BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Bogumił (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Dyskurs prawniczy, interpretacja i argumentacja. Kilka uwag
Legal Discourse, Interpretation and Argumentation. Some Comments
Źródło
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 3, s. 9-21, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Teoria prawa, Prawo podatkowe
Law theory, Tax regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka wykładni prawa budziła i budzi duże zainteresowanie zarówno prak-tyki, jak i nauki prawa. Tradycyjne topiki prawnicze są nadal w powszechnym użyciu, ale w teorii prawa poszukuje się dla nich podbudowy w zasadach komunikacji powszechnej, modyfikując je pod potrzeby interpretacji tekstów normatywnych. Współcześnie najwięcej uwagi poświęca się w tym zakresie tzw. maksymom i implikaturom Paula Grice'a.(abstrakt oryginalny)

The issues of legal interpretation aroused and still arouses great interest in both the practice and science of law. Traditional legal topics are still in common use, but the theory of law seeks a foundation for them in the principles of public communication, modifying them for the purposes of interpreting normative texts. Nowadays, the most attention is paid in this regard to the so-called maxims and implicatures of Paul Grice.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński B., O potrzebie sformułowania sądowej strategii interpretacji ustaw podatkowych, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005.
 2. Brzeziński B., Reforma prawa podatkowego a kwestia wykładni prawa, [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016.
 3. Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013.
 4. Grice P., Logic and Conversation, [w:] Syntax and Semantics, vol. 3: Speech Acts, red. P. Cole, J. Morgan, New York 1975.
 5. Interpreting Statutes. A Comparative Study, red. D. MacCormick, R. Summers, London 1991.
 6. Levinson S., Three levels of meaning, [w:] Grammar and Meaning. Essays in Honour of Sir John Lyons, red. F. Palmer, Cambridge 1995, https://doi.org/10.1017/CBO9780511620638.006
 7. Llewellyn K., Remarks on the Theory of Appellate Decision and the Rules or Canons about How Statutes Are to Be Construed, "Vanderbilt Law Review" 1950, vol. 3 issue 3.
 8. Macagno F., Walton D., Sartor G., Pragmatic Maxims and Presumptions in Legal Interpretation, "Law and Philosophy" 2017, vol. 37, https://doi.org/10.1007/s10982-017-9306-4
 9. Marmor A., The Pragmatics of Legal Language, "Ratio Juris" 2008, vol. 21, no. 4, https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2008.00400.x
 10. Perelman C., Logique juridique. Nouvelle rhétorique, Paris 1979.
 11. Sarkowicz R., Interpretacja poziomowa tekstu prawnego, Kraków 1995.
 12. Tobor Z., Strategia interpretacyjna jako środek komunikacji prawodawcy i sądów, "Państwo i Prawo" 2019, nr 11.
 13. Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 14. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-877X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu