BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potocki Tomasz (Chair of Financial Markets and Public Finance, University of Rzeszów, Poland)
Tytuł
Locating Financial Capability Within Capability Approach - Theoretical Survey
Konceptualizacja wyborów finansowych na kanwie teorii możliwości wyboru - analiza teoretyczna
Źródło
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 2022, nr 1, s. 96-106, schem., bibliogr. 86 poz.;
Słowa kluczowe
Ograniczona racjonalność, Racjonalność, Teoria racjonalnego wyboru (TRW), Ograniczenia finansowe, Aktywa finansowe, Teoria możliwości
Bounded rationality, Rationality, Rational choice theory, Financial limitations, Financial assets, Possibility theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D11, I31
summ., streszcz.
Abstrakt
Integracja teorii możliwości wyboru z koncepcją możliwości wyborów finansowych pozostaje otwartym problemem badawczym. Celem artykułu jest interdyscyplinarna analiza teoretyczna możliwości wyborów finansowych oparta na pierwotnej wersji teorii możliwości wyboru zaproponowanej przez A. Sena. W artykule podjęto próbę wykorzystania kluczowych komponentów teorii możliwości wyboru do stworzenia teoretycznych założeń koncepcji możliwości wyborów finansowych. Ponadto w artykule wykorzystano dorobek racjonalności ograniczonej H. Simona i dalszych jej rozszerzeń w ramach racjonalności adaptacyjnej. Do osiągnięcia celów wykorzystano analizę koncepcyjną. Pozwoliła ona na lepsze zrozumienie samego pojęcia możliwości wyborów finansowych i zaadresowanie trzech głównych wyzwań w jej zdefiniowaniu. W ten sposób zaproponowano bardziej transparentne i spójne podejście wykorzystujące dorobek teoretyczny w pracach nad możliwościami wyborów finansowych. Dodatkowo uzupełniono literaturę w tym zakresie o klasyczne prace A. Sena i ich dalsze rozwinięcia oferowane szczególnie w pracach I. Robeyns. Z tego powodu najważniejszym wnioskiem niniejszego artykułu jest rekomendacja wykorzystania prac A. Sena nad teorią możliwości wyboru jako warunków ramowych do definiowania możliwości wyborów finansowych. (abstrakt oryginalny)

The integration of financial capability with the capability approach remains an open and challenging issue. This paper offers a theoretical exploration of the financial capability framed within Sen's capability approach in an interdisciplinary way. It focuses on the fundamental conceptual aspects of the capability approach, and on how we may use that framework for the development of financial capability theory. Moreover, the presented theoretical study addresses the issue of the critical role of constrained choice using Simon's bounded rationality and ecological rationality approach. We used one type of research and it is conceptual analysis. It helped us to better understand and explain the concept of financial capability and address three important issues related to that concept. In this paper, we offer a more transparent and consistent approach that takes into account theoretical evidence on financial capability. We complemented the financial capability literature by highlighting the critical role of the classic works of A. Sen and more recently the influential work of I. Robeyns. Thus, our headline finding is that using A. Sen's approach as a general framework for the financial capability may offer a more transparent and consistent approach to define financial capability.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Robinson J. A. [2020], The Narrow Corridor. States, Societies, and the fate of Liberty, Penguin, London.
 2. Akerlof G. A., Shiller, R. J. [2015], Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, Princeton University Press, New York.
 3. Alessie R., Angelini V., Van Santen P. [2013], Pension wealth and household savings in Europe: Evidence from SHARELIFE, European Economic Review, 68, October: 308-328.
 4. Alkire S. [2002], Valuing Freedoms: Sen's Capability Approach and Poverty Reduction, Oxford University Press, Oxford.
 5. Alkire S., Foster J., Seth S. (eds.) [2015], Multidimensional Poverty Measurement and Analysis, Oxford University Press, Oxford.
 6. Anand P., Lea. S. [2011], The psychology and behavioural economics of poverty, Journal of Economic Psychology, 32(2): 284-293.
 7. Anand P., Hunter G., Smith R. [2005], Capabilities and well-being: Evidence based on the Sen-Nussbaum approach to welfare, Social Indicators Research, 74: 9-55.
 8. Arrowsmith S., Pignal, J. [2010], Initial findings from the 2009 Canadian financial capability survey, Task Force on Financial Literacy. Special Surveys Division, Statistics Canada. [WWW document], URL: http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/fin/F2-209-2010-eng.pdf (Accessed on 15.01. 2011).
 9. Banerjee A. V., Duflo E. [2011], Poor economics, Penguin Books, London.
 10. Banerjee A. V., Benabou P., Mookherjee D. [2006], Understanding poverty, Oxford University Press, Oxford.
 11. Bertrand M., Mullainathan S., Shafir E. [2004], A behavioral-economics view of poverty, American Economic Review, 94(2): 419-423.
 12. Bertrand M., Mullainathan S., Shafir E. [2006], Behavioral economics and marketing in aid of decision making among the poor, Journal of Public Policy & Marketing, 25(1): 8-25.
 13. Betti G., Dourmashkin N., Rossi M., Yin Y. P., [2007], Consumer over-indebtedness in the EU: measurement and characteristics, Journal of Economic Studies, 34(2):136-156.
 14. Bird C. L., Sener A., Coskunder S. [2014], Visualizing financial success: planning is key, International Journal of Consumer Studies, 38(6): 684-691.
 15. Boyd R., Richerson P. J. [2005], The origin and evolution of cultures, Oxford University Press, New York.
 16. Collins D., Morduch J., Rutherford S., Ruthven O. [2009], Portofolios of the Poor. How the World's Poor Live on 2 $ a Day, Princeton University Press, Princeton & Oxford.
 17. Collins J. M. (ed.) [2015], A Fragile Balance: Emergency Savings and Liquid Resources for Low-Income Customers, Palgrave Macmillan, New York.
 18. Comim F., Qizilbash M., Alkire S. (eds.) [2008], The Capability Approach: Concepts, measures and Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 19. Davis L. E. [2017], Financialization and investment: a survey of the empirical literature Journal of Economic Surveys, 31(5): 1332-1358.
 20. DellaVigna S. [2009], Psychology and Economics: Evidence from the Field, Journal of Economic Literature, 47(2): 315-372.
 21. Dubois J-L., Rousseau S. [2008], Reinforcing Households' Capabilities as a Way to Reduce Vulnerability and Prevent Poverty in Equitable Terms, in: Comim, F., Qizilbash, M., Alkire, S. (eds.), The Capability Approach: Concepts, measures and Applications, 421-436, Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Duflo E. [2006], Poor but rational?, in: Banerjee, A. V., Benabou, P., Mookherjee, D. (eds.), Understanding poverty, 367-378, Oxford University Press, Oxford.
 23. Elster J. [1983], Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationality, Cambridge University Press, Cambridge.
 24. Gigerenzer G. [2008], Rationality for Mortals. Oxford University Press, Oxford.
 25. Gigerenzer G., Fiedler K., Olsson H. [2012], Rethinking Cognitive Biases as Environmental Consequences, in: Todd P. M., Gigerenzer, G., ABC Research Group (eds.), Ecological Rationality, 80-110, Oxford University Press, Oxford.
 26. Gigerenzer G., Todd P. M., ABC Research Group [1999], Simple Heuristics That Make Us Smart, Oxford University Press, Oxford.
 27. Gigerenzer G., Hertwig R., Pachur T. (eds.) [2011], Heuristics: The Foundations of Adaptive Behavior, Oxford University Press, Oxford.
 28. Greenwood R., Scharfstein D. [2013], The Growth of Finance, Journal of Economic Perspectives, 27(2): 3-28.
 29. Hoelzl E., Kapteyn A. [2011], Editorial. Journal of Economic Psychology, 32(4): 543-545.
 30. Johnson, E. Sherraden M. [2007], From Financial Literacy to Financial Capability among Youth, Journal of Sociology & Social Welfare, 34(3): 119-146.
 31. Kempson E., Collard S., Moore N. [2005], Measuring Financial Capability: An Exploratory Study, Consumer Research Report, 37, London: Financial Services Authority, [WWW document], URL www.pfrc.bris.ac.uk/...research/Reports/Fincap_baseline_results_06.pdf (Accessed on 01.01.2013).
 32. Kempson E., Perotti V., Scott K. [2013], Measuring financial capability: a new instrument and results from low- and middle-income countries, Russia Trust Fund, World Bank, New York.
 33. Kuklys W. [2005], Amartya Sen's Capability Approach, Springer, Berlin & Heidelberg.
 34. Livshits I. [2015], Recent developments in consumer credit and default literature, Journal of Economic Surveys, 29(4): 594-613.
 35. Mian A., Sufi A. [2009], The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence from the U. S. Mortgage Default Crisis, Quarterly Journal of Economics, 129(4): 1449-1496.
 36. Mian A., Rao K., Sufi A. [2013], Household Balance Sheets, Consumption, and the Economic Slump, The Quarterly Journal of Economics, 128(4): 1687-1726.
 37. Mian A., Sufi A., Verner E. [2017], Houshold Debt and Business Cycles Worldwide, The Quarterly Journal of Economics, 13(4): 1755-1817.
 38. Morduch J., Schneider R. [2017], The financial diaries. How American Families cope in World of Uncertainty, Princeton University Press, Princeton & Oxford.
 39. Mullainathan S. [2006], Better choices to reduce poverty, in: Banerjee, A. B., Benabou, R., Mookherjee, D. (eds.), Understanding poverty, 379-288, Oxford University Press, Oxford.
 40. Mullainathan S. [2007], Psychology and Development Economics, in: Diamond, P., Vartiainen, H. (eds.), Behavioral Economics and its Applications, 85-114. Princeton University Press, Princeton & Oxford.
 41. Mullainathan S., Shafir E. [2014], Scarcity. The true cost of not having enough, Penguin Books, London.
 42. Nozick R. [1993], The nature of rationality, Princeton University Press, Princeton & New Jersey.
 43. Nussbaum M. C. [2000], Women and Human Development: the Capabilities Approach. Cambridge University Press, Cambridge.
 44. Nussbaum M. C. [2011], Creating Capabilities. The Human Development Approach, Harvard University Press, Cambridge.
 45. Philippon T. [2015], Has the US finance industry become less efficient? On the theory and measurement of financial intermediation, American Economic Review, 105(4): 1408-1438.
 46. Philippon T., Reshef A. [2013], An international look at the growth of modern finance, Journal of Economic Perspectives, 27(2): 73-96.
 47. Piketty T. [2014], Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 48. Qizilbash M. [2008], Amartya Sen's capability view: insightful sketch or distorted picture, in: Comim, F., Qizilbash, M., Alkire, S., The Capability Approach: Concepts, measures and Applications, 53-81, Cambridge University Press, Cambridge.
 49. Prasad, E. S. [2021]. The Future of Money. How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA & London.
 50. Rajan R. G. [2006], Has Finance Made the World Riskier? European Financial Management, 12(4): 499-533.
 51. Remund D. L. [2010], Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy, Journal of Consumer Affairs, 44(2): 276-295.
 52. Robeyns I. [2005], The Capability Approach: a theoretical survey, Journal of Human Development, 6(1): 93-114.
 53. Robeyns I. [2016], Capabilitarianism, Journal of Human Development, 17(3): 397-414.
 54. Robeyns I. [2017], Wellbeing, Freedom and Social Justice. The Capability Approach Re-Examined, Open Book Publishers, Cambridge.
 55. Sen A. [1982], Choice, Welfare and Measurement, Blackwell, Oxford.
 56. Sen A. [1985], Commodities and Capabilities, North-Holland, Amsterdam.
 57. Sen A. [1987], On ethics and economics, Blackwell Publishing, Malden.
 58. Sen A. [1990], Means versus Freedom, Philosophy and Public Affairs, 19(2): 111-121.
 59. Sen A. [1993], Capability and Well-being, in: Nussbaum, N., Sen, A. (eds.), The Quality of Life, 30-53, Oxford University Press, Oxford.
 60. Sen A. [1997], On economic inequality, Oxford University Press, Oxford.
 61. Sen A. [1999], Development As Freedom, Oxford University Press, Oxford.
 62. Sen A. [2002], Rationality and freedom, Harvard University Press, Cambridge, MA & London.
 63. Sen, A. [2004], Elements of a Theory of Human Rights, Philosophy & Public Affairs, 32(4): 315-356.
 64. Sen, A. [2009], The Idea of Justice, Penguin Books, London.
 65. Sen, A. [2017], Collective choice and Social Welfare. Expanded Edition, Penguin Books, London.
 66. Shelling T. [1978], Micromotives and Macrobehavior, W W Norton Company, New York.
 67. Sherraden M. S. [2013], Building blocks of financial capability, in: Birkenmaier, J. M., Sherraden, M. S., Curley, J. C. (eds.), Financial Capability and Asset Building: Research, Education, Policy, and Practice, 1-43, Oxford University Press, New York & Oxford.
 68. Sherraden M. S., Grinstein-Weiss M. [2015], Creating Financial Capability in the Next Generation: An Introduction to the Special Issue, The Journal of Consumer Affairs, 49(1): 1-12.
 69. Shiller R. J. [2012], Finance and the Good Society, Princeton University Press, Princeton & Oxford.
 70. Simon H. A. [1955], A Behavioral Model of Rational Choice, The Quarterly Journal of Economics, 69(1): 99-118.
 71. Simon H. A. [1956], Rational choice and the structure of environments, Psychological Review, 63(2): 129-138.
 72. Simon H. A. [1979], Model of Thought, Yale University Press, New Haven.
 73. Simon H. A. [1990], Invariants of human behavior, Annual Review of Psychology, 41: 1-19.
 74. Simon H. A. [1991], Models of my Life, The MIT Press, Cambridge, MA & London.
 75. Smith V. L. [2009], Rationality in economics. Constructivist and Ecological Forms, Cambridge University Press, Cambridge.
 76. Stiglitz J. E. [2010], Risk and Global Architecture: Why Full Financial Integration May be Undesirable, American Economic Review, 100(2): 388-292.
 77. Sudgen R. [2018], The Community of Advantage, Oxford University Press, Oxford.
 78. Sun, S., Chen, Y-C., Ansong D., Huang J., Sherraden M. [2021], Household Financial Capability and Economic Hardship: An Empirical Examination of the Financial Capability Framework, Journal of Family and Economic Issues, Jan 23: 1-14.
 79. Taylor M. [2011], Measuring Financial Capability and its Determinants Using Survey Data, Social Indicators Research, 102: 297-314.
 80. Todd P. M., Gigerenzer G. (eds.) [2012], Ecological rationality. Intelligence in the world, Oxford University Press, Oxford.
 81. Wolff J., De-Shalit A. [2007], Disadvantage, Oxford University Press, Oxford.
 82. Xiao J. J., O'Neill B. [2016], Consumer financial education and financial capability, International Journal of Consumer Studies, 40(6): 712-721.
 83. Xiao J. J., Chen C., Chen F. [2014], Consumer financial capability and financial satisfaction, Social Indicators Research, 118(1): 415-432.
 84. Xiao J. J., Chen C., Sun L. [2015], Age differences in consumer financial capability, International Journal of Consumer Studies, 39(4): 387-395.
 85. Xiao J. J., Huang J. [2021], Financial Capability: A Conceptual Review, Extension, and Synthesis (July 26, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3943629 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3943629.
 86. Zingales L. [2015], Presidential Address: Does Finance Benefit Society?, The Journal of Finance, 70 (4): 1327-1363.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/GN/147640
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu