BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielec Tomasz, Matykowski Roman
Tytuł
Biegi masowe w wybranych miastach Wielkopolski i ich wpływ na lokalny system społeczno-ekonomiczny
The Mass Running in selected Cities and Towns of Wielkopolska and their Impact on Local Socio-econnomic System
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 57, s. 109-127, rys., tab.,bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Promocja miasta
City promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia roli i wpływu imprez biegowych na rozwój miast oraz możliwości ich promocji i budowania pozytywnego wizerunku. Scharakteryzowano wpływ organizowanych biegów masowych przez trzy miasta wielkopolskie różnej wielkości: Poznań, Gniezno i Grodzisk Wielkopolski. Rosnąca w XXI w. popularność aktywności fizycznej w postaci biegów może stać się ważnym impulsem dla rozwoju społeczno-gospodarczego miast oraz stanowić nowe źródło poszukiwania tożsamości miasta czy jego nowego wizerunku.(abstrakt oryginalny)

This study is an attempt to present the role and influence of running events on the de- velopment of cities and towns, and the possibility of their promotion and building a positive image. The influence of mass runs organized by three Wielkopolska urban units of different sizes was char- acterized: Poznań, Gniezno and Grodzisk Wielkopolski. The growing popularity of physical activity in the form of running in the 21st century may become an important impulse for the socio-economic development of cities, as well as a new source of searching for the city's identity or its new image.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basińska-Zych A., Hołderna-Mielcarek B. 2015. Eventy sportowe jako element strategii marketingowej miasta w kontekście współczesnych tendencji na rynku sportowo-rekreacyjnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, 63, 6: 53-78.
 2. Budner W. 2012. Organizacja wielkich imprez sportowych jako wyraz wzrostu konkurencyjności miasta. [W:] W. Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, s. 43-57 (https://www.klubbiegacza.pl/artykuly/29/imprezy_sportowe_prof_budner.pdf).
 3. Budner W. 2014. Organizacja imprez biegowych źródłem korzyści dla różnych beneficjentów. [W:] Z. Waśkowski (red.), Marketing imprez biegowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 41-52.
 4. Dzięgiel A. 2014. Instrumenty promocji imprez biegowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie, 41, 2: 33-49.
 5. Dzięgiel A., Lubowiecki-Vikuk A.P. 2013. Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Turystyka i Rekreacja, 2(12): 119-135.
 6. Glińska E. 2008. Zarządzanie procesem kształtowania wizerunku miasta wśród jego mieszkańców na przykładzie Zambrowa. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 7. Grzyś P. 2017. Wizerunek miasta a jego tożsamość - współczesne zależności. Architectus, 2(50): 3-13.
 8. Kajdanek K. 2017. Gry wizerunkowe. [W:] K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, M. Dymnicka, K. Kajdanek (red.), Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 182-200.
 9. Kasperska E. 2018. Rynek usług dla organizatorów i uczestników imprez biegowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 130: 55-66.
 10. Kostrzewska M. 2016. Przestrzeń miejska areną sportu. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 3: 21-29. Kostrzewska M. 2017. Sport nie tylko w wielkim mieście. Aktywizujące przestrzenie publiczne. Zawód: Architekt, 56: 60-70.
 11. Kotarski H. 2018. Marka narodowa i regionalna jako branding miejsca. Pogranicze. Studia Społeczne, 33: 65-80.
 12. Kowalski J.A. 2011. Marka i komunikacja marketingowa w wydarzeniach sportowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Ekonomiczne Problemy Usług, 79: 169-176.
 13. Królikowska-Tomczak A. 2011. Sport i rekreacja produktem markowym Poznania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Ekonomiczne Problemy Usług, 79: 229-240.
 14. Kruczek Z., Walas B. 2004. Promocja i informacja turystyczna. Proksenia, Kraków.
 15. Markowski T. 2006. Marketing miasta. [W:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny. Studia KPZK PAN, 116: 89-123.
 16. Matecki P., Semrau J. 2006. Sport jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. [W:] H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki (red.), Marketing dla sportu. Sport & Business Foundation, Poznań, s. 212-224.
 17. Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 18. Rogala A. 2011. Rola sportu w promocji miast. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Ekonomiczne Problemy Usług, 79: 217-227.
 19. Szromnik A. 2006. Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. [W:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny. Studia KPZK PAN, 116: 33-88.
 20. Szromnik A. 2011. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów. [W:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 18-41.
 21. Wierzbicka B., Strumiłło J. 2017. Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(89/1): 435-447.
 22. Wiśniewski E. 2010. Strategia tożsamości jako plan budowania wizerunku miasta: analiza przypadku miasta turystyczno-uzdrowiskowego Kołobrzeg. Ekonomiczne Problemy Usług, 53: 279-292.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu