BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jóźwik Bartosz (Katedra Ekonomii Międzynarodowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska), Gavryshkiv Antonina (Katedra Ekonomii Międzynarodowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Tytuł
Wpływ podatku środowiskowego na emisję gazów cieplarnianych w państwach Grupy Wyszehradzkiej
The Impact of Environmental Tax on Greenhouse Gas Emissions in Visegrad Group Countries
Źródło
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 2022, nr 1, s. 66-78, rys., tab., wykr., bibliogr. 38 poz.;
Słowa kluczowe
Koszty środowiskowe, Emisja gazów, Krzywa Kuznetsa
Environmental costs, Gas emissions, Kuznets curve
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F64, O11
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Rola podatku środowiskowego jako instrumentu oddziaływania na gospodarkę w celu zmniejszenia degradacji środowiska jest przedmiotem badań od wielu lat. W niniejszym artykule głównym celem badawczym jest sprawdzenie, czy zachodzą długookresowe związki (kointegracja) między emisją gazów cieplarnianych, podatkami środowiskowymi oraz produktem krajowym brutto w państwach Grupy Wyszehradzkiej zgodnie z hipotezą środowiskowej krzywej Kuznetsa (EKC) w latach 1995-2018. Sprawdzono również, czy podatek środowiskowy ma wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Badając, czy istnieje między zmiennymi modelu długookresowa stabilna zależność (kointegracja), przeprowadzono testy z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego z rozkładem opóźnień (ARDL). W drugim etapie zbadano występowanie oraz kierunki związku przyczynowego, wykorzystując wektorowy model korekty błędem (VECM). Testy przeprowadzone za pomocą modelu ARDL potwierdziły kointegrację między zmiennymi tylko w Polsce. Jednak relacje długookresowe między zmiennymi nie są zgodne z hipotezą EKC w kształcie odwróconej litery U. Są one zgodne z hipotezą EKC w kształcie litery U, wskazując, że początkowo wraz ze wzrostem PKB per capita emisja gazów cieplarnianych spada, a po osiągnięciu minimum ponownie rośnie. Badania występowania i kierunku związku przyczynowego za pomocą modelu VECM wykazały w Polsce konwergencję modelu do równowagi długookresowej tylko dla równania, w którym zmienną zależną jest podatek środowiskowy.(abstrakt oryginalny)

The role of environmental tax as an economic instrument to reduce environmental degradation has been under investigation for many years. In this paper, the main research objective is to check whether there were long-term relationships (cointegration) between greenhouse gas emissions, environmental taxes and gross domestic product in Visegrad Group countries under the inverted U-shaped Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis from 1995 to 2018. It was also checked whether environmental tax has an impact on greenhouse gas emissions. In the first step, the long-run relationship (cointegration) was examined by applying the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds test. In the second step, the causal relationship and direction were tested within the Vector Error Correction Model (VECM) framework. The results of ARDL bounds testing confirmed cointegration between variables only in Poland. However, the long-run relationships between the variables are not consistent with the inverted U-shaped EKC hypothesis. They confirm the U-shaped EKC hypothesis, indicating that greenhouse gas emissions decrease with an increase in GDP per capita. After reaching the minimum, emissions increase again. The test of the causal relationship in Poland indicates the existence of convergence to the long-term equilibrium only for the equation where the environmental tax is the dependent variable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aydin C., Esen Ö. [2018], Reducing CO2 emissions in the EU member states: Do environmental taxes work?, Journal of Environmental Planning and Management, 61: 2396-2420.
 2. Dinda S. [2004], Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, Ecological Economics, 49 (4): 431-455.
 3. Filipović S., Golušin M. [2015], Environmental taxation policy in the EU - new methodology approach, Journal of Cleaner Production, 88: 308-317.
 4. Freire-González J. [2018], Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: A critical review, Journal of Policy Modeling, 40 (1): 194-223.
 5. Gavryshkiv, A. V. [2019], Oddziaływanie handlu międzynarodowego na środowisko w krajach rozwijających się, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 4: 27-41.
 6. Gerlagh R., Lise W. [2005], Carbon taxes: A drop in the ocean, or a drop that erodes the stone? The effect of carbon taxes on technological change, Ecological Economics, 54 (2-3): 241-260.
 7. González-Sánchez M., Martín-Ortega J. L. [2020], Greenhouse Gas Emissions Growth in Europe: A Comparative Analysis of Determinants, Sustainability, 12 (3): 1-22.
 8. Goulder L. H. [1995], Environmental taxation and the double dividend: a reader's guide, International Tax and Public Finance, 2: 157-183.
 9. Grossman G. M., Krueger A. B. [1991], Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement, NBER Working Paper Series, 39.
 10. Gruszecki L., Jóźwik B., Kyophilavong P. [2020], International Relations in the Environmental Kuznets Curve - Theoretical Considerations, European Research Studies Journal, 23 (4): 964-982.
 11. Gruszecki L., Jóźwik B. [2019], Teoretyczne rekonstrukcje środowiskowej krzywej Kuznetsa, Gospodarka Narodowa, 299 (3): 95-117.
 12. Haites E. [2018], Carbon taxes and greenhouse gas emissions trading systems: what have we learned?, Climate Policy, 18 (8): 955-966.
 13. Hájek M., Zimmermannová J., Helman K., Rozenský L. [2019], Analysis of carbon tax efficiency in energy industries of selected EU countries, Energy Policy, 134: 1-11.
 14. Hao L. N., Umar M., Khan Z., Ali W. [2021], Green growth and low carbon emission in G7 countries: How critical the network of environmental taxes, renewable energy and human capital is?, Science of The Total Environment, 752: 1-10.
 15. Hashmi R., Alam K. [2019], Dynamic relationship among environmental regulation, innovation, CO2 emissions, population, and economic growth in OECD countries: A panel investigation, Journal of Cleaner Production, 231: 1100-1109.
 16. He P., Chen L., Zou X., Li S., Shen H., Jian J. [2019a], Energy Taxes, Carbon Dioxide Emissions, Energy Consumption and Economic Consequences: A Comparative Study of Nordic and G7 Countries, Sustainability, 11: 1-17.
 17. Kirchgässner G., Müller U. A., Savioz M. [1998], Ecological Tax Reform and Involuntary Unemployment: Simulation Results for Switzerland, Swiss Journal of Economics and Statistics, vol.134(III),329-353, September.
 18. Kripfganz S., Schneider D. C. [2018], ARDL: Estimating autoregressive distributed lag and equilibrium correction models, In Proceedings of the 2018 London Stata Conference.
 19. Kripfganz S., Schneider D. C. [2020], Response surface regressions for critical value bounds and approximate p-values in equilibrium correction models, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 82 (6): 1456-1481.
 20. Lapinskienė G., Peleckis K., Slavinskaitė N. [2017], Energy consumption, economic growth and greenhouse gas emissions in the European Union countries, Journal of Business Economics and Management, 18 (6): 1082-1097.
 21. Lee H., Roland-Holst D. [1997], The environment and welfare implications of trade and tax policy, Journal of Development Economics, 52 (1): 65-82.
 22. Liobikienè G., Butkus M., Matuzevičitè K. [2019], The Contribution of Energy Taxes to Climate Change Policy in the European Union (EU), Resources, 8 (2): 1-23.
 23. Loganathan, N., Shahbaz, M., Taha, R. [2014], The Effect of Green Taxation and Economic Growth on Environment Hazards: The Case of Malaysia, MPRA Paper, 56843.
 24. Loganathan N., Shahbaz M., Taha R. [2014], The link between green taxation and economic growth on CO2 emissions: fresh evidence from Malaysia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38: 1083-1091.
 25. Lopez R. [1994], The Environment as a Factor of Production: The Effects of Economic Growth and Trade Liberalization, Journal of Environmental Economics and Management, 27: 163-184.
 26. Miller S., Vela M. A. [2018], Are environmentally related taxes effective?, Inter-American Development Bank Working Paper Series, 4685.
 27. Morley B. [2012], Empirical evidence on the effectiveness of environmental taxes, Applied Economics Letters, 19 (18): 1817-1820.
 28. Pesaran M. H., Shin Y., Smith R. P. [2001], Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, Journal of Applied Econometrics, 16 (3): 289-326.
 29. Pesaran M. H., Shin Y., Smith R. P. [1999], Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels, Journal of the American Statistical Association, 94(446): 621-634.
 30. Pigou A. C. [1920], The Economics of Welfare. In: 4th edition 1938, Weidenfeld and Nicolson, London.
 31. Radulescu M., Sinisi C. I., Popescu C., Iacob S. E. [2017], Environmental tax policy in Romania in the context of the EU: Double Dividend Theory, Sustainability, 9 (11): 1-20.
 32. Sen S., Vollebergh H. [2018], The effectiveness of taxing the carbon content of energy consumption, Journal of Environmental Economics and Management, 92: 74-99.
 33. Shahbaz M., Sinha A. [2018], Environmental Kuznets Curve for CO2 Emission: A Literature Survey, Munich Personal RePEc Archive.
 34. Shahzad U. [2020], Environmental taxes, energy consumption, and environmental quality: Theoretical survey with policy implications, Environmental Science and Pollution Research, 27: 24848-24862.
 35. Skrzypek J. [2018], Analiza energochłonności i emisyjności sektorów polskiej gospodarki w latach 1996-2015, Studia Oeconomica Posnaniensia, 6: 78-103.
 36. Stern N. [2007], The Economics of Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.
 37. Timilsinas G. R. [2018], Where is the carbon tax after thirty years of research? Development Research Group, Working Paper Series, 8493.
 38. Vasylieva T., Lyulyov O., Bilan Y., Streimikiene D. [2019], Sustainable Economic Development and Greenhouse Gas Emissions: The Dynamic Impact of Renewable Energy Consumption, GDP, and Corruption, Energies, 12 (17): 1-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/GN/145537
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu