BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Bartosz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przyszłość struktur bezpieczeństwa Polski w ramach intensyfikacji zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi
The Future of Poland's Security Structures as Part of the Intensification of Threats Related to Natural Disasters
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 1, s. 83-95, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje państwa, Klęski żywiołowe, Bezpieczeństwo, Sytuacje kryzysowe
State institutions, Natural disaster, Security, Crisis situations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Występowanie zagrożeń w zakresie klasyfikacji klęsk żywiołowych staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Administracja publiczna w formie struktur bezpieczeństwa stanowi kluczowy element w kształtowaniu powszechnej obrony przed ewentualną eskalacją niebezpieczeństw. Aby w odpowiedni sposób realizować powyższe założenia należy wykazywać wzmożone działania w obszarze planowania, budowania dokumentów strategicznych oraz kształtowania właściwej charakterystyki potencjalnych zagrożeń. Co więcej, należyte łączenie systemów bezpieczeństwa wymaga formułowania solidnego, a także sprawnego procesu decydowania politycznego w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowych. Przedstawiona publikacja stanowi próbę zarysowania wymienionych kryteriów w ramach struktur bezpieczeństwa państwa polskiego.(abstrakt oryginalny)

The occurrence of threats in the field of classification of natural disasters is becoming a more and more common phenomenon. Public administration in the form of security structures is a key element in shaping common defense against a possible escalation of dangers. In order to properly implement the above assumptions, it is necessary to demonstrate increased activities in the area of planning, building strategic documents and shaping the proper characteristics of potential threats. Moreover, proper connection of security systems requires the formulation of a solid and efficient political decision-making process in the moment of emergence of crisis situations. The presented publication is an attempt to outline the above-mentioned criteria within the framework of the security structures of the Polish state.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 2020. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa.
 2. Bujalski Szymon. "Nadchodzi katastrofa. Województwo łódzkie zmienia się w pustynię". https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,24871387,nadchodzi-katastrofa-wojewodztwo-lodzkie-zmienia-sie-w-pustynie.html.
 3. Dokument Ministerstwa Środowiska. 2018. Plany adaptacji do zmian klimatu 44 miast Polski. Publikacja podsumowująca. Warszawa.
 4. Dokument Ministerstwa Środowiska. 2019. Polityka Ekologiczna Państwa 2030. Strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Warszawa.
 5. Gryz Jarosław, Kitler Waldemar. 2007. System reagowania kryzysowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 6. Kasaniuk Krzysztof. 2003. "Proces decydowania politycznego -teoretyczne podstawy analizy". Studia Polityczne (14): 135-151.
 7. Komunikat na stronie internetowej Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szef BB: wkrótce założenia do ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/8818,Szef-BBN-wkrotce-zalozenia-do-ustawy-o-zarzadzaniu-bezpieczenstwem-narodowym.html.
 8. Kozłowska Katarzyna. 2001. "Etymologia, pojęcia i typologia kryzysów". Myśl Wojskowa (2): 42-53.
 9. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. 2011. Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego. Łódź.
 10. Molo Beata. 2009. Implikacje zagrożeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe. W Czynniki stabilizacji destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, 429-441. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Opałek Kazimierz (red.). 1978. Z zagadnień teorii polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Pietraś Ziemowit Jacek. 2000. Decydowanie Polityczne, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Płachta Michał Wojciech. 2020. "Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020". Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa XIII (1): 13-21.
 14. Prorok Magdalena. 2015. "Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część I: pod-stawy teoretyczne" Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka (3): 59-70.
 15. Prorok Magdalena. 2015. "Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część II: praktyczny wymiar procesu decyzyjnego". Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka (4): 83-91.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Dz.U. 2015 poz. 1136.
 17. Sobczak Jacek. 2020. "Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej". Akademia Sztuki Wojennej Cybersecurity and Law (2): 7-37.
 18. Stańczak Joanna, Znajewska Agnieszka. 2019. Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 19. Sztompka Piotr. 2002. Socjologia. Analiza Społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 20. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1967, nr 44, poz. 220.
 21. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590.
 22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o prawie ochrony środowiska, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
 23. Wiśniewski Bernard, Kozioł Jerzy, Falecki Janusz. 2017. Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 24. Żebrowski Andrzej. 2012. Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu