BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glapiński Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Degeneracja instytucji kapitalistycznych w teorii Josepha A. Schumpetera
Degeneration of Capitalist Institutions in Joseph A. Schumpeter's Theory
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 11-12, s. 1-16, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kapitalizm, Gospodarka kapitalistyczna
Capitalism, Capitalist economy
Uwagi
streszcz.
Schumpeter Joseph Alois
Abstrakt
analiz funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej zawarta jest w pracach Josepha A. Schumpetera. Nie ulega przy tym wątpliwości, że w początkach XXI wieku zasadnicza część tej analizy jest nadal aktualna. Właśnie rola instytucji w gospodarce jest centralnym tematem, wiążącym ze sobą logicznie wszystkie pięć części nieco chaotycznego i niekoherentnego zbioru esejów składających się na całość najsłynniejszej książki Josepha Schumpetera "Kapitalizm, socjalizm, demokracja" opublikowanej w 1942 roku.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D., [1976],The Cultural Contradictions of Capitalism, Basic Books Inc. Publishers, New York.
 2. Berle A.A. Means G.C,, [1967]. The Modem Corporation and Private Property, Harcourt, Brace and World, New York.
 3. Burnham I. [1941], The Managerial Revolution: What is Happening in the World, The John Day Publishers, New York, tłum. polskie Rewolucja manadżerska, Instytut Literacki, Paryż 1958.
 4. Domańska E., [1986], Kapitalizm menedżerski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
 5. Elliot J.E., [1991], Schumpeter's Theory of Economic Development and Social Change: Exposifiom and Assessment,[w:] Wood J.C. (red.Joseph A. Schwmpeter Critical Assessments, Vol. IV. Routledge, New York 1991
 6. Galbraith J.K., [1967], The New Industrial State, The New American Library, New York, tłum. za: J. K. Galbraith, Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, Państwowy Instytu Wydawniczy, Warszawa 1973
 7. Kanbur S.M., [1991], A Note on Risk Taking, Entrepreneurskip, and Schumpeier, [w]: Wood J.C. (red. Joseph A. Schumpeter, Critical Assessmenis, Vol. III, Routledge, New York.
 8. Luttwak E., [2000], Turbokapitalizm. Zwycięscy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 9. Łukaszewicz A., [2001], Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Wydawnictwo Kcy Text, Warszawa.
 10. Minsky H.P, [1990], Schumpete, Finance and Evolution, [w]: Heerge A., Perlman M.(red.), Evowing Technology and Market Structure: Studies in Schumpeterian Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 11. Mises von L., [1991], Mentalność Antykapitalistyczna, Wydawnictwo Niepodległość, Warszawa.
 12. Novak M., [1993], Liberalizm- sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Nauczanie społeczne Kościoła a instytucje liberalne, W drodze, Poznań.
 13. Schumpeter J.A.,[1942], Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 14. Schumpeter J.A. [1954], History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York.
 15. SchumpeterJ.A,, [1991], Can Capitalism Survte?,[w]: Schumpeter J.A., The Economics and Sociology of Capiialism, (pod. red. R. Swedbcrg), Princeton University Press, Princeton, New Jersey
 16. Sombart W, [1921-1927], Der modernie Kapitalismus, Duncker und Humblot, Berlin
 17. Thurow LIC. [1999], Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1995.
 18. Veblen T., [1932], The Theory of Business Enterprise (pierwsze wydanie 1904); The New American Library, New York.
 19. Weber M., [1998], Socjalizm, [w:] M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Społeczny Instytut Znak, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu