BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczko Andrzej
Tytuł
Zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie reformowania polskiego systemu podatkowego
Recommendations of the International Monetary Fund in the Process of Polish Tax System Reforms
Źródło
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2020, nr 4, s. 55-81, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Reforma podatkowa, Przekształcenia systemowe, Administracja skarbowa
Tax system, Tax reform, Systemic transformation, Treasure administration
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstrakt
Przejście, z sukcesem, od centralnie planowanej do wolnorynkowej gospodarki wymagało całkowitej przebudowy systemu podatkowego. Od początku MFW pomagał władzom polskim, formułując rekomendacje i techniczne rozwiązania w swoich raportach. Artykuł wskazuje, jak polskie władze były wspomagane przez MFW i w jakim stopniu polskie reformy były kształtowane przez konsensus waszyngtoński. Zalecenia MFW w sprawie reformy podatkowej powinny być analizowane jako integralna część procesu transformacji. Artykuł poddaje badaniu, które z rekomendacji MFW były przyjmowane przez polskie władze i dlaczego niektóre zmiany systemu podatkowego były dalekie od najlepszych praktyk podsuwanych przez MFW. Chociaż od chwili przyjęcia Polski do UE uwaga MFW mniej koncentrowała się na sprawach podatkowych, to jednak pomoc techniczna MFW na polu administracji podatkowej była nieoceniona. W artykule znalazła się ocena ostatniej reformy skarbowej podatku VAT z perspektywy rekomendacji misji technicznej MFW. Ostatnia część artykułu jest poświęcona analizie wyzwań, jakie stoją przed przyszłą współpracą z MFW na polu podatkowym.(abstrakt oryginalny)

The successful economic transition from centrally planned economy into free market system required a total transformation of a tax framework. From the beginning the IMF assisted Poland with technical advice and formulated recommendations in the reports. The paper outlines how the Polish authorities were supported by the IMF and how far the Polish reforms were shaped by the model known as the Washingtonian consensus. The IMF's advice for a tax reform should be analysed as an integrated part of a transformation process. The paper scrutinises which IMF's recommendations were adopted by Polish authorities and why some tax system changes were far from the best practises underlined by the IMF. Although the IMF's focus on tax matters was phasing out since Polish membership in the European Union the IMF's technical support was still invaluable in a field of tax administration. In the paper the case of the last VAT tax administration reform is assessed from the perspective of the recommendations of the IMF technical mission. The last part of the paper is devoted to the analysis of challenges of the future collaboration in the field of taxation with the IMF.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belka M., Krajewski S., Pinto B., Transforming State Enterprises in Poland: Evidence on Adjustment by Manufacturing Firms, World Bank Working Paper WPS1101, Washington 1993 https://doi.org/10.2307/2534605
 2. Boughton J., From Suez to Tequila: The IMF as Crisis Manager, IMF Working Paper 1997, nr 90, Washington https://doi.org/10.5089/9781451952001.001
 3. Calvo G., Frenkel J., From Centrally Planned to Market Economies: The Road from CPE to PCPE, IMF Staff Papers 1991, t. 38 https://doi.org/10.2307/3867100
 4. Cangiano M., Cottareli C., Cubeddu L., Pension Developments and Reforms in Transitional Economies, IMF Working Paper 1998, nr 151, Washington https://doi.org/10.5089/9781451922912.001
 5. Cordoba J., Gillingham R., Gupta S., Mansoor M., Schiller Ch., Verhoeven M., Equity and Efficiency in the Reform of Price Subsidies: A Guide for Policymakers, IMF Manuals and Guides, Washington 2000.
 6. Daniel J., Davis J., Fouad M., Rijckghem C., Fiscal Adjustment for Stability and Growth, IMF Pamphlet Series nr 55, Washington 2006 https://doi.org/10.5089/9781589065130.054
 7. Ebrill L., Chopra A., Christofides Ch., Mylonas P., Otker I., Schwartz G., Poland: The Path to a Market Economy, IMF Occasional Paper nr 113, Washington 1994 https://doi.org/10.5089/9781557754110.084
 8. Ebrill L., Keen M., Bodin J.-P., Summers V., The Modern VAT, IMF, Washington 2001 https://doi.org/10.5089/9781589060265.071
 9. Fischer S., Gelb A., Issues in Socialist Economy Reform, "Journal of Economic Perspective" 1991, t. 5, nr 4 https://doi.org/10.1257/jep.5.4.91
 10. Guitian M., The Unique Nature of the Responsibilities of the International Monetary Fund, IMF Pamphlet Series nr 46, Washington 1992 https://doi.org/10.5089/9781557753212.054
 11. Gupta S., Honjo K., Verhoeven M., Transition Economies: How Appropriate Is the Size and Scope of Government?, "Comparative Studies" 2001, t. 45, nr 4 https://doi.org/10.1057/palgrave.ces.8100014
 12. Gupta S., Keen M., Clements B., Mello L., Mani M., Fiscal Dimensions of Sustainable Development, IMF Pamphlet Series nr 54, Washington 2002.
 13. Harrison G., Krelove R., VAT Refunds: A Review of Country Experience, IMF Working Paper 2005, nr 218, Washington https://doi.org/10.5089/9781451862379.001
 14. International Monetary Fund, Articles of Agreement, Washington 1993.
 15. International Monetary Fund, The EU Fiscal Framework and Pension Reform, [w:] Central and Eastern Europe, New Member State Policy Forum, Country Report 15/98, IMF, Washington 2015.
 16. International Monetary Fund, Financial Crises: Characteristics and Indicators Vulnerabilities, World Economic Outlook, IMF, Washington 1998.
 17. International Monetary Fund, Republic of Poland, Country Report 92/139, IMF, Washington 1992.
 18. International Monetary Fund, Republic of Poland, Country Report 97/41, IMF, Washington 1996.
 19. International Monetary Fund, Republic of Poland, Country Report 98/53, IMF, Washington 1998 https://doi.org/10.5089/9781451812015.002
 20. International Monetary Fund, Republic of Poland, Country Report 04/217, IMF, Washington 2004 https://doi.org/10.5089/9781451831863.002
 21. International Monetary Fund, Republic of Poland, Country Report 06/391, IMF, Washington 2006 https://doi.org/10.5089/9781451831993.002
 22. International Monetary Fund, Republic of Poland, Country Report 14/173, IMF, Washington 2014 https://doi.org/10.5089/9781498389938.002
 23. International Monetary Fund, Republic of Poland - Recent Economic Developments, Country Report 97/54, IMF, Washington 1997 https://doi.org/10.5089/9781451831795.002
 24. International Monetary Fund, Republic of Poland - Selected Issues, Country Report 99/52, IMF, Washington 1997 https://doi.org/10.5089/9781451831818.002
 25. International Monetary Fund, Republic of Poland - Selected Issues, Country Report 00/46, IMF, Washington 2000 https://doi.org/10.5089/9781451813517.002
 26. International Monetary Fund, Republic of Poland - Selected Issues, Country Report 00/60, IMF, Washington 2000 https://doi.org/10.5089/9781451831887.002
 27. International Monetary Fund, Republic of Poland - Selected Issues, Country Report 11/167, IMF, Washington 2011 https://doi.org/10.5089/9781455295722.002
 28. International Monetary Fund, Republic of Poland - Selected Issues and Statistical Appendix, Country Report 98/62, IMF, Washington 1998 https://doi.org/10.5089/9781451800616.002
 29. International Monetary Fund, Technical Assistance Report - Tax Administration Challenges and Strategic Priorities, Country Report 15/112, IMF, Washington 2015 https://doi.org/10.5089/9781498396493.002
 30. Kołodko G., Equity Issues in Policy Making in Transition Economics, [w:] Economic Policy and Equity, red. V. Tanzi, IMF, Washington 1999.
 31. Krueger A., A Continuous Adventure: The Pursuit of Stability and Growth in Modern Economies, Distinguished Lectures Series nr 18, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006.
 32. Lipton D., Sachs J., Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland, "Brookings Papers in Economic Activity" 1990, t. 1 https://doi.org/10.2307/2534526
 33. Lipton D., Sachs J., Privatization in Eastern Europe: The Case of Poland, "Brookings Paper of Economic Activity" 1990, t. 2 https://doi.org/10.2307/2534508
 34. Ministerstwo Finansów, Biała księga podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego. Propozycje zmian, Warszawa 1998.
 35. Ministerstwo Finansów, Odpowiedź na interpelację poselską 19430/2010 w sprawie możliwości odliczania kosztów reformy emerytalnej od długu publicznego, Warszawa 2010.
 36. Mundell R., Do Exchange Rates Work? Another View, IMF Working Paper 1991, nr 37, Washington https://doi.org/10.5089/9781451977769.001
 37. Musa M., Savastano M., The IMF Approach to Economic Stabilization, IMF Working Paper 1999, nr 104, Washington https://doi.org/10.5089/9781451852745.001
 38. Norregaard J., Khan T., Tax Policy: Recent Trends and Coming Challenges, IMF Working Paper 2007, nr 274, Washington https://doi.org/10.5089/9781451868371.001
 39. Roaf J., 25 years of Transition Post-Communist Europe and the IMF, Regional Economic Issues Special Report 10/2014, IMF, Washington 2014 https://doi.org/10.5089/9781498305631.086
 40. Sachs J., Poland's Jump to the Market Economy, Cambridge, MA 1993 https://doi.org/10.7551/mitpress/5430.001.0001
 41. Tanzi V., Howell Z., Fiscal Policy and Long-Run Growth, IMF Working Paper 1996, nr 119, Washington https://doi.org/10.5089/9781451854121.001
 42. Tanzi V., Howell Z., Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries, IMF Working Paper 2000, nr 35, Washington https://doi.org/10.5089/9781451845341.001
 43. Williamson J., What Washington Means by Policy Reform, [w:] Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Washington 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-877X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.04.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu