BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : IV kwartał 2021
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2021, nr 133, 50 s., rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkty rolne, Zadłużenie
Agriculture, Agricultural products, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czwartym kwartale 2021 r. nastąpiło załamanie koniunktury w polskim rolnictwie. Wartość wskaźnika koniunktury rolnej IRG SGH (IRGAGR) spadła w porównaniu z trzecim kwartałem o 13,6 pkt, do wysokości -11,7 pkt. Jest niższa niż przed rokiem o 6,2 pkt. W ciągu kwartału obniżyły się wartości obu składowych wskaźnika koniunktury: wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, o 7,1 pkt, do wysokości -8,6 pkt, oraz wskaźnika zaufania, o 26,5 pkt, do poziomu -17,8 pkt. Wartości obu wskaźników są niższe niż rok temu o, odpowiednio: 1,6 i 15,4 pkt. Spadek przychodów o tej porze roku jest zjawiskiem typowym; przeciętny spadek wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych w IV kwartale (względem trzeciego) wynosi -1,7 pkt. Pogorszenie się koniunktury jest więc skutkiem przede wszystkim silnego załamania się nastrojów rolników. To największy spadek wartości wskaźnika zaufania w historii badania koniunktury rolnej, większy (o 3,1 pkt) od zanotowanego w II kwartale 2020 r. (w następstwie wybuchu pandemii COVID-19), a obecny poziom nastrojów w gospodarstwach rolnych jest najniższy od 20 lat. Zaledwie 14,3% ankietowanych gospodarstw rolnych patrzy w przyszłość "z ufnością". Przewidywania rolników dotyczące rozwoju sytuacji w kolejnym kwartale są bardzo pesymistyczne.(fragment tekstu)

In the 4 th quarter of 2021 agriculture confidence sharply declined. The agriculture confidence index (IRGAGR) dropped by 13.6 pts to -11.7 pts, and is lower than one year ago by 6.2 pts. Expenditure on fodder, pesticides and plant protection products slumped, together with investments in machinery and buildings, to the levels that have not been recorded in the last decade. The propensity to credit hit the record low. The farmers' prospects over the next quarter dimmed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3204
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu