poglądy Wojciech Gutkowskiego. Library typescript ASN, signature Dr.104.
 9. Koberdowa, I. Początki polskiej myśli socjalistycznej do powstania zorganizowanego ruchu robotniczego. Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR [Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej]. Instytut Ruchu Robotniczego, 1977.
 10. Kopaliński, W. "Arkadia". Słownik Mitów i Tradycji Kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
 11. Kozłowski, W.M. "Podróż do Kalopei. Pierwsza utopia socjalistyczna polska." Sfinks (1913): 313 -331.
 12. Kujawińska Courtney, K., Penier I., Chakrabarti S. The Post-marked World: Theory and Practice in the 21st century. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
 13. Ludwikowski, R. Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 14. Łukowska, M. Polish Colonialism. From Utopia to Reality. International Interdisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2014, http://www.sgemsocial.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-29-2/ISSN 2367-5659, September 1-9 2014, 3.1 (2014): 543-558.
 15. Łukowska, M.A. Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu rozbiorów. Studium wyobrażeń środowiskowych na podstawie zawartości wybranych periodyków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 16. Łukowska, M., Stępień J. "Postcolonialism and the Polish Colonial Ideology." The Post-Marked World. Eds. K. Kujawińska Courtney, I. Penier, S. Chakrabarti. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, 153-172.
 17. Marchewa, J. Podróż do Kalopei jako mesjanistyczna utopia społeczno-polityczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, I. Nauki Humanistyczno-Społeczne, 110, Filologia Polska, Łódź (1975): 23-32.
 18. Najdowski, Z. Podróż do Kalopei Wojciecha Gutkowskiego. Studium z dziejów myśli polskiego oświecenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 19. Niemcewicz, J.U. Pamiętniki czasów moich (1): 99-100. Web. 20 November 2020. http://biblioteka.kijowski.pl/niemcewicz%20julian%20ursyn/pami%EAtnik%20czas%F3w%20moich%20i.pdf
 20. Paszkowski, L. Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940. Toruń-Melbourne: Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2008.
 21. Słabczyński, W. Polscy podróżnicy i odkrywcy. Warszawa: Globograf, 1973.
 22. Suchodolski, B. "Rozwój i problematyka filozofii Oświecenia w Polsce." Z dziejów myśli filozoficznej i społecznej, 2: Wiek XVIII - Oświecenie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1956.
 23. Tokarczyk, R.A. Polska myśl utopijna. Trzy eseje z dziejów. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1995.
 24. Żychowski, M. Polska myśl socjalistyczna XIX i XX wieku (do 1918). Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-8695
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1641-4233.26.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu