BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siekiera Joanna (University of Bergen, Norway)
Tytuł
Understanding of the Rule of Law in the Antipodes
Źródło
International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 2020, vol. 26, nr 2, s. 43-55, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Praworządność, Państwo, Prawo
Rule of law, State, Law
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Australia, Nowa Zelandia
Australia, New Zealand
Abstrakt
Understanding the rule of law in the Antipodes, that is in the Commonwealth of Australia and New Zealand, as a legal value is clear to both of these societies. The rule of law, oftentimes called the state of law, is the basis of the system of values, as well as legal culture, which determines which social values are legally protected and how high their position de facto and de iure is. The hierarchy of the rule of law in the Antipodes shows undoubtedly how various legal norms, unwritten and those codified ones, protect the democratic system with all its principles, along with the rights and freedoms of citizens and persons residing in these two countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Australian Aid. Web. 23 November 2021. https://australianaid.org
 2. Australian Parliament. Web. 23 November 2021. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/00_-_Infosheets/Infosheet_23_-_Basic_legal_expressions
 3. Baker, N. "New Zealand and Australia in Pacific Regionalism". Eds. G. Fry. S. Tarte, The New Pacific Diplomacy. Canberra: ANU Press, 2015. https://doi.org/10.22459/NPD.12.2015.12
 4. Bennett, J.A. "The American Imperial Threat to New Zealand's Pacific Dependencies in World War Two". Eds. I. Conrich, D. Alessio, New Zealand, France and the Pacific, Studies in New Zealand Culture 14 (2011): 45-53.
 5. Bożyk, S. System konstytucyjny Australii. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2001.
 6. Bożyk, S. System konstytucyjny Nowej Zelandii. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2009.
 7. Charter of the Commonwealth signed by Her Majesty Queen Elizabeth II, Head of the Commonwealth, Commonwealth Day 2013 from 11 March 2012. Commonwealth of Nations. Web. 23 November 2021. http://thecommonwealth.org/member-countries
 8. Conrich, I., Alessio D. Eds. New Zealand, France and the Pacific, Studies in New Zealand Culture. Nottingham, 14, 2011.
 9. Fijałkowski, Ł. "Australia - awans do statusu mocarstwa regionalnego". Eds. A. Jarczewska, J. Zajączkowski, Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015; Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2016.
 10. Harford, S. "A Trans-Tasman Union Community: Growing Global Solidarity." Labour History 95 (2008): 133-149. https://doi.org/10.2307/27516313
 11. Herr, R., Bergin A. Our Near Abroad: Australia and Pacific Islands Regionalism. Canberra: Australian Strategic Policy Institute, 2011.
 12. Jarczewska, A., Zajączkowski J. Eds. Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015; Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2016.
 13. Kozielski, P. Australia i jej rola w kształtowaniu procesów integracyjnych w obszarze Azji Pacyfiku, Warsaw: Wydawnictwo CEDEWU, 2015.
 14. Kukułka J. Historia współczesnych stosunków międzynarodowych; 1945-2000 z kalendarium 2001-2006, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2007.
 15. Legal translations. Web. 23 November 2021. https://legal-translations.com.au/australian-legal-system
 16. McIntyre, W.D., Gardner W.J. Speeches and Documents on New Zealand History. Oxford: Clarendon Press, 1971.
 17. Murray, P. Regionalism and Community. Australia's Options in the Asia-Pacific. Barton: Australian Strategic Policy Institute,2010.
 18. New Zealand Government. Web. 23 November 2021. https://www.beehive.govt.nz/release/parliament-removes-abortion-crimes-act
 19. New Zealand Ministry of Justice. Web. 23 November 2021. https://www.justice.govt.nz/about/learn-about-the-justice-system/how-the-justice-system-works/the-basis-for-all-law
 20. Olssen, E.A. "The Australia - New Zealand Agreement." The Australian Quarterly16.3 (1944): 10-22. https://doi.org/10.2307/20631200
 21. Pacific Community. Web. 23 November 2021. https://www.spc.int
 22. Pacific Islands Forum. Web. 23 November 2021. https://www.forumsec.org
 23. Quanchi, M. "End of an Epoch: towards Decolonisation and Independence in the Pacific." Agora 43.4 (2008): 18-23.
 24. Robinson, A. "Trends in Australian-New Zealand Relations." The Australian Quarterly 41.1 (1969): 43-51. https://doi.org/10.2307/20634261
 25. Rule of law. Web. 23 November 2021. https://www.ruleoflaw.org.au/guide/index.html
 26. Siekiera, J. "Ekonomiczna analiza konstytucji Nowej Zelandii." Acta Universitatis Wratislaviensis CCCXVII/1, 2015: 115-121.
 27. Sprengel, M., Gospodarczo-polityczne współczesne relacje Australii z Japonią: wzorzec dla stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku. Kraków: Avalon, 2012.
 28. United States Note to Japan, November 26, 1941, Dept. of State Bulletin, vol. V, no. 129, Dec. 13, 1941.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-8695
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1641-4233.26.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu