BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Łukasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Osiedle i jego mieszkańcy : Gospodarstwa domowe na poznańskiej Abisynii
The Estate and Its Inhabitants : Households in the Abisynia Estate in Poznań
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 57, s. 177-194, fot., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia miasta, Planowanie przestrzenne, Środowisko miejskie
City sociology, Spatial planning, Urban environment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Artykuł przedstawia obraz poznańskiego osiedla Abisynia przez pryzmat wybranych charakterystyk jego mieszkańców. Abisynia składa się z domów jednorodzinnych, bliźniaków i tzw. willi miejskich. Analizę oparto na wynikach badań ankietowych gospodarstw domowych. Badania dotyczyły podstawowych kwestii związanych z zamieszkiwaniem, takich jak: liczba osób tworzących gospodarstwo domowe, liczba i rodzaj trzymanych zwierząt, używane środki transportu, aktywności podejmowane w najbliższej okolicy. Z analizy wynika, że Abisynia jest obecnie terenem wielofunkcyjnym, na którym jednak nadal dominuje funkcja mieszkaniowa. Wizerunek Abisynii jest bardzo spójny i w zasadzie niezmieniony na przestrzeni lat: zamieszkują tutaj przedstawiciele wyższej klasy średniej. Bolączki osiedla są podobne do tych, które charakteryzują inne polskie osiedla: jest zbyt wiele samochodów, a infrastruktura publiczna w niektórych przypadkach podlega przyspieszonej degradacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents an image of the Abisynia housing estate in Poznań through the perspective of selected characteristics of its inhabitants. Abisynia consists of single-family houses, semi-detached houses and the so-called city villas. The analysis was based on the results of a household survey. The research concerned basic issues related to living, such as: the number of people in the household, the number and type of pets kept, means of transport used, activities undertaken in the immediate vicinity. The analysis shows that Abisynia is now a mixed-use area with the residential function still predominating. The social image of Abisynia is very coherent and basically unchanged over the years: the estate is inhabited by representatives of the upper middle class. Abyssinia's tender spots are similar to those of other Polish households: there are too many cars here, and in some cases the public infrastructure is subject to accelerated degradation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barlik M., Jacyków D., Lewandowska B., Mirosław J., Siwiak K., Wągrowska U. 2020. Budżety gospodarstw domowych w 2019 r. Zakład Wydawnictw Statystycznych - Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 2. Bartłomiejski R. 2015. Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 3. Bul R. 2018. Problemy funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 12: 79-95.
 4. Dudek-Mańkowska S. 2011. Koncepcja wizerunku miasta. [W:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 42-67.
 5. Gaczek W.M. 1979. Struktura przestrzeni rezydencjalnej Poznania. Studium analizy czynnikowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.
 6. Gans H.J. 2015. America's Two Urban Sociologies. City&Community, 14(3): 239-241.
 7. Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2006. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 8. Jażdżewska M. 2017. Aktywność społeczna Polaków. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 7: 146-158.
 9. Kordasiewicz A. 2016. (U)sługi domowe: przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Toruń-Warszawa.
 10. Kotus J. 2005. Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 11. Kotus J. 2007. Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 12. Krassowska U. 2014. Zwierzęta w polskich domach. TNS Polska, Warszawa.
 13. Lisiecki S., Kubera J. 2015. O zasadności badań nad tożsamością dzielnic miast. Poszukiwanie nowych-starych tożsamości. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 54: 127-139.
 14. Madurowicz M. 2007. Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Madurowicz M. 2017. Ciągłość miasta. Prolegomena. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 16. Majer A. 2010. Socjologia i przestrzeń miejska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Marcińczak S. 2013. Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Matczak P., Jeran A., Mączka K., Nowak M., Śliwa P. 2015. Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77/3: 335-349.
 18. Monclús J., Díez Medina C. 2016. Modernist housing estates in European cities of the Western and Eastern Blocs. Planning Perspectives, 31/4: 533-562.
 19. Nowak M. 2015. Mieszkaniec a użytkownik zewnętrzny - perspektywa krytyczna. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31: 7-16.
 20. Parysek J.J., Mierzejewska L. 2013. Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 21. Potyra M. 2016. Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 22. Przybylski A. 2017. Abisynia - osiedle na poznańskim Grunwaldzie. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań.
 23. Sagan I. 2008. Miasto jako przedmiot badań geografii. [W:] B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 105-119.
 24. Staszewska S., Wronkowski A., Kaczmarek P., Donderowicz M. 2017. Analiza infrastruktury społecznej na obszarze rewitalizacji. [W:] P. Ciesiółka (red.), Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań, s. 67-80.
 25. Szafrańska E. 2016. Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 26. Tobias-Lis P. 2016. Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 27. Wallis A. 1971. Socjologia i kształtowanie przestrzeni. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 28. Wojtas-Harań A. 2019. Detached House - Between Luxury and Economy. The District of Szklarska Poręba - The Specificity of the Development. Architectus, 58/4: 59-72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu