BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczny Marcin (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Tytuł
Demaskuok - The Lithuanian System to Counter Disinformation
Demaskuok- litewski system przeciwdziałania dezinformacji
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 1, s. 17-29, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Dezinformacja, Fałszywe wiadomości, Internet
Disinformation, Fake news, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Litwa, Rosja
Lithuania, Russia
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono Demaskuok jako praktyczne narzędzie do walki z tzw. fake newsami, czyli do zapobiegania rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości, które wprowadzają odbiorców w błąd. Fake newsy, zwane też dezinformacją, mają na celu wywołanie reakcji emocjonalnej, a tym samym wytworzenie lub utrwalenie istniejących uprzedzeń wobec osoby lub grupy, w celu uzyskania określonych i zamierzonych korzyści. Jak pokazuje historia, powstało wiele fake newsów, które miały wpływ na odbiorców. Największym polem dla twórców dezinformacji jest Internet. Pomimo faktu, że dezinformacja jest dziś wszechobecna, ten artykuł przedstawia niezawodną "broń" do walki z fałszywymi wiadomościami. Liderem w tej dziedzinie jest Litwa, która odkryła skuteczne narzędzia do walki z propagandą i dezinformacją, której twórcą jest Rosja. Artykuł analizuje działania rosyjskich trolli spamujących portale społecznościowe, podkreślając jednocześnie rolę tzw. elfów, których zadaniem jest walka z dezinformacją i propagandą Kremla. Podkreślono również, że podstawową metodą walki z rosyjską dezinformacją jest aktywne i odpowiedzialne działanie społeczne obywateli. Litewskie elfy walczące z działalnością rosyjskich trolli stają się niejako strażnikami obywatelskości, kultury, historii i tych wartości, które wzmacniają odporność obywateli Litwy na zagrożenia informacyjne.(abstrakt oryginalny)

This article presents Demaskuok as a practical tool to combat the so-called "fake news", that is, preventing the circulation of false news that misleads recipients. Fake news, also referred to as disinformation, is aimed at evoking an emotional reaction, thus creating or strengthening the existing prejudices against a person, group, in order to obtain specific and intended benefits. As history shows, many fake news were created that had an impact on their audience. The greatest field for the creators of disinformation is the Internet. Despite the fact that disinformation is ubiquitous today, this article presents a reliable 'weapon' to fight fake news. The leader in this field is Lithuania, which has discovered effective tools in the fight against propaganda and disinformation, the creator of which is Russia. The article analyzes the activities of Russian trolls spamming social networks, and at the same time highlights the role of the so-called elves, whose task is to fight Kremlin disinformation and propaganda. It was also emphasized that the basic method of combating Russian disinformation is active and responsible social action by citizens. Lithuanian elves fighting the activities of Russian trolls become, in a way, guardians of citizenship, culture, history and those values that strengthen Lithuanian citizens' resistance to information threats.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babraj Rafał. 2019. "Czym jest factchecking? -zarys inicjatyw na świecie i w Polsce. Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej.[What is Fact-Checking? - Outline of Initiatives in the World and in Poland. The Phenomenon of Disinformation in the Ageof Digital Revolution]." NASK Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes: 41-44.http://rszarf.ips.uw.edu.pl/krytarg/raport-nask2019.pdf
 2. Bąkowicz Katarzyna. 2019. "Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa [Introduction to the Definition and Classification of Fake News]." Studia Medioznawcze 3(78): 280-289.
 3. Barclay Donald A. 2018. Propaganda and Palin Old Lies: How to Find Trust worthy. New York, NY: Rowman & Little field.
 4. Buckels Erin E., Trapnel Paul D., Paulhus Derloy L.September 2014."Trolls Want to Have Fun." Personality and Individual Differences. In Press: 91-99.
 5. Demaskuok.lt https://demaskuok.lt/apie-projekta/.
 6. Dentich Matthew R.X.2014. The Philosophy of Conspiracy Theories. London: Palgrave Macmillan.
 7. Dorzeczy.pl. November 2016. Ostrzeżenie przed rosyjską propagandą. Europarlament przyjął ważną rezolucję [Warning against Russian Propaganda. The European Parliament Adopted an Important Resolution]. In https://dorzeczy.pl/swiat/15254/Ostrzezenie-przed-rosyjska-propaganda-Europarlamentprzyjal-wazna-rezolucje.html.
 8. Drzazga Marcin. September 2017. Cała prawda o fake news czyli jak rozpoznać fałszywe wiadomości [The Whole Truth about Fake News, or How to Recognize Fake News]. In http://www.legalniewsieci.pl/aktualnosci/cala-prawda-o-fake-news-czyli-jak-rozpoznac-falszywe-wiadomosci.
 9. Gilin Joshua. January 2017. Fact-checking Fake News Reveals How Hard It Is To Kill Nasty Weed https://www.politifact.com/article/2017/jan/27/fact-checking-fake-news-reveals-how-hard-it-kill-p/.
 10. Iwasiński Łukasz. 2018. "Fake news i post-prawda. Krótka charakterystyka [Fake News and Post-Truth. Brief Characteristics]." Przegląd Edukacyjny 2(109): 2-4.
 11. Król Aleksander. July 2017. Obrona przestrzeni informacyjnej na przykładzie Litwy, Łotwy I Estonii [Defense of the Information Space on the Example of Lithuania, Latvia and Estonia]. In https://warsawinstitute.org/pl/obrona-przestrzeni-informacyjnej-na-przykladzielitwy-lotwy-estonii/.
 12. Lalik Ewa. January 2017. Czym są fake news i dlaczego walczymy z nimi dopiero od kilku miesięcy?[What is Fake News and Why Have We Been Fighting Them for Only a Few Months?]. In http://www.spiderweb.pl/2017/01/fake-news.html.
 13. Lucas Edward, Pomeranzev Peter. 2016. Winning the Information War Techniques and Counter-strategies to Russian Propaganda in Central and Eastern Europe. A Report by CE-PA's Information Warfare Project in Partnership with the Legatum Institute. McNair Brian. 2018.
 14. Fake News, Falsehood, Fabrication and Fantasy in Journalism. New York: Routledge.
 15. Mourali Mehdi, Drake Carly. 2022. "Debunking Health Misinformation on Social Media: The Challenge of Dynamic Conversations", Journal of Medical Internet Research 24(3). https://preprints.jmir.org/preprint/34831
 16. Pavleska Tanja, Školkay Andrej, Zankova Bissera, Ribeiro Nelson, Bechmann Anja. 2018. Performance Analysis of Fact-Checking Organizations and Initiatives in Europe: a Critical Overview of Online Platforms Fighting Fake News". Social Media and Convergence 29:1-29.
 17. Polityka.pl. November 2019. Po co Rosji nowa patriotyczna fabryka trolli? [Why does Russia Need a New Patriotic Troll Factory?]. In https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1933926,1,po-co-rosji-nowa-patriotycznafabryka-trolli.read.
 18. Polskieradio.pl. 2016. Parlament Europejski wzywa UE do działania ws. Rosji. Przyjęto rezolucję Anny Fotygi [The European Parliament Calls on the EU to Act on Russia. The Resolution of Anna Fotyga was Adopted]. In http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1695772, Parlament-Europejski-wzywa-UEdo-dzialania-ws-Rosji-Przyjeto-rezolucje-Anny-Fotygi.
 19. Saldžiūnas Vaidas. 2021. Delfi, In https://www.delfi.lt/news/daily/demaskuok/kiek-toli-gali-zengti-lukasenka-po-kraupiu-vaizdu-is-pasienio-laukia-nauja-provokaciju-banga.d?id=87896347.
 20. Sankowski Maciej. February 2019. Litwa: Europejski prymus w walce z dezinformacją [Lithuania: European Leadership in the Fight against Disinformation]. In https://osluzbach.pl/2019/02/20/3097-2/.
 21. Słownik Języka Polskiego [Polish Dictionary].www.sjp.pwn.pl.
 22. TVN24. 2017. Słowo roku 2017 [Word of the year 2017]. https://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/slowo-roku-2017-fake-news,787106.html
 23. Van der Linden, Sander, Roozenbeek Jon. 2020. Psychological Inoculation against Fake News, The Psychology of Fake News: Accepting, Sharing, and Correcting Misinformation, 147-169. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242285/Sander%20van%20der%20Linden.pdf
 24. Wasiuta Olga, Klepka Rafał. 2019. Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego [Information Security Handbook] Vol. 1. Kraków: A-M.
 25. Wasiuta Olga, Wasiuta Sergiusz.2017.Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie [Russia's Hybrid War against Ukraine]. Kraków: Arcena.
 26. Wasiuta Olga, Wasiuta Sergiusz. 2020. "Kremlowska dezinformacja w Internecie i reakcja społeczeństw zachodnich [Kremlin Disinformation on the Internet and the Reaction of Western Societies]". Przegląd Geopolityczny 34" 136-147.
 27. Wasiuta Sergiusz. 2019. Rosyjska fabryka trolli z Petersburga [Russian Troll Factory in St. Petersburg] In Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego [Information Security Handbook] Vol. 2. Kraków: AT-Libron.
 28. Zeng Xia, Abumansour, Amani S. Zubiaga Arkaitz.2020."Automated Fact-Checking: A Survey."Language and Linguistics Compass 15(10):1-21.
 29. Ziółkowska Marta. 2018.Internet opanowany przez fake newsy [Internet Overrun with Fake News]. In http://dziennikarstwo.wroclaw.pl/internet-opanowany-fake-newsy.
 30. Хорошилова Ольга [Khoroshilova Olga]. 2018. Войнаимода, От Петрадо Путина [Warand Fashion. From Peter to Putin] Moscow: Litres.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu