BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecki Marcin (Narodowy Bank Polski, Poland; European Central Bank, Germany), Brzoza-Brzezina Michał (Narodowy Bank Polski, Poland), Kolasa Marcin (SGH Warsaw School of Economics, Poland; International Monetary Fund, USA)
Tytuł
Aging, Migration and Monetary Policy in Poland
Wpływ procesu starzenia i migracji na polską politykę pieniężną
Źródło
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 2022, nr 1, s. 5-30, rys., tab., wykr., bibliogr. 31 poz.;
Słowa kluczowe
Proces starzenia, Polityka pieniężna, Model cyklu życia
Aging process, Monetary policy, Life cycle model
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E43, E52, J11
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Polska stoi w obliczu szczególnie ostrych przemian demograficznych. Oczekuje się, że wskaźnik obciążenia demograficznego wzrośnie z nieco powyżej 20% w 2000r do ponad 60% w 2050 r. Polska doświadczyła ostatnio także ogromnej fali imigracji, głównie z Ukrainy. W niniejszym artykule zbadano, jak starzenie się i migracje wpłyną na polską gospodarkę i jakie konsekwencje mają te dostosowania dla polityki pieniężnej. Stosując model równowagi ogólnej z uwzględnieniem cyklu życia, pokazano, że spadek naturalnej stopy procentowej (NSP) spowodowany procesami demograficznymi jest znaczny i wynosi ponad 1,5 punktu procentowego, choć rozłożony jest na 40 lat. Wpływ przepływów migracyjnych jest stosunkowo niewielki i nie może znacząco złagodzić presji na spadek wskaźnika NSP wywołany starzeniem się populacji. Jeśli bank centralny dowiaduje się o malejącym wskaźniku NSP z opóźnieniem, prawdopodobny jest dłuższy okres utrzymywania się inflacji poniżej celu. W tym przypadku prawdopodobieństwo osiągnięcia zerowej dolnej granicy dla stóp procentowych staje się głównym ograniczeniem polityki pieniężnej, podczas gdy może pozostać pod kontrolą, jeśli bank centralny wykorzysta trendy demograficzne do aktualizacji bieżących szacunków NSP. (abstrakt oryginalny)

Poland faces a particularly sharp demographic transition. The old-age dependency ratio is expected to increase from just above 20% in 2000 to over 60% in 2050. At the same time, the country has recently witnessed a huge wave of immigration, mostly from Ukraine. In this paper, we investigate how aging and migration will affect the Polish economy and what consequences these adjustments have for monetary policy. Using a general equilibrium model with life-cycle considerations, we show that the decline in the natural rate of interest (NRI) due to demographic processes is substantial, amounting to around 1.5 percentage points, albeit spread over a period of 40 years. The impact of migration flows is relatively small and cannot significantly alleviate the downward pressure on the NRI induced by populating aging. If the central bank is slow in learning about the declining NRI, an extended period of inflation running below the target is likely. In this case, the probability of hitting the zero lower bound (ZLB) becomes a major constraint on monetary policy, while it could remain under control if the central bank uses demographic trends to update the NRI estimates in real time.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acedański J., Włodarczyk J. [2018], Demographics, retirement age, and real interest rates in Poland, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 10 (4): 355-385.
 2. Bean C. R. [2004], Global demographic change: some implications for central banks, pp.447-454, Economic Policy Symposium, Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 26-28, 2004.
 3. Bielecki M., Goraus K., Hagemejer J., Tyrowicz J. [2016], Decreasing fertility vs increasing longevity: Raising the retirement age in the context of ageing processes, Economic Modelling, 52 (PA): 125-143.
 4. Bielecki M., Brzoza-Brzezina M., Kolasa M. [2020], Demographics and the natural interest rate in the euro area, European Economic Review, 129 (C): 103535.
 5. Bielecki M., Brzoza-Brzezina M., Kolasa M. [2022], Demographics, monetary policy, and the zero lower bound, Journal of Money, Credit and Banking, forthcoming.
 6. Branch W. A., Evans G. W. [2006], A simple recursive forecasting model, Economics Letters, 91 (2): 158-166.
 7. Brzoza-Brzezina M., Kolasa M., Szetela M. [2016], Is Poland at risk of the zero lower bound?, Bank i Kredyt, 47(3): 195-226.
 8. Bullard J., Garriga C., Waller Ch. J. [2012], Demographics, redistribution, and optimal inflation, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 419-440, Nov./Dec. 2012.
 9. Carvalho C., Ferrero A., Nechio F. [2016], Demographics and real interest rates: Inspecting the mechanism, European Economic Review, 88, 208-226.
 10. Christoffel K., Coenen G., Warne A. [2008], The New Area-Wide Model of the euro area - a micro-founded open-economy model for forecasting and policy analysis, Working Paper Series 944, European Central Bank.
 11. Evans G. W., Honkapohja S. [2001], Learning and Expectations in Macroeconomics, Princeton University Press.
 12. Gourinchas P.-O., Parker J. A. [2002], Consumption Over the Life Cycle, Econometrica, 70 (1): 47-89.
 13. Gradzewicz M., Mućk J. [2019], Globalization and the fall of markups, NBP Working Papers 304, Narodowy Bank Polski.
 14. Gradzewicz M., Growiec J., Kolasa M., Postek Ł., Strzelecki P. [2018], Poland's uninterrupted growth performance: new growth accounting evidence, Post-Communist Economies, 30 (2): 238-272.
 15. Gust Ch., Lopez-Salido D., Smith M. E. [2012], The empirical implications of the interest-rate lower bound, Finance and Economics Discussion Series 2012-83, Board of Governors of the Federal Reserve System (U. S.).
 16. Holden T., [2021], Existence and uniqueness of solutions to dynamic models with occasionally binding constraints, Review of Economics and Statistics, forthcoming.
 17. Holston K., Laubach T., Williams J. C. [2017], Measuring the natural rate of interest: International trends and determinants, Journal of International Economics, 108 (S1): 59-75.
 18. Ireland P. N. [2011], A New Keynesian Perspective on the Great Recession, Journal of Money, Credit and Banking, 43 (1): 31-54.
 19. Juselius M., Takats E. [2015], Can demography affect inflation and monetary policy?, BIS Working Paper 485, Bank for International Settlements.
 20. Kara E., von Thadden L. [2016], Interest rate effects of demographic changes in a New-Keynesian life-cycle framework, Macroeconomic Dynamics, 20 (1): 120-164.
 21. Kolasa A., [2017], Life Cycle Income and Consumption Patterns in Poland, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 9 (2): 137-172.
 22. Laubach T., Williams J. C. [2003], Measuring the Natural Rate of Interest, The Review of Economics and Statistics, 85 (4): 1063-1070.
 23. Malmendier U., Nagel S. [2016], Learning from Inflation Experiences, The Quarterly Journal of Economics, 131 (1): 53-87.
 24. Milani F. [2011], Expectation Shocks and Learning as Drivers of the Business Cycle, Economic Journal, 121 (552): 379-401.
 25. OECD [1998], Work-Force Ageing in OECD Countries, in: Employment Outlook, chapter 4: 123-151.
 26. Orphanides A., Williams J. C. [2002], Robust Monetary Policy Rules with Unknown Natural Rates, Brookings Papers on Economic Activity, 33 (2): 63-146.
 27. Peterman W. B. [2016], Reconciling Micro and Macro Estimates of the Frisch Labor Supply Elasticity, Economic Inquiry, 54 (1): 100-120.
 28. Smets F., Wouters R. [2003], An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area, Journal of the European Economic Association, 1 (5): 1123-1175.
 29. Taylor J. B. [1993], Discretion versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39: 195-214.
 30. Trehan B., Wu T. [2007], Time-varying equilibrium real rates and monetary policy analysis, Journal of Economic Dynamics and Control, 31 (5): 1584-1609.
 31. Vlandas T. [2016], The impact of the elderly on inflation rates in developed countries, LEQS - LSE Europe in Question Discussion Paper Series 107, European Institute, LSE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/GN/145536
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu