BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondej Mikołaj (PwC)
Tytuł
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie oznacza zakazu optymalizacji podatkowej. Glosa krytyczna do odmowy wydania opinii zabezpieczającej z dnia 28 maja 2020 r. DKP3.8011.8.2019
General Anti-Avoidance Rule (GAAR) Does Not Mean Prohibition of Tax Optimization. Adverse Gloss to Decision Refusing Issuing Protective Opinion of 28 May 2020 (DKP3.8011.8.2019)
Źródło
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2019, nr 4, s. 21-37, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Unikanie opodatkowania, Prawo podatkowe, Ordynacja podatkowa
Tax avoidance, Tax regulations, Tax Code
Uwagi
summ.
Abstrakt
28 maja 2020 r. Szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej dotyczącej możliwości rozpoznania przez podatnika straty na sprzedaży podmiotowi powiązanemu akcji spółki zależnej, których wartość znacząco spadła. Organ argumentował m.in., że dopuszczenie rozpoznania straty podatkowej na takiej sprzedaży pozostawałoby sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej. Uznał on, że sprzeczność ta wynika z faktu "żonglowania" przez podatnika aktywami w ramach grupy kapitałowej w celu aktywacji kosztów podatkowych. W niniejszej glosie krytycznej autor wskazuje, że zasadność rozstrzygnięcia Szefa KAS wydanego w analizowanej sprawie budzi wątpliwości. Podważa on w szczególności argumentację organu wskazującą, że rozpoznanie ekonomicznej straty w ramach transakcji z podmiotem powiązanym pozostaje sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.(abstrakt oryginalny)

On 28 May 2020 the Head of Polish Revenue Administration refused to issue protective opinion under general anti-avoidance rule (GAAR) regarding taxpayer right to recognize taxable loss on sale of shares in a subsidiary. The transaction took part between related parties. The loss was result of a significant drop in market value of the subsidiary shares due to business fail of this entity. The tax authority argued that, in given circumstances, recognition of loss on sale remains contrary to the object and purpose of the tax law due to the fact that intra-group transactions should not be utilized to manipulate taxable revenue. In the article the author challenges correctness of such argumentation. He claims that recognition of actual economical loss, as a result of sale of shares to related party, remains in line with the aim and spirit of the tax law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cebula T., Kondej M., Dlaczego przesłanki "sprzeczności korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu" nie należy nazywać "samospełniającą się", "Monitor Podatkowy" 2020, nr 10, Legalis/el.
 2. Filipczyk H., Refleksje o przedmiocie podatku dochodowego, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2015, nr 2.
 3. Filipczyk H., "Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu" jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 2020, nr 3.
 4. Guzek M., Stefaniuk M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, Warszawa 2018.
 5. Jankowski J., Konstytucyjność klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, "Monitor Podatkowy" 2020, nr 5.
 6. Kondej M., Granice optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Poznań 2017.
 7. Kondej M., Jeszcze o koszcie jako wydatku związanym z przychodami. Racjonalność działania podatnika jako przesłanka rozpoznania kosztu podatkowego, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2018, nr 4.
 8. Kondej M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz do przepisów materialnoprawnych, Poznań 2018.
 9. Kondej M., Zmiany w klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzące w życie w 2019 r., "Praktyka Podatkowa" 2018, nr 1.
 10. Kuźniacki B., Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanka sztuczności i jej istotny wpływ na przesłankę sprzeczności, cz. 2, "Przegląd Podatkowy" 2020, nr 7.
 11. Kuźniacki B., The Polish GAAR is Just a GAAR! Why the Head of the National Revenue Administration Thinks Differently?, Kluwer International Tax Blog, http://kluwertaxblog.com/2020/08/04/the-polish-gaar-is-just-a-gaar-why-the-head-of-the-national-revenue-administration-thinks-differently/ (dostęp: 14.08.2020).
 12. Ladziński A., Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - powrót do przeszłości, "Przegląd Podatkowy" 2019, nr 1.
 13. Stefaniak M., Cel dokonania czynności oraz sztuczny sposób działania jako odrębne przesłanki stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 2020, nr 5.
 14. Werner A., Istota unikania opodatkowania, [w:] Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, red. D. Gajewski, Warszawa 2018, LEX/el.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-877X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.04.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu