BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samul Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Podejście ilościowe, jakościowe i mieszane w najczęściej cytowanych badaniach w ZZL
The Quantitative, Qualitative, and Mixed Method Approach in the Most Often Cited HRM Research
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 2 (145), s. 81-94, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Metody badawcze, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Metodologia badań, Wyniki badań
Research methods, Human Resources Management (HRM), Research methodology, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, C18
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z subdyscyplin nauk o zarządzaniu i jakości jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Wciąż jednak niewiele uwagi poświęca się metodyce badań w tej dziedzinie. W związku z tym celem artykułu była charakterystyka podejścia ilościowego, jakościowego i mieszanego, stosowanego w badaniach naukowych, wskazanie najczęściej stosowanych podejść w obszarze subdyscypliny ZZL oraz określenie związku między zastosowaną metodą badawczą a cytowalnością badań. Badanie przeprowadzono, opierając się na analizie treści 70 najczęściej cytowanych artykułów w renomowanych czasopismach poświęconych ZZL, zarejestrowanych w bazie CrossRef w ciągu ostatnich trzech lat. Wyniki pokazują, że badacze najczęściej stosują podejście ilościowe, chociaż cytowane przykłady opierają się na podejściu jakościowym. (abstrakt oryginalny)

Human Resource Management (HRM) is one discipline of management and quality science. However, there is still little attention being paid to the methodology of human resource management. The aims of the study are to determine the data gathering and analysis methods that have been used in the most cited HRM research and identify the link between research method and the number of citations. The study was based on content analysis of the seventy most cited articles in the top journals from the SJR list in the field of HRM as registered in the CrossRef database within the last three years. The findings show that researchers most commonly use the quantitative approach, although the most cited research is actually based on the qualitative approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed, A., Adam, M., Ghafar, N. A., Muhammad, M., Ebrahim, N. A. (2016). Impact of Article Page Count and Number of Authors on Citations in Disability Related Fields: A Systematic Review Article. Iran J Public Health, 45 (9).
 2. Aksnes, D., W., Langfeldt, L., Wouters, P. (2019). Citations, Citation Indicators, and Research Quality: An Overview of Basic Concepts and Theories. Sage Open, 9 (1). DOI: 10.1177/2158244019829575.
 3. Amaratunga, D., Baldry, D., Sarshar, M., Newton, R. (2002). Quantitative and qualitative research in the built environment: application of "mixed" research approach. Work Study, 51 (1).
 4. Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 5. Bahl, S., Milne, G. R. (2006). Mixed methods in interpretive research: an application to the study of the self-concept. W: R. W. Belk (red.), Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing. Aldershot: Edward Elgar Publishing.
 6. Bazeley, P. (2015). Mixed methods in management research: implications for the field. Electronic Journal of Business Research Methods, 131.
 7. Bentz, V. M., Shapiro, J. J. (1998). Mindful Inquiry in Social Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 8. Boddy, C. R. (2016). Sample size for qualitative research. Qualitative Market Research: An International Journal, 194.
 9. Cameron, R., Molina-Azorin, J. F. (2011). The acceptance of mixed methods in business and management research. International Journal of Organizational Analysis, 19 (3).
 10. Chapman, C. S., Kern, A. (2012). What do academics do? Understanding the practical relevance of research. Qualitative Research in Accounting & Management, 9 (3).
 11. Denzin, N. K. (1989). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. New York: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 12. Durczak, K., Koperska, A., Piasecki, P., Ławrynowicz, M. (2017). ZZL w ostrych barwach. Bibilometryczna analiza podejść i metod badawczych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 115 (2).
 13. Gorard, S., Taylor, C. (2004). Combining Methods in Educational and Social Research, Buckingham: Open University Press.
 14. Hammarberg, K., Kirkman, M., de Lacey, S. (2016). Qualitative research methods: when to use them and how to judge them. Human Reproduction, 31 (3).
 15. Humphrey, Ch. (2014). Qualitative research - mixed emotions. Qualitative Research in Accounting & Management, 11 (1).
 16. Jack, E. P., Raturi, A. S. (2006). Lessons learned from methodological triangulation in management research. Management Research News, 29 (6).
 17. Jemielniak, D. (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa: PWE.
 18. Jogulu, U. D., Pansiri, J. (2011). Mixed methods: a research design for management doctoral dissertations. Management Research Review, 34 (6).
 19. Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: a research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33 (7).
 20. Johnson, P., Duberley, J. (2000). Understanding Management Research: An Introduction to Epistemolgy. London: Sage.
 21. Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1 (2).
 22. Kaplan, A. (1964). The Conduct of Inquiry; Methodology in Behavioral Science. San Francisco: Chandler Publications.
 23. Kelemen, M., Rumens, N. (2012). Pragmatism and heterodoxy in organization research: Going beyond the quantitative/qualitative divide. International Journal of Organizational Analysis, 20 (1).
 24. Kuciński, K. (2014). Naukowe badania zjawisk gospodarczych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 25. Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
 26. Malina, M. A., Nørreklit, H. S. O., Selto, F. H. (2011). Lessons learned: advantages and disadvantages of mixed method research. Qualitative Research in Accounting & Management, 81.
 27. Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A., Fontenot, R. (2013). Does Sample Size Matter in Qualitative Research? A Review of Qualitative Interviews in is Research. Journal of Computer Information Systems, 541.
 28. Mason, J. (2002). Qualitative Researching, 2nd Ed. London: Sage.
 29. Morgan, G., Smircich, L. (1980). The case for qualitative research. Academy of Management Review, 54.
 30. Onwuegbuzie, A., J., Leech, N., L. (2005). The role of sampling in qualitative research. Academic Exchange Quarterly, 93.
 31. Patton, E., Appelbaum, S. H. (2003). The case for case studies in management research. Management Research News, 265.
 32. Pratt, M., G. (2009). From the editors: for the lack of a boilerplate: tips on writing up and reviewing qualitative research. Academy of Management Journal, 525.
 33. Russel, J., S. (2016). Qualitative Grounds. Philosophical Perspectives, 301.
 34. Samul, J. (2017). Quality of Qualitative approach for Human Resources Management Research, 24th International Scientific Conference on Economic and Social Development "Managerial Issues in Modern Business", Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, University of Warsaw.
 35. Samul, J. (2020). Reflexivity in HRM Research. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1.
 36. Tashakkori, A., Teddlie, C. (2003). The Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks: Sage, CA.
 37. Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Newbury Park, CA: Sage.
 38. Yin, R. K. (2004). Case Study Research: Design and Method. Applied Social Research Methods Series 5, Thousand Oaks, CA: Sage.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.8338
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu