BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prokopowicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kompetencje menedżerskie w rozwoju organizacji Smart
Managerial competencies in the development of smart organization
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 95-109, tab., bibliogr. 33 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Rozwój przedsiębiorstwa, Przemysł 4.0
Managerial competencies, Enterprise development, Industry 4.0
Uwagi
streszcz., summ. JEL: M50, O14, O15, O33
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto zagadnienie znaczenia kompetencji menedżerskich w rozwoju organizacji Smart. Analizy dokonano metodą desk research, przeglądając najnowsze artykuły i źródła internetowe o otwartym dostępie. Koncepcja organizacji Smart będzie silnie związana z koncepcją Przemysłu 4.0, która w ciągu kolejnych lat i dekad zmieni paradygmat zarządzania, przede wszystkim na podstawie nowych ról i podziału między człowiekiem a technologią. Konsekwencje wdrażania Przemysłu 4.0 dla kompetencji menedżerskich będą bardzo głębokie. Działanie organizacji Smart będzie wymagać od menedżerów umiejętności zarządzania w środowiskach silnie stechnologizowanych. W rozumieniu kompetencji menedżerskich jako pewnego zbioru wiedzy i doświadczeń, menedżerowie będą musieli posługiwać się wiedzą z zakresu technologii sprzętowych, programistycznych i oprogramowania oraz zrozumieć wzajemne zależności tych komponentów. Przyjmując za punkt wyjścia typologię kompetencji menedżerskich Gordona i Howella, wzrośnie znaczenie technologicznego wymiaru w funkcjonowaniu już istniejących kategorii kompetencji, pojawią się kompetencje w komunikacji człowiek-maszyna (jako poszerzenie kompetencji interpersonalnych).(abstrakt oryginalny)

The article below deals with managerial competencies and their influence on the development of Smart organizations. The analysis was performed using the desk research method, browsing the latest articles and open access internet sources. The concept of Smart organization is strongly associated with a broader concept of Industry 4.0. In forthcoming years and decades it will be changing the paradigm of management. Before all, this exerts a significant impact on the new roles and new proportions between human beings and technology. The implementation of Industry 4.0 will bear profound consequences for managerial competencies. The functioning of Smart organization will require managers to possess and utilize their managerial skills in highly technicist environments. Managerial competencies, seen as a collection of knowledge and experience, will mean that managers will hold expertise in the usage of hardware, coding and software, and a good understanding of interrelations between these knowledge/skill groups. If the typology of managerial competencies by Gordon and Howell is a base, this will be expanded by human-machine communication competencies (as an add-on to interpersonal skills).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., Sikora-Fernandez D. [2021], Smart Organizations as a Source of Competitiveness and Sustainable Development in the Age of Industry 4.0: Integration of Micro and Macro Perspective, Energies 14, 1572: 1-27.
 2. Arntz M., Gregory T., Zierahn U. [2016], The Risk of automation, OECD Social, Employment and Migration Working Paper, No. 189.
 3. Baaken B., Haerem Th., Ruud M. [2006], The Pros and Cons of Network Centric Organization - An Empirical Investigation, 11th International Command and Control Technology Symposium, Cambridge, UK, September: 1-18.
 4. Bendkowski J. [2017], Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji "Przemysł 4.0", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 112: 21-33.
 5. Bertani F., Ponta L., Raberto M., Teglio A., Cincotti S. [2021], The complexity of the intangible digital economy: an agent-based model, Journal of Business Research 129.
 6. Chan P. W., Moehler R. [2007], Developing a 'road-map' to facilitate employers' role in engaging with the skills development agenda, Association of Researchers in Construction Management, ARCOM 2007 - Proceedings of the 23 rd Annual Conference, Vol. 1.
 7. Cordon C., Caballero P., Ferreiro T. [2015], Here comes the omnichain, IMD Working Papers, https://www.imd.org/globalassets/publications/working-papers/docs/2015- 4-here-comes-the-omnichain-ss-15-01-16.pdf.
 8. Czerwińska M. [2020], Knowledge and Perception of Industry 4.0 among students of computer science, w: Skalna I., Rusa A. (red.), People in organization. Selected challenges for management, AGH, Kraków: 143-159.
 9. Dale S. [1993], Developing Management Skills, Techniques for improving Learning and Performance, Kogan Page, London.
 10. Gotz M. [2018], Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) a międzynarodowa współpraca gospodarcza, Ekonomista 4: 385-404.
 11. Grzybowska K., Łupicka A. [2020], Key competencies for Industry 4.0, Economics & Management (ICEMI) 1 (1): 250-253.
 12. Igielski M. [2020], Development of key competencies of Polish organizations' employees in the face of the fourth industrial revolution, w: Ujwary-Gil A., Garncarczyk M. (red.), New challenges in economic policy, business and management, PAN, Warszawa: 179-198.
 13. Kazak M. [2017], Kompetencje menedżerskie we współczesnej organizacji, Journal of Modern Management Process 1 (2): 89-99.
 14. Kiraga K. [2016], Przemysł 4.0: 4. Rewolucja przemysłowa według FESTO, Autobusy 12: 1603-1605.
 15. Kwiatkowska A., Gajdzik B., Wolniak R., Vveinhardt J., Gębczyńska M. [2021], Leadership Competencies in Making Industry 4.0 Effective: The Case of Polish Heat and Power Industry, Energies 14: 4338.
 16. Leurent H., Shook E. [2019], Leading through the Fourth Industrial Revolution Putting People at the Centre, https://www3.weforum.org/docs/WEF_Leading_through_the_ Fourth_Industrial_Revolution.pdf.
 17. McLaren P. G. [2018], Stop blaming Gordon and Howell: Unpacking the complex history behind the research-based model of business education, Academy of Management Learning and Education 18 (1): 7-18.
 18. Meier C. [2021], Learning Organizations in the Age of Smart Machines Fusion Skills, Augmentation Strategies, and the Role of HRD Professionals, w: Meier Ch., Seufert S., Guggemos J., Spirgi J. (red.), Digital Transformation of Learning Organizations, Springer, Berlin: 77-94.
 19. Mokyr J., Strotz R. H. [2000], The Second Industrial Revolution, 1870-1914, https://faculty.wcas.northwestern.edu/~jmokyr/castronovo.pdf.
 20. Monteiro S., Ferreira J. A., Almeida L. S. [2020], Self-perceived competency and self-perceived employability in higher education: the mediating role of career adaptability, Journal of Further and Higher Education, 44 (3).
 21. Nagy J., Olah J., Erdei E., Mate D., Popp J. [2018], The Role and Impact of Industry 4.0 and the Internet of Things on the Business Strategy of the Value Chain - The Case of Hungary, Sustainability 10, 3491: 1-25.
 22. O'Brien P. [2017], Was the First Industrial Revolution a Conjuncture in the History of the World Economy?, LSE Economic History Working Papers, 259: 1-53, http://eprints.lse.ac.uk/84126/1/WP259 was the first industrial revolution a conjucture.pdf.
 23. PARP [2020], Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy, https://www. parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Czwarta-rewolucja-przemysowa_200730.pdf.
 24. Pilipczuk O. [2020], Determinants of Managerial Competences Transformation in the Polish Energy Industry, Energies 14, 6788: 1-27.
 25. PwC [2018], Przemysł 4.0, czyli wyzwania współczesnej produkcji, https://przemysl-40. pl/wp-content/uploads/2017-Przemysl40-czyli-wyzwania-wspo czesnej-produkcji. pdf.
 26. Ratcheva V., Hingel G., Zahidi S., Brown S. [2020], Future of Jobs Report, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.
 27. Ribeiro A., Amaral A., Barros T. [2021], Project Manager Competencies in the context of the Industry 4.0, Procedia Computer Science 181: 803-810.
 28. Rifkin J. [2011], The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, The Economy and the World, Palgrave Macmillan, London.
 29. Rola-Jarzębowska A., Malinowska I. [2011], Kompetencje menedżerskie w gospodarce opartej na informacji, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 91: 201-210.
 30. Roubini N. [2015], The third industrial revolution is coming, https://www.weforum.org/ agenda/2015/01/the-third-industrial-revolution-is-coming/.
 31. Shaba E., Guerci M., Gilardi S., Bartezzaghi E. [2019], Industry 4.0 technologies and organizational design - Evidence from 15 Italian cases, Studi Organizzativi 1: 1-29.
 32. Shet S. V., Pereira V. [2021], Proposed managerial competencies for Industry 4.0 - Implications for social sustainability, Technological Forecasting and Social Change 173, 121080.
 33. de Ven A. W. [2016], Grounding the research phenomenon, Journal of Change Management 16 (4): 1-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu