BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukulski Ziemowit (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Protokół zmieniający bilateralną umowę podatkową Polski z Holandią w świetle stanowiska Polski wobec Konwencji wielostronnej oraz aktualizacji Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2017 r.
Amending Protocol to the Bilateral Tax Treaty Between Poland and the Netherlands in the Light of Poland's Position to the Multilateral Convention and the 2017 Update of the OECD Model Convention on Income and Capital
Źródło
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2020, nr 1, s. 55-76, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Umowa międzynarodowa, Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, Konwencja Wielostronna, Opodatkowanie
International agreement, Agreement to avoid double taxation, Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties (MLI), Taxation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Holandia
Netherlands
Abstrakt
Artykuł dotyczy zmian wprowadzonych do zawartej w 2002 r. bilateralnej umowy podatkowej Polski z Holandią mocą Protokołu zmieniającego tę umowę podpisanego 29 października 2020 r. Umowa ta nie została objęta postanowieniami Konwencji wielostronnej implementującej środki prawa traktatowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku. W związku z tym wprowadzenie do niej klauzul antyabuzywnych oraz rozwiązań usprawniających rozwiązywanie sporów musiało nastąpić w drodze dwustronnych negocjacji. Autor analizuje wpływ Konwencji wielostronnej, KM OECD oraz KM ONZ na kształt zaadaptowanych w nim rozwiązań oraz ich znaczenie dla przyszłości polskiej praktyki traktatowej.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the changes introduced to the 2002 bilateral tax treaty between Po-land and the Netherlands under the Protocol amending the agreement signed on October 29, 2020. Polish-Dutch tax treaty is not a Covered-Tax-Agreement within the meaning of the provisions of the Multilateral Convention implementing tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting. Therefore, the introduction of anti-abusive clauses and solutions to improve dispute resolution had to be carried out through bilateral negotiations. The author analyzes and evaluates the impact of the MLI, but also the impact of the OECD and UN Models on the shape of the solu-tions adopted therein and their significance for the future of Polish treaty practice.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker P., Liao T., Improper Use of Tax Treaties: The New Commentary on Article 1 and the Amended Article 13(5), "Bulletin for International Taxation" 2012, t. 66, nr 11.
 2. Biegalski A., Konwencja Arbitrażowa - nowe rozwiązania prawne dla przedsiębiorców powiązanych, https://sip.lex.pl/#/publication/151054941/biegalski-adam-konwencja-arbitrazowa-nowe-rozwiazania-prawne-dla-przedsiebiorcow-powiazanych?keyword=Konwencja%20w%20sprawie%20eliminowania%20podwójnego%20opodatkowania%20w%20przypadku%20korekty%20zysków%20przedsiębiorstw%20powiązanych&unitId=passage_3 (dostęp: 5.03.2021).
 3. Franczak A., Multilateral Convention (MLI) - The Evolution or Revolution, "Studia Iuridica Lublinensia" 2018, t. 27, nr 2, https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.9
 4. Jamroży M., Metody unikania podwójnego opodatkowania w świetle wielostronnej konwencji implementującej środki traktatowego prawa podatkowego, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2018, t. 107.
 5. Kukulski Z., Antyabuzywne klauzule Konwencji wielostronnej - nowa rzeczywistość bilateralnych umów podatkowych zawartych przez Polskę, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka, t. 1: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019.
 6. Kukulski Z., Art. 6 Konwencji Wielostronnej jako dyrektywa wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2019.
 7. Kukulski Z., Klauzula nieruchomościowa w bilateralnych umowach podatkowych zawartych przez Polskę jako mechanizm zapobiegający międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa 2017.
 8. Kukulski Z., Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, Warszawa 2015.
 9. Kukulski Z., Trendy w polskiej praktyce traktatowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2015, nr 1.
 10. Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2020.
 11. Mączyński D., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2015.
 12. OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed version - 2017 and Key Features of Member Countries 2018, red. A. Cracea, Amsterdam 2018.
 13. Raińczuk M., Leconte M., Konwencja Wielostronna - wpływ na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę, "Przegląd Podatkowy" 2018, nr 1.
 14. United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries 2017 Update, New York 2017, https://www.un.org/esa/ffd//wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf (dostęp: 23.03.2020).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-877X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.01.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu