BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Agara Tunde (Ambrose Alli University Center for Strategic and Development Studies), Usamotu Basheer Olalere (Osun State University, Department of Political Sciences), Akinrinde Olawale Olufemi (Osun State University, Nigeria)
Tytuł
Doctrinaire Schism and the Politics of Religious Sectarianism in Islam: Understanding the Root Cause of Sectarian and Religious Terrorism in the Middle-East and North Africa
Schizma doktrynalna i polityka religijnego sektarianizmu w islamie: zrozumienie pierwotnej przyczyny sekciarskiego i religijnego terroryzmu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 1, s. 179-201, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Terroryzm, Islam, Religia, Dyskryminacja, Polityka, Konflikty religijne
Terrorism, Islam, Religion, Discrimination, Politics, Religious conflicts
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje MENA
MENA (Middle East and North Africa) countries
Abstrakt
Obecne trudności i rebelie w państwach islamskich na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej (MENA) skłoniły autorów do zbadania, dlaczego ten region odnotowuje większą zmienność niż jakikolwiek inny region na świecie. Co więcej, niezwykły charakter powstań i zamieszek w tym regionie, szczególnie tam, gdzie muzułmanie sprzeciwiają się innym muzułmanom i muzułmańskim reżimom, każe zadać pytanie, co jest tego przyczyną. W rezultacie w niniejszym opracowaniu podjęto próbę przeanalizowania dzisiejszych muzułmańskich podziałów przez pryzmat schizm w doktrynach i wierzeniach, które zawsze prowadzą do podziałów sekciarskich. Artykuł ten jest podróżą w przeszłość, która ma na celu zbadanie początków schizm i ich konsekwencji. Pojawienie się wielu ulemów (albo ajatollahów i szejków) wkrótce po śmierci Proroka ina przestrzeni wieków, z których każdy miał własne roszczenia, doprowadziło do powstania wielu sekt, z których każda twierdzi, że jest bardziej pobożna niż inne i trzyma się przykazań, nauk i przykładów zawartych w Koranie i ustanowionych przez Mahometa. Fundamentalne różnice w ideach i interpretacjach podsycały i generowały dzisiejsze sekciarskie i religijne konflikty oraz niestabilność na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej. W rezultacie ta niestabilność może trwać jeszcze przez wiele lat, szczególnie gdy jedna grupa postrzega drugą nie tylko jako odstępców, ale także jako niewiernych, których spotka boska eksterminacja.(abstrakt oryginalny)

The current difficulties and insurgency in Islamic states in the Middle East and North Africa (MENA) led this study to examine why this region has seen more volatility than any other region today. Furthermore, the unusual nature of the insurgency and turmoil in this region, particularly where Muslims oppose Muslims and Muslim regimes, makes one ask what is the cause. As a result, this study has attempted to analyze today's Muslim divisions through the lens of schisms in doctrines and beliefs, which always lead to sectarian divisions. This paper takes a historical journey into the past to explore the origins of the schisms and their consequences. The emergence of many ulama (or Ayatollahs and Sheikhs) shortly after the Prophet's death and over the centuries of Islamic religion, each with own claim to piety, teachings, and illuminations, has led to the emergence of many sects, each claiming to be more pious than the others and adhering to the precepts, teachings, and examples laid down in the Qur'an and set by Muhammad. The fundamental differences in ideas and interpretations are what have fueled and generated today's sectarian and religious difficulties and instability in MENA. As a result, this instability may continue for many years to come, especially when one group sees the others not only as apostates, but also as an infidels who are divinely intended to be exterminated.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adeyeye Adebowale Idowu, Akinrinde Olawale Olufemi, Omodunbi Adeyeye Olumide Olumuyiwa. 2022. The Influence of Globalization on Insurgency: Boko Haram and Al-Shabaab in the Age of Information Technology. "NUST Journal of International Peace &Stability" 5(1) :15-29. https://doi.org/10.37540/njips.v5i1.119. 2022.
 2. Almond Gabriel, Appleby R. Scott, Sivan Emmanuel. 2003. Strong Religion: The Rise of Fundamentalisms around the World. Chicago: University of Chicago Press.
 3. Appleby R. Scott. 2004. Religions, Human Rights and Social Change, in Gerrie ter Haar, James J. Busuttil (eds), The Freedom to Do God's Will: Religious Fundamentalism and Social Change. London: Routledge.
 4. Armstrong Karen. 2007. Ghosts of our Past, in Badey, Thomas J. (ed.) Violence and Terror-ism, 10thed. Dubuque: McGraw Hill Contemporary Learning Series.
 5. Ben-Dor Gabriel, Pedahzur Ami. 2005. The Uniqueness of Islamic Fundamentalism and the Fourth Wave of International Terrorism, in Leonard Weinberg, Ami Pedahzur(eds), Religious Fundamentalism and Political Extremism. London: Frank Cass.
 6. Craig Albert M., Graham William A., Kagan Donald, Ozment Steven E., Turner Frank M. 2009. The Heritage of World Civilisations, Volume 1 (to 1700), 8th edition. N.J. Prentice Hall: Upper Saddle River.
 7. Crone Patricia. 1999. The Early Islamic World, in Kurt Raaflaub and Nathan Rosetein (eds), War and Society in the Ancient and Medieval Worlds: Asia, Mediterranean, Europe and Meso-America. Cambridge, Mass. Harvard University Press: 324-325.
 8. Donner Fred M. 1981. The Early Islamic Conquests. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
 9. Esposito John L. 1988. Islam: The Straight Path. New York: Oxford University Press.
 10. Hardy Roger. 2001. Analysis: Inside Wahhabi Islam. BBC News. September. In http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/middle_east/newsid_1571000/1571144.stm.
 11. Hourani Albert. 1991. A History of the Arab Peoples. Cambridge: Mass Harvard University Press.
 12. Lackey Sue. 2001. The 'New Wahhabi' Movement. MSNBC. October 17. In http://www.msnbc.com/news/643005.asp?cp1=1.
 13. Lewis Bernard. 2003. The Assassins: A Radical Sect in Islam. New York: Basic Books.
 14. Lewis Bernard. 2003. The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror. New York: The Modern Library.
 15. Lipset Seymour. and Raab Earl. 1970. The Politics of Unreason. New York: Harper Torchbooks.
 16. McKay John P., Hill Bennett D., Buckler John, Ebrey Patricia B., Beck Roger B. 2007. A History of World Societies. Boston: Houghton Mifflin Company.
 17. Morgan Robin. 2001. The Demon Lover: The Roots of Terrorism. New York: Washington Square Press.
 18. Permultter Dawn. 2004. Investigating Religious Terrorism and Ritualistic Crimes. Boca Raton: CRC Press.
 19. Schwartz Stephen. 2001. Ground Zero and the Saudi Connection. The Spectator. October 6. In http://www.spectator.co.uk/article.php3?table=old§ion=current & issue 2002-0105&id=1104&searchText.
 20. Ter Haar Gerrie. 2004. Religious Fundamentalism and Social Change: A Comparative Inquiry, in Gerrie ter Haar, James J. Busuttil (eds), The Freedom to Do God's Will: Religious Fundamentalism and Social Change. London: Routledge.
 21. Von Grunebaum Gustave E. 1954. Medieval Islam: A Study in Cultural Orientation. Chicago: Chicago University Press.
 22. Weinberg Leonard, Pedahzur Ami. 2005. Introduction, in Leonard Weinberg and Ami Pedahzur(eds), Religious Fundamentalism and Political Extremism. London: Frank Cass, 6.
 23. Wuthnow Robert.1998. (ed.). Encyclopedia of Politics and Religion. Washington, D.C.: Congressional Quarterly, Inc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu