BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej
Tytuł
Recenzja książki: Augustyn Woś, Józef S. Zegar, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002
Book review: Augustyn Woś, Józef S. Zegar, Socially-balanced Agriculture, IERiGŻ, Warsaw 2002,
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 1-2, s. 104-108
Słowa kluczowe
Rolnictwo zrównoważone, Gospodarka, Recenzja
Sustainable agriculture, Economy, Review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Recenzowana książka niewątpliwie wzbogaca dotychczasowy dorobek z zakresu problematyki rolnictwa i środowiska, zwłaszcza w tych fragmentach, w których omówione zostały nowe zjawiska i tendencje ujawnione w rolnictwie jako integralnym elemencie współczesnej gospodarki po fazie industrialnego rozwoju. Autorzy książki dowodzą, że przeobrażenia zachodzące w rolnictwie są rezultatem splotu czynników o różnym charakterze, zarówno ekonomicznych, ale coraz silniej również społecznych i ekologicznych. Ich zdaniem w krajach wysoko rozwiniętych nadszedł czas przeorientowania współczesnego rolnictwa, które doszło do granicy intensyfikacji kapitałochłonnej w skali mikroekonomicznej i naruszenia równowagi ekologicznej. Wprawdzie rolnictwo to rozwiązało problem bezpieczeństwa żywnościowego, czyli dostatecznej podaży produktów żywnościowych po akceptowanych powszechnie cenach, ale nie rozwiązało problemu dochodów rolników oraz zachowania środowiska przyrodniczego. Autorzy pracy starają się dowieść, że rolnictwo społecznie zrównoważone jest nową filozofią gospodarowania i życia w środowisku wiejskim powstałą w warunkach narastania negatywnych skutków rozwoju rolnictwa opartego na dążeniu do osiągnięcia mikroekonomicznej efektywności kosztem środowiska. Idea tego rolnictwa odwołuje się do gospodarowania zasobami środowiskowymi w zgodzie z warunkami równowagi ekonomiczno-ekologicznej(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu