BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondej Mikołaj, Stępień Michał
Tytuł
Retroaktywne stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w opiniach Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
Retroactive application of the GAAR in the Opinions of the Polish Tax Anti-avoidance Council
Źródło
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2020, nr 4, s. 39-54, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, Unikanie opodatkowania, System podatkowy
Tax regulations, Tax avoidance, Tax system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza rozumowania Rady PUO w zakresie kwestii intertemporalnych związanych ze stosowaniem GAAR, w tym zwłaszcza w zakresie możliwości retroaktywnego jej stosowania. Autorzy wskazują konieczność dokonania prokonstytucyjnej wykładni normy intertemporalnej przez Radę PUO. Podkreślają, że zgodnie z praktycznie jednolitymi poglądami doktryny normy tej nie można stosować retroaktywnie. Tym samym podważają zasadność twierdzeń Rady PUO o dopuszczalności stosowania klauzuli do zdarzeń, które rozpoczęły oddziaływanie na wymiar podatku przed 16 lipca 2016 r.(abstrakt oryginalny)

The article contains analysis of the Polish Tax Anti-avoidance Council reasoning relating to intertemporal issues connected with general anti-avoidance rule application. It concentrates on the fact that the council came to the conclusion that intertemporal rule may be applied, in respect to taxes calculated on calendar year basis, for the whole 2016, while the regulation itself came into force as of 16 July 2016. The authors challenge the Council view that it is not entitled to interpret GAAR intertemporal regulation in view of constitutional principals, claiming that the law should be read in such way not to breach rules resulting from this act. As a consequences in their view the Polish GAAR may not be applied to taxable events that were recognized before 16 July 2016.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie. Czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?, "Przegląd Podatkowy" 2021, nr 3.
 2. Etel L., Liszewski G., Komentarz do art. 119m Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2021.
 3. Filipczyk H., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 9.
 4. Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 8 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX/el. 2021.
 5. Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017, Legalis/el.
 6. Guzek M., Stefaniak M., Klauzula a wymogi konstytucyjne dotyczące przepisów podatkowych, [w:] Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, Warszawa 2018, Legalis/el.
 7. Kondej M., Problematyka intertemporalna stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 2017, nr 7.
 8. Kondej M., Przełamanie rezultatów wykładni językowej zgodnie z zasadą nadrzędności Konstytucji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2019, nr 3 https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.3
 9. Litwińczuk H., Problemy intertemporalne w prawie podatkowym na przykładzie regulacji wprowadzającej ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego prawa, [w:] Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec, red. P. Borszowski, Warszawa 2020, LEX/el.
 10. Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.
 11. Mastalski R., Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Glosa do orzeczenia z 15 III 1995 K 1/95, "Państwo i Prawo" 1995, nr 7.
 12. Morawski W., Zagadnienia intertemporalne GAAR - od unikania opodatkowania przez sprawiedliwość aż do absurdu, [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D.J. Gajewski, Warszawa 2020, LEX/el.
 13. Nowak A., Czy Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania może wydawać opinie niekonkluzywne? Uwagi na tle uchwały nr 1/2021, Blog DZP https://www.dzp.pl/blog/tax/czy-rada-do-spraw-przeciwdzialania-unikaniu-opodatkowaniamoze-wydawac-opinie-niekonkluzywne-uwagi-na-tle-uchwaly-nr-1-2021/ (dostęp: 15.05.2021).
 14. Olesiak J., Pajor Ł., Komentarz do art. 119a Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2020, Legalis/el.
 15. Pietrzykowski T., Podstawy prawa intertemporalnego. Zmiany przepisów a problem stosowania prawa w czasie, Warszawa 2011.
 16. Turzyński K., Kolibski M., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych - polemika, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-877X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.04.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu