BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława
Tytuł
Katarzyna Kimla-Walenda, Agata Kostrzewa (red.) (2020) Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej, społecznej i zarządczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Katarzyna Kimla-Walenda and Agata Kostrzewa (Editors) (2020), Just Employee Remuneration from the Legal, Social, and Management Perspectives
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 2 (145), s. 95-99
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Wynagrodzenie godziwe, Wynagrodzenie za pracę, Formy zatrudnienia, Opodatkowanie dochodów, Recenzja
Remuneration, Fair remuneration, Remuneration for work, Employment forms, Taxation of income, Review
Abstrakt
Odwieczny dylemat pracodawców i pracowników dotyczy kwestii tego, jak wynagradzać, aby obie strony stosunku pracy nie miały wątpliwości odnośnie do sprawiedliwości oferowanej rekompensaty za czas pracy, wysiłek, efekty, zaangażowanie itd. Na ogół obie strony mają odmienną wizję w tej sprawie. Subiektywność oceny powoduje w zasadzie brak możliwości jednoznacznych rozstrzygnięć.
Temat sprawiedliwego wynagradzania jest złożony i wymaga wielostronnego naświetlenia. Perspektywa sprawiedliwości jako hasła jest nośna i przyciąga uwagę wielu badaczy, choćby wspominając profesor dr hab. Stanisławę Borkowską, która już w latach 80. i 90. minionego wieku wiele swoich prac poświęciła zagadnieniu wynagradzania, nie pomijając kwestii jego sprawiedliwego wymiaru. Sukcesywne, wielorakie badania obejmujące wynagrodzenia prowadzi w ciągu swej kariery naukowej profesor dr hab. Marta Juchnowicz, i - jak można się domyślać - to ona zainspirowała pokolenie młodszych badaczy do zajęcia się zagadnieniem sprawiedliwego wynagradzania z perspektywy prawnej, społecznej i zarządczej. Efektem prac realizowanych w ramach grantu NCN pt. "Sprawiedliwość wynagradzania" w latach 2016-2019 jest m.in. książka, która ukazała się nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego pod redakcją K. Kimla-Walendy i A. Kostrzewy. W jej powstaniu wzięło udział ośmioro autorek i autorów, którzy przygotowali odrębne rozdziały. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu