BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostapski Adam (Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu)
Tytuł
Niedopuszczalność przywrócenia terminu na złożenie wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu : glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z4 marca 2020r. (II SA/Rz 1481/19)
Inadmissibility of Restoring a Deadline for Filing a Claim to Award a One-off Benefit for the Birth of a Child Diagnosed with w Severe wnd Irreversible Handicap or Incurable Life-threatening Disease in the Prenatal Period of the Child's Development or at Birth - Critical Commentary on the Ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 4 March 2020 (II SA/Rz 1481/19)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 5, s. 89-96, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Postępowanie administracyjne, Osoby niepełnosprawne, Regulacje prawne
Administrative proceedings, Disabled people, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Glosa poświęcona jest zagadnieniu charakteru prawnego terminu na złożenie wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz kwestii dopuszczalności jego przywrócenia na podstawie przepisów art. 58-59 Kodeksu postępowania administracyjnego. (abstrakt oryginalny)

The commentary is devoted to the issue of the inadmissibility of restoring a deadline for filing a claim to award a one-off benefit for the birth of a child diagnosed with a severe and irreversible handicap or incurable life-threatening disease in the prenatal period of the child's development or at birth, as well as the issue of the admissibility of its restoration on the basis of the provisions of Articles 58-59 of the Administrative Procedures Code. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 26 sierpnia 1999 r., sygn. akt V SA 708/99, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2000/9, poz. 134.
  2. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2005.
  3. System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985.
  4. Wincenciak M., Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. akt II OPS 1/2, "Przegląd Sejmowy" 2021/5(166).
  5. Wróbel A., Komentarz do art. 57 [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2022.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu