BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Michał Adam (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Biegańska Jadwiga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rower publiczny 1. generacji w XXI w. - studium przypadku Krotoszyna
1st Generation Bicycle-sharing System in the 21st Century - Case Study of Krotoszyn
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 57, s. 207-219, bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Transport miejski, Drogi rowerowe, Polityka transportowa
City transport, Cycle lanes, Transport policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Krotoszyn
Krotoszyn
Abstrakt
Systemy roweru publicznego rozwijają się jako środek transportu w miastach, stanowiąc zrównoważoną alternatywę dla transportu zmotoryzowanego. Rozwiązanie to ewoluowało na przestrzeni lat, przechodząc od lat 60. XX w. do współczesności przez różne etapy rozwoju. Poszczególne generacje systemów roweru publicznego odpowiadały na potrzeby oraz możliwości techniczne swoich czasów - od niezabezpieczonych, udostępnianych mieszkańcom na zasadzie zaufania społecznego, rowerów 1. generacji, do wyposażonych w zabezpieczenia i zaawansowane rozwiązania mobilne rowerów 4. generacji. Systemy roweru publicznego, niezależnie od generacji, wpisują się także w założenia gospodarki współdzielenia (sharing economy), zakładającej możliwość wspólnego korzystania z tych samych dóbr przez wielu użytkowników. W artykule przedstawiono przykład wdrożenia w 2017 r. systemu roweru publicznego w Krotoszynie (województwo wielkopolskie) opartego na zasadach 1. generacji, znanych z lat 60. XX w. Dokonano ponadto oceny, czy wprowadzenie systemu roweru publicznego opartego na zaufaniu wobec mieszkańców może zakończyć się powodzeniem. Jak wykazano, rozwiązania te oparte są na kilku istotnych filarach, w tym doświadczeniu samorządu lokalnego, racjonalnej kalkulacji i planowaniu oraz edukacji społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

Bike sharing systems have been growing as a mode of transport in cities, providing a sustainable alternative to motorised transport. The solution has evolved over the years, moving through various stages of development from the 1960s to the present. The different generations of bike sharing systems responded to the needs and technical capabilities of their time - from unsecured 1st generation bicycles made available to residents on a community trust basis, to 4th generation bicycles equipped with security and advanced mobility solutions. Bike sharing systems, regardless of their generation, are also part of the sharing economy, which assumes that many users can share the same goods. This paper presents an example of a bicycle-sharing system implemented in 2017 in Krotoszyn (Wielkopolskie Voivodeship, Poland) based on 1st generation principles known from the 1960s. It also assesses whether the introduction of a trust-based system for residents can be successful. As demonstrated, these solutions are based on several important pillars, including local government experience, rational calculation and planning, and public education.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arsovski S., Kwiatkowski M., Lewandowska A., Peshevska D.J., Sofeska E., Dymitrow M. 2018. Can urban environmental problems be overcome? The case of Skopje - world's most polluted city. Bulletin of Geography Socio-economic Series, 40: 17-39. DOI: 10.2478/bog-2018-0012
 2. Banister D. 2008. The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15(2): 73-80. DOI: 10.1016/j.tranpol.2007.10.005
 3. Bieliński T., Kwapisz A., Ważna A. 2021. Electric bike-sharing services mode substitution for driving, public transit and cycling. Transportation Research Part D-Transport and Environment, 96: 102883. DOI: 10.1016/j.trd.2021.102883
 4. Borjesson M., Eliasson J. 2012. The value of time and external benefits in bicycle appraisal. Transportation Research, Part A: Policy and Practice, 46(4): 673-683. DOI: 10.1016/j.tra.2012.01.006
 5. Buehler R., Dill J. 2016. Bikeway Networks: A Review of Effects on Cycling. Transport Reviews, 36(1): 9-27. DOI: 10.1080/01441647.2015.1069908
 6. Caggiani L, Camporeale R., Ottomanelli M., Szeto W.Y. 2018. A modelling framework for the dynamic management of free-floating bike-sharing systems. Transportation Research, Part C: Emerging Technologies, 87: 159-182. DOI: 10.1016/j.trc.2018.01.001
 7. Chen J., Zhang Y., Zhang R., Cheng X., Yan F. 2019. Analyzing users' attitudes and behavior of free-floating bike sharing: an investigating of Nanjing. Transportation Research Procedia, 29, 634-645. DOI: 10.1016/j.trpro.2019.06.065
 8. DeMaio P. 2009. Bike sharing: history, impacts, models of provision and future. Journal of Public Transportation, 12(4): 41-56. DOI: 10.5038/2375-0901.12.4.3.
 9. DeMaio P., Gifford J. 2004. Will Smart Bikes Succeed as Public Transportation in the United States? Journal of Public Transportation, 7(2).
 10. DeMaio P.J. 2003. Smart Bikes: Public Transportation for the 21st Century. Transportation Quarterly, 57(1): 9-11.
 11. Ferreira J.P., Isidorio C., Sa F.M., Da Mota J.C.B. 2020. The economic value of cycling - a methodological assessment for Starter Cities. Habitat y Sociedad, 13: 29-45. DOI: 10.12795/HabitatySociedad.2020.i13.03
 12. Fishman E. 2014. Bike share: A Review of Recent Literature. Transport Reviews, 36(1): 92-113. DOI: 10.1080/01441647.2015.1033036
 13. Furness Z. 2010. One Less Car. Bicycling and the politics of automobility. Temple University Press, Philadelphia.
 14. Guidon S., Becker H., Dediu H., Axhausen K.W. 2019. Electric Bicycle-Sharing: A new competitor in the urban transportation market? An empirical analysis of transaction data. Transportation Research Record, 2673(4): 15-26. DOI: 10.1177/0361198119836762
 15. Handy S., van Wee B., Kroesen M. 2014. Promoting Cycling for Transport: Research Needs and Challenges. Transport Reviews, 34(1): 4-24. DOI: 10.1080/01441647.2013.860204
 16. Hirsch J.A., Stratton-Rayner J., Winters M., Stehlin J., Hosford K., Mooney S.J. 2019. Roadmap for free-floating bikeshare research and practice in North America. Transport Reviews, 39(6): 706-732. DOI: 10.1080/01441647.2019.1649318
 17. Jiang Q., Ou S.J., Wei W. 2019. Why Shared Bikes of Free-Floating Systems Were Parked Out of Order? A Preliminary Study based on Factor Analysis. Sustainability, 11(12): 3287. DOI: 10.3390/su11123287
 18. Kalina J., Mlasowsky H. 2017. Fahrradverleihsysteme - Wegbereiter fur geteilet Mobilitat. Soziale Innovationen fur nachhaltigen Konsum, 393-407. DOI: 10.1007/978-3-658-16545-1_23
 19. Krotoszyn. Nietypowy rower miejski 2017. Transport Publiczny. dostęp: https://transport-publiczny.pl/wiadomosci/krotoszyn-nietypowy-rower-miejski-54383.html
 20. Krotowerem po Krotoszynie. Rower retro się nie sprawdził, nowoczesny system ma szansę stać się letnim hitem. 2018. Fakty Kaliskie; faktykaliskie.pl/kategorie/faktyregionalne/krotowerem-po-krotoszynie-rower-retro-sie-nie-sprawdzil-nowoczesny-system-ma-szanse-stac-sie-letnim-hitem,1122.html
 21. Kwiatkowski M.A. 2018a. Bike-sharing boom - rozwój nowych form zrównoważonego transportu w Polsce na przykładzie roweru publicznego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21(3): 60-69. DOI: 10.4467/2543859XPKG.18.007.10142
 22. Kwiatkowski M.A. 2018b. Urban cycling as an indicator of socio-economic innovation and sustainable transport. Quaestiones Geographicae, 37(4): 23-32. DOI: 10.2478/quageo-2018-0039
 23. Kwiatkowski M.A. 2021. Regional bicycle-sharing system in the context of the expectations of small and medium-sized towns. Case Studies on Transport Policy, 9(2): 663-673. DOI: 10.1016/j. cstp.2021.03.004
 24. Kwiatkowski M.A., Grzelak-Kostulska E., Biegańska J. 2021. Could it be a bike for everyone? The electric bicycle in Poland. Energies, 14(16): 4878. DOI: 10.3390/en14164878
 25. Kwiatkowski M.A., Szymańska D. 2021. Cycling policy in strategic documents of Polish cities. Environment, Development and Sustainability, 23(7): 10357-10377. DOI: 10.1007/s10668-02001060-x
 26. Legros B. 2019. Dynamic repositioning strategy in a bike-sharing system: how to prioritize and how to rebalance a bike station. European Journal of Operational Research, 272(2): 740-753. DOI: 10.1016/j.ejor.2018.06.051
 27. Liu Y., Tian L. 2021. A graded cluster system to mine virtual stations in free-floating bike-sharing system on multi-scale geographic view. Journal of Cleaner Production, 281: 124692. DOI: 10.1016/j. jclepro.2020.124692
 28. Ma Y., Lan J., Thornton T., Mangalagiu D., Zhu D. 2018. Challenges of collaborative governance in the sharing economy: The case of free-floating bike sharing in Shanghai. Journal of Cleaner Production, 197: 356-365. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.06.213
 29. Midgley P. 2011. Bicycle-sharing schemes: Enhancing sustainable mobility in urban areas. Commission on Sustainable Development, Nineteenth Session, New York, 2-13 May 2011.
 30. Ogilvie D., Egan M., Hamilton V., Petticrew M. 2004. Promoting walking and cycling as an alternative to using cars: Systematic review. British Medical Journal, 329(7469): 763-766. DOI: 10.1136/bmj.38216.714560.55
 31. Oja P., Titze S., Bauman A., de Geus B., Krenn P., Reger-Nash B., Kohlberger T. 2011. Health benefits of cycling: a systematic review. Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports, 21(4): 496-509. DOI: 10.1111/j.1600-0838.2011.01299.x
 32. Pal A., Zhang Y. 2017. Free-floating bike sharing: Solving real-life large-scale static rebalancing problems. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 80: 92-116. DOI: 10.1016/j. trc.2017.03.016
 33. Parkes S.D., Marsden G., Shaheen S.A., Cohen A.P. 2013. Understanding the diffusion of public bikesharing systems: evidence from Europe and North America. Journal of Transport Geography, 31: 94-103. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2013.06.003
 34. Ploeger J., Oldenziel R. 2020. The sociotechnical roots of smart mobility: Bike sharing since 1965. Journal of Transport History, 41(2): 134-159. DOI: 10.1177/0022526620908264
 35. Popovich N., Gordon E., Shao Z., Xing Y., Wang Y., Handy S. 2014. Experiences of electric bicycle users in the Sacramento, California area. Travel Behaviour and Society, 1(2): 37-44. DOI: 10.1016/j.tbs.2013.10.006
 36. Pucher J., Buehler R., Seinen M. 2011. Bicycling renaissance in North America? An update and re-appraisal of cycling trends and policies. Transportation Research, Part A: Policy and Practice, 45(6): 451-475. DOI: 10.1016/j.tra.2011.03.001
 37. Pucher J., Dill J., Handy S. 2010. Infrastructure, programs, and policies to increase bicycling: An international review. Preventive Medicine, 50: 106-125. DOI: 10.1016/j.ypmed.2009.07.028
 38. Raisanen J., Ojala A., Touvinen T. 2021. Building trust in the sharing economy: Current approaches and future considerations. Journal of Cleaner Production, 279: 123724. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.123724
 39. Rerat P. 2021. The rise of the e-bike: towards an extension of the practice of cycling? Mobilities. W druku. DOI: 10.1080/17450101.2021.1897236
 40. Schuijbroek J., Hampshire R.C., van Hoewe W.J. 2017. Inventory rebalancing and vehicle routing in bike sharing systems. European Journal of Operational Research, 257(3): 992-1004. DOI: 10.1016/j.ejor.2016.08.029
 41. Stokfisz B. 2017. Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 6(966): 89-103. DOI: 10.15678/ZNUEK.2017.0966.0606
 42. Shaheen S., Chan N. 2016. Mobility and the sharing economy: Potential to facilitate the first-and last-mile public transit connections. Built Environment, 42(4): 573-588. DOI: 10.2148/benv.42.4.573
 43. Shaheen S., Guzman S., Zhang H. 2010. Bike-sharing in Europe, the Americas, and Asia. Past, present, and future. Transportation Research Record, 2143: 159-167. DOI: 10.3141/2143-20
 44. Strategia rozwoju miasta Krotoszyn na lata 2016-2020+.
 45. Środa-Murawska S., Grzelak-Kostulska E., Biegańska J., Chodkowska-Miszczuk J., Rogatka K., Dąbrowski L. 2017. Leksykon współczesnego miasta. Gmina Miasta Toruń, Toruń.
 46. ter Huurne M., Ronteltap A., Corten R., Buskens V. 2017. Antecedents of trust in the sharing economy: A systematic review. Journal of Consumer Behaviour, 16(6): 485-498. DOI: 10.1002/cb.1667.
 47. Zgiep Ł. 2014. Sharing economy jako ekonomia przyszłości. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4(47): 193-205.
 48. Zhang Y., Lin D., Mi Z. 2019. Electric fence planning for dockless bike-sharing services. Journal of Cleaner Production, 2016: 383-393. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.09.215
 49. Zhao D., Ong G.P. 2021. Geo-fenced parking spaces identification for free-floating bicycle sharing system. Transportation Research, Part A: Policy and Practice, 148: 49-63. DOI: 10.1016/j.tra.2021.03.007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu