BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Połatyńska Joanna (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Z problematyki współpracy międzynarodowej na przykładzie spraw podatkowych
On the Issues of International Cooperation on the Example of Tax Matters
Źródło
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2020, nr 4, s. 83-92, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Podwójne opodatkowanie, Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, Współpraca międzynarodowa, Prawo podatkowe
Double taxation, Agreement to avoid double taxation, International cooperation, Tax regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z kształtowaniem przez państwa swojej jurysdykcji w sprawach podatkowych. Wychodząc z prawnomiędzynarodowej koncepcji jurysdykcji państwa, autorka wskazuje, że wykonywanie przez państwa jurysdykcji podatkowej poddane jest -podobnie jak wykonywanie jurysdykcji w każdej innej dziedzinie aktywności państwowej - ograniczeniom wynikającym z norm prawa międzynarodowego, począwszy od zwyczajowej zasady sformułowanej w sprawie statku Lotus (Lotus principle), po indywidualne zobowiązania międzynarodowe przyjmowane przez państwa w postaci wielo- i dwustronnych traktatów dotyczących podatków, zwłaszcza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczególną formą współpracy międzynarodowej w sprawach podatkowych są wielostronne porozumienia pomiędzy jurysdykcjami podatkowymi. Przykład dwóch z nich - konwencji z 1988 r. o udzielaniu wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych oraz konwencji z 2016 r. implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku - daje asumpt do konstatacji, że państwa, przyjmując na siebie zobowiązania międzynarodowe, dążą z jednej strony do ujednolicenia i uszczelnienia systemów podatkowych, z drugiej zaś do coraz precyzyjniejszego wyznaczenia granic pomiędzy swoimi jurysdykcjami podatkowymi.(abstrakt oryginalny)

This paper tackles some issues concerning the scope of state's jurisdiction in tax matters. Starting with the concept of state jurisdiction under international law, it is shown that state jurisdiction in tax matters - as in case of state jurisdiction in any other matter - is subject to the limitations stemming form the broad range of norms of international law, both of general and of particular nature. The most common source of those limitations are bilateral treaties concerning elimination of double taxation. In this context some peculiar multilateral instruments on mutual assistance are emerging. Two of them - namely the 1988 Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and the 2016 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting are good examples of current practice of States. It may be concluded that States undertake their international obligations in order to uniform and tighten their tax systems on the one hand, on the other to delineate precise confines between tax jurisdictions around the world.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bany K., Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych. Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych państw członkowskich Rady Europy i OECD, Warszawa 1999.
  2. Coleman C. i in., Principles of Taxation Law 2016, Thomson Reuters, 9th ed., 2016.
  3. European Commission, EC Law and Tax Treaties, Workshop of Experts' Working Paper, Brussels 2005.
  4. Kukulski Z., Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, Warszawa 2015.
  5. Mączyński D., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2015.
  6. OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version), OECD Publishing, Paris 2019.
  7. UN Security Council, Report of the monitoring group on Somalia and Eritrea pursuant to the Security Council resolution 2244 (2015), October 31, 2016, S/2016/920.
  8. US Internal Revenue Service, Tax Guide for US Citizens and Resident Aliens Abroad, Pub. 54/2019.
  9. US Senate Report, Council of Europe-OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, Washington 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-877X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.04.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu