BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walenia Alina (Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Inteligentne specjalizacje w procesie zrównoważonego rozwoju regionów (na przykładzie regionu Wielkopolski)
Smart Specialisations in the Process of Sustainable Development of Regions (on the Example of the Wielkopolska region)
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 57, s. 41-55, rys., tab.,bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój regionalny
Sustainable development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Konkurencyjność regionalna uznawana jest za siłę napędową współczesnych procesów gospodarczych, wymuszającą zmiany i dostosowanie się do warunków gospodarki globalnej. Koncepcja konkurencyjności regionalnej bardzo szybko stała się celem polityki Komisji Europejskiej (KE), która postrzegała poprawę konkurencyjności we wszystkich regionach Europy, szczególnie w opóźnionych, jako niezbędną w dążeniu do "społecznej spójności". Koncepcja inteligentnej specjalizacji to nowe podejście unijnej polityki wobec regionów, które pojawiło się w dokumencie Europa 2020, wskazującym trzy priorytety: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Artykuł przedstawia znaczenie inteligentnych specjalizacji w polityce zrównoważonego rozwoju regionów.(abstrakt oryginalny)

National/regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3 strategies) are in- tegrated economic transformation programs that use the region's strengths, competitive advantages and development potential. Smart specialisation strategies focus on priority development areas selected and adjusted to regional conditions, thus enabling the achievement of a competitive advantage in a given field. The smart specialisation strategy is based on the technological, scientific and economic potential characteristic of a given region. The article presents theoretical assumptions for the concept of smart specialisation and identifies smart specialisation in Polish regions, including the Wielkopolska region. The aim of the article is to identify the impact of implementing the assumptions of the Europe 2020 Strategy in terms of implementing the concept of smart specialisation as a stimulus for the economic development of the Wielkopolska region.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania europejskiego funduszu społecznego. 2018. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Poznań, s. 204.
 2. Annoni P., Dijkstra L. 2010. EU Regional Competitiveness Index RCI 2013 (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf; dostęp: 20.08.2020).
 3. Annoni P., Dijkstra L. 2019. The EU Regional Competitiveness Indeks 2019 (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2019/the-european-regional-competitiveness-index-2019; dostęp: 28.08.2020).
 4. Annoni P., Dijkstra L., Gargano N. 2020. The EU Regional Competitiveness Index 2016, Working Papers (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf; dostęp: 20.08.2020).
 5. Annoni P., Kozovska K. 2013. EU Regional Competitiveness Index (RCI) 2010, Scientific and Technical Research Reports, Joint Research Centre, 2010 (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC58169; dostęp: 20.08.2020).
 6. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 29.
 7. Europa 2000. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, KOM(2010)2020 wersja ostateczna, 3.3.2010, s. 35.
 8. Gołębiewski J., Podlińska O. 2015. Konkurencyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. [W:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce. Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku (http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/problemy_rozwoju_regionalne.pdf.; dostęp: 20.08.2020).
 9. Gorynia M. 2009. Teoretyczne aspekty konkurencyjności. [W:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności. PWN, Warszawa, s. 48-99.
 10. Gorzelak G. Różnice będą rosły. Sorry taki mamy model, wywiad. Polityka (http://www.polityka.pl/niezbednikinteligenta/1597645,1,roznice-beda-rosly.read: dostęp: 8.05.2020).
 11. Komunikat KE, EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, s. 5-6. Załącznik 1 - Europa 2020: Zarys, Komunikat Komisji, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, s. 35.
 12. Krajowy Program Reform 2020/2021 z 28 kwietnia 2020 r. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-national-reform-programme-poland_pl_0.pdf; dostęp: 15.08.2020).
 13. Markowski T. 2001. Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności w świetle procesów globalizacji gospodarki. Samorząd Terytorialny, 3, 30.
 14. Komunikat KE, EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, s. 5-6. Załącznik 1 - Europa 2020: Zarys, Komunikat Komisji, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, s. 35.
 15. Krajowy Program Reform 2020/2021 z 28 kwietnia 2020 r. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-national-reform-programme-poland_pl_0.pdf; dostęp: 15.08.2020).
 16. Piotrowski S. 2012. Konkurencyjność regionalna a innowacyjność i przedsiębiorczość. [W:] E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje, strategie, przykłady, PWN, Warszawa, s. 137.
 17. Porter M. 1980. Strategia konkurencyjności (Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Pres, New York).
 18. Porter M. 1985. Przewaga konkurencyjna (The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Pres, New York).
 19. Porter M. 1986. Konkurencja w globalnych przemysłach (Competition in Global Industries, Harvard Business School Press, Boston).
 20. Porter M. 1990. Przewaga konkurencyjna państw (The Competitive Advantage of Nations, Free Pres, New York).
 21. Porter M. 1998. Konkurując (On Competition, Harvard Business School Press, Boston). Zawodziński K., Bartoszczuk P. 2013. Atrakcyjność inwestycyjna a konkurencyjność regionu. [W:] H. Godlewska-Majkowska (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 22. Porter M. 1998. Konkurując (On Competition, Harvard Business School Press, Boston). Zawodziński K., Bartoszczuk P. 2013. Atrakcyjność inwestycyjna a konkurencyjność regionu. [W:] H. Godlewska-Majkowska (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu