BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarzec Katarzyna (Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), Totleben Bartosz (Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), Piątek Dawid (Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
Tytuł
Zróżnicowanie składów zarządów i rad nadzorczych polskich spółek akcyjnych
Differences in the Composition of Management and Supervisory Boards in Polish Joint-Stock Companies
Źródło
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 2022, nr 1, s. 79-95, rys., tab., wykr., bibliogr. 74 poz.;
Słowa kluczowe
Zarząd, Rada nadzorcza, Przedsiębiorstwo państwowe
Board of directors, Supervisory board, State enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D22, M10
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza porównawcza zarządów i rad nadzorczych w spółkach akcyjnych w Polsce w latach 2001-2017 w zależności od struktury własności (państwowe vs prywatne). Użyto kryteriów: długość kadencji, płeć, wiek, narodowość członków zarządów i rad. Przedmiotem analizy są spółki akcyjne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w latach 2001-2017 (ogółem 6489 spółek). Kadencje w zarządach spółek trwają średnio ok. dwa lata i trzy miesiące. W spółkach państwowych kadencje są krótsze o kilkanaście dni. Kadencje w radach nadzorczych trwają średnio dwa lata i sześć miesięcy i w spółkach prywatnych są dłuższe o ponad dwa miesiące w porównaniu ze spółkami państwowymi. Średni wiek kandydata w momencie powołania do zarządu i rad nadzorczych wynosi około 43,5 roku w przedsiębiorstwach prywatnych i około 45 lat w przedsiębiorstwach państwowych. Kadencje w zarządach i radach nadzorczych są zdominowane przez mężczyzn. W zarządach większą skalą niedoreprezentowania kobiet charakteryzują się spółki państwowe. Z kolei w radach nadzorczych niedoreprezentowanie kobiet jest większe w spółkach prywatnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że cechy członków rad nadzorczych i zarządów są statystycznie istotnie różne w zależności od struktury właścicielskiej przedsiębiorstwa, jednak różnice te nie są duże.(abstrakt oryginalny)

This paper aims to describe the characteristics of members of management and supervisory boards in 6,489 joint-stock companies registered in the Polish National Court Register from 2001 to 2017 and to highlight differences between companies depending on their ownership structure: private vs. state-owned. We analysed features such as the term of office, gender, age, and nationality. The average term of a management board is two years and three months. In state-owned enterprises (SOE), this period is several days shorter. Meanwhile, supervisory boards have terms of two years and six months on average. In private companies, the term of office is two months longer than in SOEs. The average board member was 43.5 years old when appointed in private companies and about 45 years old in SOEs. Men predominate in the boardrooms. Comparing management boards, the underrepresentation of women is greater in SOEs. Meanwhile, in the case of private companies, women are more underrepresented on the supervisory boards. We show that the features of board members are statistically significant depending on the ownership structure, but these differences are not large. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A. [2013], Mechanizmy sprawowania kontroli w spółkach publicznych z udziałem Skarbu Państwa, Zarządzanie i Finanse, 11 (2): 186-199.
 2. Aluchna M. [2015], Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 3. Aluchna M., Aras G. [2018], Introduction, [w:] Aluchna M., Aras G., Women on Corporate Boards. An International Perspective, Routledge, London.
 4. Aluchna M., Koładkiewicz I. [2018], Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Perspektywa rady nadzorczej, Organizacja i Kierowanie, 3: 11-31.
 5. Aluchna M., Krejner-Nowecka A., Tomczyk E. [2017], Własność skarbu państwa a obecność kobiet w radach nadzorczych. Badanie spółek notowanych na GPW w Warszawie, Organizacja i Kierowanie, 1: 103-118.
 6. Bacon J., Brown J. K. [1973], Corporate directorship practices: Role, selection, and legal status of the board, Conference Board, New York.
 7. Bałtowski M., Kozarzewski P. [2016], Formal and real ownership structure of the Polish economy: state-owned versus statecontrolled enterprises, Post-Communist Economies, 28(3): 405-419.
 8. Bałtowski M. [2015], Spółki Skarbu Państwa - próba typologii, [w:] Kidyba A. (red.), Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa: 11-28.
 9. Bałtowski M., Kwiatkowski G. [2018], Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, WN PWN, Warszawa.
 10. Beasley M. S. [1996], An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud, The Accounting Review, 71(4): 443-465.
 11. Bertrand M., Black S. E., Jensen S., Lleras-Muney A. [2014], Breaking the glass ceiling? The effect of board quotas on female labor market outcomes in Norway, NBER Working Paper, w20256, http://www.nber.org/papers/w20256.
 12. Bettio F., Verashchagina A., Mairhuber I., Kanjuo-Mrčela A. [2009], Gender Segregation in the Labour Market: Root Causes, Implications and Policy Responses in the EU, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 13. Bilimoria D., Piderit S. K. [1994], Qualifications of corporate-board committee members, Group & Organization Management, 19: 334-362.
 14. Bohdanowicz L. [2011], Kobiety w organach statutowych polskich spółek publicznych: Podsumowanie badań, [w:] Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot: 227-239.
 15. Bohdanowicz L., Jeżak J., Matyjas Z. [2008], Wiek członków rad nadzorczych i zarządów oraz zróżnicowanie pod względem rad nadzorczych i zarządów polskich spółek publicznych, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 259-280.
 16. Bureau van Dijk [2017], Amadeus database, https://amadeus.bvdinfo.com.
 17. Byrka-Kita K., Czerwiński M., Preś-Perepeczo A., Wiśniewski T. [2021], Does CEO Replacement at State-Owned Enterprises Matter? Evidence from the Polish Capital Market, Eastern European Economics, 59(2): 125-147.
 18. Byrka-Kita K., Czerwiński M., Preś-Perepeczo A., Wiśniewski T. [2018], Zmiana na stanowisku prezesa zarządu na polskim rynku kapitałowym, Organizacja i Kierowanie, 1: 11-34.
 19. Castro C. B., La Concha D., Dominguez M., Gravel J. V., Periñan M. M. V. [2009], Does the team leverage the board's decisions?, Corporate Governance: An International Review, 17(6): 744-761.
 20. Domagała W. [2019], Segregacja zawodowa według płci w krajach OECD, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 21. EMIS [2017], Emerging Markets Information Services, http://www.emis.com.
 22. Equilar [2018], CEO Tenure Drops to Just Five Years, https://www.equilar.com/blogs/351-ceo-tenure-drops-to-five-years.html.
 23. Fernández-Temprano M. A., Tejerina-Gaite F. [2020], Types of director, board diversity and firm performance, Corporate Governance, 20(2): 324-342.
 24. Fundacja Liderek Biznesu [2016], Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce 2016. Czas na zmiany, Warszawa, https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pliki/Raport_KobietyWeWladzachSpolekGieldowych.pdf.
 25. Gliniecki B., Zaleska-Korziuk K. [2017], Report on Corporate Governance in State-Owned Enterprises - The Polish Perspective, Pro Publico Bono-Public Administration, 1: 98-115.
 26. GPW [2007], Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.
 27. Gruszczyński M. [2020], Women on Boards and Firm Performance: A Microeconometric Search for a Connection, Journal of Risk Financial Management, 13: 218.
 28. Gupta N. [2005], Partial privatization and firm performance, The Journal of Finance, 60: 987-1015.
 29. Hambrick D. C., Fukutomi G. D. S. [1991], The Seasons of a CEO's Tenure, The Academy of Management Review, 16 (4): 719-742.
 30. Heidrick, Struggles [2011], Challenging Board Performance, European Corporate Governance Report.
 31. Hillman A., Cannella A., Paetzold R. [2000], The resource-dependence role of corporate directors: Strategic adaptation of board composition in response to environmental change, Journal of Management Studies, 37(2): 235-255.
 32. Hillman A. J., Cannella Jr. A. A., Harris I. C. [2002], Women and Racial Minorities in the Boardroom: How Do Directors Differ?, Journal of Management, 28(6): 747-763.
 33. Huang S., Hilary G. [2018], Zombie board: Board tenure and firm performance, Journal of Accounting Research, 56(4): 1285-1329.
 34. Huse M., Gabrielsson J. [2012], Board Leadership and Value Creation: An Extended Team Production Approach, [w:] Clarke T., Branson D. (red.), The SAGE Handbook of Corporate Governance, SAGE: 233-251.
 35. Johnson S. G., Schnatterly K., Hill A. D. [2013], Board composition beyond independence: social capital, human capital, and demographics, Journal of Management, 39(1): 232-262.
 36. Kalinowska-Nawrotek B. [2005], Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 37. Kaplan S. N., Minton B. A. [2012], How Has CEO Turnover Changed?, International Review of Finance, 12(1): 57-87.
 38. Kesner I. [1988], Directors' Characteristics and Committee Membership: An Investigation of Type, Occupation, Tenure, and Gender, Academy of Management Journal, 31(1): 66-84.
 39. Kim K., Mauldin E., Patro S. [2014], Outside directors and board advising and monitoring performance, Journal of Accounting and Economics, 57: 110-131.
 40. Kirsch A. [2018], The gender composition of corporate boards: A review and research agenda, Leadership Quarterly, 29(2): 346-364.
 41. Kocenda E., Hanousek J. [2012], State ownership and control in the Czech Republic, Economic Change and Restructuring, 45: 157-191.
 42. Kodeks spółek handlowych [2000], Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 nr 94, poz. 1037.
 43. Koładkiewicz I. [2013], Rady nadzorcze - dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 44. Koładkiewicz I. [2014], Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa. Perspektywa interesariuszy polskiego rynku kapitałowego, Studia Prawno-Ekonomiczne, XCI(2): 193-212.
 45. Kosnik R. D. [1987], Greenmail: A study of board performance in corporate governance, Administrative Science Quarterly, 32(2): 163-185.
 46. Kozarzewski P. [2019], Polityka właścicielska państwa w okresie transformacji systemowej. Próba syntezy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 47. Kuzman T., Talavera O., Bellos S. K. [2018], Politically induced board turnover, ownership arrangements, and performance of SOEs, Corporate Governance, 26(3): 160-179.
 48. Larcker D. F., Tayan B. [2018], CEO Succession: Data, CGRI Quick Guide Series Corporate Governance Research Initiative, September.
 49. Milliken F. J., Martins L. L. [1996], Searching for Common Threads: Understanding the Multiple Effects of Diversity in Organizational Groups, Academy of Management Review, 21(2): 402-433.
 50. Murphy K. J., Zabojnik J., Kevin J. [2006], Managerial Capital and the Market for CEOs, Queen's Economics Department Working Paper, 1110.
 51. OECD [2020], Female share of seats on boards of the largest publicly listed companies, https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54753.
 52. Post C., Byron K. [2015], Women on Boards and Firm Financial Performance: A Meta-Analysis, Academy of Management Journal, 58: 1546-1571.
 53. Powell G. N., Butterfield D. A. [2015], The glass ceiling: what have we learned 20 years on?, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 2(4): 306-326.
 54. Pye A. J. [2000], Changing scenes in, from and outside the board room: UK corporate governance in practice from 1989 to 1999, Corporate Governance, 8: 335-346.
 55. Pye A., Kaczmarek S., Kimino S. [2012], Changing Scenes in and around the Boardroom: UK Corporate Governance in Practice from 1989 to 2010, [w:] Clarke T., Branson D. (red.), The SAGE Handbook of Corporate Governance, SAGE: 255-284.
 56. Ruigrok W., Peck S., Tacheva S. [2007], Nationality and gender diversity on Swiss corporate boards, Corporate Governance, 15(4): 546-557.
 57. Saeed A., Belghitar Y., Yousaf A. [2016], Firm-level determinants of gender diversity in the boardrooms: Evidence from some emerging markets, International Business Review, 25(5): 1076-1088.
 58. Saeed A., Yousaf A., Alharbi J. [2017], Family and state ownership, internationalization and corporate board-gender diversity: Evidence from China and India, Cross Cultural & Strategic Management, 24(2): 251-270.
 59. Schoenman R. [2005], Captains or Pirates? State-Business Relations in Post-Socialist Poland, East European Politics and Societies, 19(1): 40-75.
 60. Sealy R., Vinnicombe S. [2012], Women and the Governance of Corporate Boards, [w:] Clarke T., Branson D. (red.), The SAGE Handbook of Corporate Governance, SAGE: 325-344.
 61. Sun X. S., Bhuiyan M. B. U. [2020], Board tenure: A review, Journal of Corporate Accounting & Finance, 31(4): 178-196.
 62. Szarzec K., Dombi A., Matuszak P. [2021], State-owned enterprises and economic growth: Evidence from the post-Lehman period, Economic Modelling, 99.
 63. Szarzec K., Nowara W., Żurek M. [2017], Forma własności a wyniki ekonomiczne największych przedsiębiorstw krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 3: 89-114.
 64. Szarzec K., Totleben B., Piątek D. [2022], How Do Politicians Capture a State? Evidence from State-Owned Enterprises, East European Politics and Societies, 36(1): 141-172.
 65. Urbanek P. [2010], Rotacje zarządów polskich spółek publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 1-2: 19-34.
 66. Urbanek P. [2014], Zmiany akcjonariatu a rotacja członków zarządu na przykładzie polskich spółek publicznych, Studia Ekonomiczne, 166: 228-237.
 67. Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi [2000], Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. 2000 nr 26, poz. 306.
 68. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami [2016], Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Dz.U. 2016, poz. 1202.
 69. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym [2016], Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. 2016, poz. 2259.
 70. Vafeas N. [2003], Length of board tenure and outside director independence, Journal of Business Finance and Accounting, 30(7-8): 1043-1064.
 71. van Ees H., van der Laan G. [2012], Boards and Board Effectiveness, [w:] Clarke T., Branson D. (red.), The SAGE Handbook of Corporate Governance, SAGE: 183-195.
 72. Wang Y., Clift B. [2009], Is there a "business case" for board diversity?, Pacific Accounting Review, 21(2): 88-103.
 73. Westphal J., Zajac E. [1997], Defections from the inner circle: Social exchange, reciprocity and the diffusions of board independence in US corporations, Administrative Science Quarterly, 42(1): 161-183.
 74. Zelechowski D. D., Bilimoria D. [2004], Characteristics of Women and Men Corporate Inside Directors in the US, Corporate Governance an International Review, 12 (3): 337-342.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/GN/145538
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu