BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kadlec Željka (Virovitica University of Applied Sciences, Department of Economics, Croatia), Žunić Marija (Virovitica University of Applied Sciences, Department of Economics, Croatia), Lovrenović Marijana (Drava Pulp, d.o.o., Croatia)
Tytuł
Analysis of the Impact of the Crisis Caused by Covid-19 in the Intercultural Environment with Reference to Economic Factors
Analiza wpływu kryzysu spowodowanego COVID-19 w środowisku międzykulturowym z odniesieniem do czynników ekonomicznych
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, vol. 26, nr 2, s. 45-76, tab., bibliogr. 105 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Badania międzykulturowe, COVID-19, Ekonomia, Gospodarka
Intercultural research, COVID-19, Economics, Economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G15
streszcz., summ.
Kraj/Region
Włochy, Niemcy, Rosja, Chiny, Chorwacja
Italy, Germany, Russia, China, Croatia
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu kryzys wywołany pandemią COVID-19 wpłynął na czynniki ekonomiczne w skali globalnej w środowisku międzykulturowym. Przedmiotem badań jest analiza wpływu kryzysu na czynniki gospodarcze (handel zagraniczny, PKB, PNB) wybranych losowo krajów (Włochy, Niemcy, Rosja, Chiny, Chorwacja). Ponadto szczególną uwagę zwrócono na cechy międzykulturowe obserwowanych krajów (komunikacja międzykulturowa, kompetencje międzykulturowe, wrażliwość międzykulturowa i konflikty międzykulturowe). Analiza treści jako metoda jakościowa obejmowała analizę publicznie dostępnych dokumentów urzędowych pod kątem zaobserwowanych czynników i cech. Wkład artykułu dotyczy analizy sytuacji obserwowanych krajów poprzez powiązanie kluczowych elementów potrzebnych do dalszych działań.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to determine how much the crisis caused by the Covid-19 pandemic affected economic factors globally in the intercultural environment. The subject of the research refers to the analysis of the impact of the crisis on economic factors (foreign trade, GDP, GNP) of selected countries (Italy, Germany, Russia, China, and Croatia). In addition, special attention was given to the intercultural characteristics of the observed countries (intercultural communication, intercultural competence, intercultural sensitivity and intercultural conflicts). The content analysis as a qualitative method examined publicly available official documents related to the factors and characteristics observed. The contribution of the paper refers to the analysis of the situation of the observed countries by connecting the key elements needed for further action.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aljazeera, https://balkans.aljazeera.net/news/economy/2020/10/29/neocekivan-pad-nezaposlenosti-u-njemackoj (30.06.2021).
 2. Babić, A., & Babić, M. (2000). Međunarodna ekonomija, Zagreb: Mate d.o.o.
 3. Barnier, B. (2022). Gross National Product (GNP), The Investopedia Team, https://www.investopedia.com/terms/g/gnp.asp (29.03.2022).
 4. Bedeković, V. (2010). Interkulturalni aspekti menadžmenta. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.
 5. Benjak, M., & Požgaj-Hadži, V. (2005). Bez predrasuda i stereotipa: interkulturalna komunikacijska kompetencija u društvenom i političkom kontekstu, Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
 6. Bergelson, M. B. (2003). Russian cultural values and workplace communication styles. Communication Studies 2003: Modern Anthology (pp. 97-112). Volgograd, Russia: Peremena. Bertelsmann, https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/religion-monitor/projektnachrichten/how-do-germans-deal-with-cultural-diversity/ (05.06.2021).
 7. Bovee, C. L. (2012). Suvremena poslovna komunikacija, Zagreb: Mate.
 8. Bulajić, M. (2010): Krizno komuniciranje, Medix: specijalizirani medicinski dvomjesečnik, 16, 87-88.
 9. Business communication - Germany (2019). 2.0 Passport to Trade a bridge to success, European Commission, https://businessculture.org/western-europe/business-culture-in-germany/business-communication-in-germany/ (01.04.2022).
 10. Business communication - Italy. (2019). 2.0 Passport to Trade a bridge to success, European Commission, https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-italy/business-communication-in-italy/ (01.04.2022).
 11. Business culture in Croatia, https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-croatia/ (08.06.2021).
 12. Business culture in the world, http://prospera-viva.hr/zanimljivosti/poslovna-kultura-u-svijetu/ (05.06.2021).
 13. Business etiquette in Croatia, https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-incroatia/business-etiquette-in-croatia/ (08.06.2021).
 14. Business forum, http://www.poslovniforum.hr/about/bon-ton.asp (05.06.2021).
 15. Business forum, www.poslovniforum.hr/about/bon-ton.asp (05.06.2021).
 16. Business Meeting Protocol and Etiquette in Russia. (2019). 2.0 Passport to Trade, a bridge to success, European Commission, https://businessculture.org/blog/2014/07/13/business-meeting-etiquette-in-russia/ (02.04.2022).
 17. Business Relationship - Germany (2019): 2.0 Passport to Trade, a bridge to success, European Commission, https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-italy/business-communication-in-italy/ (01.04.2022).
 18. Business Relationship - Italy (2019): 2.0 Passport to Trade, a bridge to success, European Commission, https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-italy/business-communication-in-italy/ (01.04.2022.)
 19. CEIC, https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/gross-national-product (20.05.2021).
 20. CEIC, https://www.ceicdata.com/en/indicator/croatia/gross-national-product (20.05.2021).
 21. CEIC, https://www.ceicdata.com/en/indicator/germany/gross-national-product (20.05.2021).
 22. CEIC, https://www.ceicdata.com/en/indicator/italy/gross-national-product (20.05.2021).
 23. Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/ 2020/04-02-01_03_2020.htm (29.05.2021).
 24. China BNP 1962-2021, https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/gnp-gross-national-product (20.05.2021).
 25. Chinese culture (2022): Business culture, Business communications, https://culturalatlas.sbs.com.au/chinese-culture/chinese-culture-business-culture (02.04.2022).
 26. Country Croatia, https://www.communicaid.com/country/croatia/ (08.06.2021).
 27. Croatia GNP 1997-2021, https://www.macrotrends.net/countries/HRV/croatia/gnp-gross-national-product (20.05.2021).
 28. Culture trip, https://theculturetrip.com/europe/croatia/articles/things-you-should-know-about-croatian-culture/ (09.06.2021).
 29. Dnevnik.hr, https://punkufer.dnevnik.hr/clanak/zanimljivosti/25-cudnih-stvari-koje-rade-samo-hrvati---595752.html (08.06.2021).
 30. Doing business in Italy. (2022). Today Translations, Consult Advise Translate, https://www.todaytranslations.com/consultancy-services/business-culture-and-etiquette/doing-business-in-italy/ (02.04.2022).
 31. Dragojević, S. (1999). Multikulturalizam, interkulturalizam, transkulturalizam, purikulturalizam: suprosta ili nadopunujući koncept, Zagreb: Naklada Jesenski Turk. DW, https://www.dw.com/en/german-economy-hit-harder-than-expected-by-covid-crisis/a-57650920 (29.05.2021).
 32. Entry and quarantine regulations in Germany. (2022). Covid-19: entry and quarantine regulations in Germany, Federal Foreign Office, https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/EinreiseUndAufenthalt, (06.04.2022).
 33. European Central Bank, https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2020~4960fb81ae.hr.html (02.06.2021).
 34. European Commission, https://epale.ec.europa.eu/hr/blog/interkulturalno-obrazovanje (05.06.2021).
 35. European Commission, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0535:FIN:HR:PDF (21.05.2021).
 36. Face-to-face communication - Croatia (2019): 2.0 Passport to Trade, a bridge to success, European Commission, https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-croatia/business-communication-in-croatia/ (01.04.2022).
 37. Face-to-face communication - Germany (2019): 2.0 Passport to Trade, a bridge to success, European Commission, https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-italy/business-communication-in-italy/ (01.04.2022).
 38. Face-to-face communication - Italy (2019): 2.0 Passport to Trade, a bridge to success, European Commission, https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-italy/business-communication-in-italy/ (01.04.2022).
 39. Fernando, J. (2022). Gross Domestic Product (GDP), Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp (30.03.2022).
 40. German support. (2022). Covid-19: German support, Federal Foreign Office, https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/gesundheit/pandemie-bekaempfung, (06.04.2022).
 41. Germany GNP 1972-2021, https://www.macrotrends.net/countries/DEU/germany/gnp-gross-national-product (20.05.2021).
 42. Giba, J., Kadlec, Ž., & Bedeković, M. (2021). Business of small and medium enterprises during a pandemic and their challenges, 10th International Scientific Symposium "Region, Entrepreneurship, Development". Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 433-452.
 43. Gross Domestic Product (GDP) of Italy from 2010 to 2020, https://www.statista.com/statistics/1201202/gdp-italy-current-prices/ (21.05.2021).
 44. Hierarchy and status in a business meeting. (2019). Business Meeting Protocol and Etiquette in Russia, 2.0 Passport to Trade, a bridge to success, European Commission, https://businessculture.org/blog/2014/07/13/business-meeting-etiquette-in-russia/ (02.04.2022).
 45. Intercultural Cities. (2022). Covid-19 Special page, Council of Europe, https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page (05.04.2022).
 46. Intercultural Cities Newsroom. (2020). Citta del Dialogo: Challenges and renewed goals for the 2nd semester of 2020, Council of Europe, https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/citta-del-dialogo-challenges-and-renewed-goals-for-the-2nd-semester-of-2020 (06.04.2022).
 47. Italy GNP 1962-221, https://www.macrotrends.net/countries/ITA/italy/gnp-gross-national-product (20.05.2021).
 48. Italy Work Culture. (2021). Bradford Jacobs, https://www.bradfordjacobs.com/countries/italy-work-culture/ (02.04.2022).
 49. Jackson, J. K. (2021). Congressional research service, Global Economic Effects of Covid-19, https://sgp.fas.org/crs/row/R46270.pdf, (05.04.2022).
 50. Kešetović, Ž., & Korajlić, N. (2008): Krizni menadžment, Travnik: Univerzitet, Pravni fakultet.
 51. Kislyakov, P. A., & Shmeleva, E. A. (2021). Prosocial orientation of Russians during the Covid-19 pandemic: Caring for others and yourself, frontiers in psychology, personality and social psychology, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.629467/full (06.04.2022).
 52. Kovačević, B., & Sabolović, D. (2002). Stanje i razvojne tendencije vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske, Zagreb: Ekonomija 2.
 53. Krueger, D. (2009). Makroekonomika.
 54. Pennsylvanija: Sveučilište u Pennsylvaniji. Kublashvili, M. (2021). Intercultural communication challenges in the period of the novel coronavirus (Covid-19) (The case of Qatar Airways). European Scientific Journal, ESJ, 17(16), 1, https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/14315 (05.04.2022).
 55. Lifescience Global, https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/3179 (05.06.2021).
 56. Liu, X., Zhu, W., Liang, Y. (2021): Integration for the Confucian Culture on Cross-Cultural Conflict Management: The role of the Covid-19 Pandemic, Frontiers in Psychology, Environmental Psychology, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.694646/full, (06.04.2022).
 57. MacLachlan M. (2010). Challenges of doing business in Russia. Communicaid. Retrieved March 14, 2016 from https://www.communicaid.com/cross-cultural-training/blog/challenges-of-doing-business-in-russia/ (02.04.2022)
 58. Macrotrends, https://www.macrotrends.net/countries/RUS/russia/gnp-gross-national-product (20.05.2021).
 59. Management structure and style - Italy. (2019). 2.0 Passport to Trade a bridge to success, European Commission, https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-italy/business-communication-in-italy/ (01.04.2022).
 60. Mansouri, F. (2020): The socio-cultural impact of Covid-19: exploring the role of intercultural dialogue in emerging responses, Social and Human Sciences Sector, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizational, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374186 (05.04.2022).
 61. Matić, B. (2004). Međunarodno poslovanje, Zagreb: Sinergija. Merck, https://www.merckgroup.com/en/the-future-transformation/how-the-covid-19-crisis-changes-our-world.html (02.06.2021).
 62. National Law Review, https://www.natlawreview.com/article/reflections-covid-19-views-italy (29.05.2021).
 63. NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7974352/ (30.05.2021).
 64. Neuliep, J. W. (2012). Intercultural Communication: A Contextual Approach. (5 th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc.
 65. Obadić A., & Tica, J. (2016). Gospodarstvo Hrvatske, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. OEC, https://oec.world/en/profile/country/hrv (29.05.2021).
 66. OEC, https://oec.world/en/profile/country/rus (30.06.2021).
 67. OECD, https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/ (02.06.2021).
 68. OECD, https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing- the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/ (02.06.2021).
 69. Piršl, E. (2005). Verbalna i neverbalna interkulturalna komunikacija, Rijeka: Izdavački centar Rijeka
 70. Piršl, E. (2007): Interkulturalna osjetljivost kao pedagoška kompentencija, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.
 71. Piršl, E., Benjak, M., Diković, M., Jelača, M., & Matošević, A. (2016). Vodič za interkulturalno učenje. Zagreb: Naklada Ljevak.
 72. Ramos, G. (2020). Covid-19: intercultural dialogue is essential for building back better, Unesco, https://en.unesco.org/news/covid-19-intercultural-dialogue-essential-building-back-better (05.04.2022).
 73. Reliefweb (2020): The fight against Covid-19: Germany makes available an additional 150 million euro for humanitarian assistance, https://reliefweb.int/report/world/fight-against-covid-19-germany-makes-available-additional-150-million-euro-humanitarian, (06.04.2022).
 74. Rouse, M. J., & Rouse, S. (2005). Poslovne komunikacije, Zagreb: Masmedia. Russia GDP, https://tradingeconomics.com/russia/gdp (26.05.2021).
 75. Russia GNP 1991-2021, https://www.macrotrends.net/countries/RUS/russia/gnp-gross-national-product (20.05.2021).
 76. Samovar, L. A., Porter, R. E., & McDaniel, E. R. (2013). Komunikacija između kultura, Zagreb: Naklada Slap. Santandertrade, https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/italy/foreign-trade-in-figures? url_de_la_page=%2Fen%2Fportal%2Fanalyse-markets%2Fitaly%2Fforeign-trade-in-figures&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser (28.05.2021).
 77. Santandertrade, https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/germany/foreign-trade-in-figures (28.05.2021).
 78. Santandertrade, https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/russia/foreign-trade-in-figures (28.05.2021).
 79. Santandertrade, https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/china/foreign-trade-in-figures ?url_de_la_page=%2Fen%2Fportal%2Fanalyse-markets%2Fchina%2Fforeign-trade-in-figures&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser (29.05.2021).
 80. Šonje, V., & Kotarski, K. (2020): Korona ekonomika, Zagreb: Arhivanalitika d.o.o. Spinger Link, https://link.springer.com/article/10.1134/S1075700720060027 (02.06.2021).
 81. Statista, https://www.statista.com/statistics/1112869/covid-19-impact-on-value-added-by-sector/ (30.05.2021).
 82. Statista, https://www.statista.com/statistics/295444/germany-gross-domestic-product/ (26.05.2021).
 83. Sundać, D., Škalamera-Alilović, D., & Babić, M. (2016): Poslovno okruženje i intelektualni kapital, Rijeka: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Techmonitor, https://techmonitor.ai/leadership/strategy/how-digitisation-underpin-post-covid-19-recovery (02.06.2021).
 84. The Jamestown, https://jamestown.org/program/the-ukrainian-russian-cultural-conflict/ (07.06.2021).
 85. The Journal of Diplomacy and International Relations, http://blogs.shu.edu/journalofdiplomacy/2018/ 06/the-u-s-china-relationship-a-clash-of-cultures/ (08.06.2021).
 86. tportal.hr, https://www.tportal.hr/biznis/clanak/izvoz-u-2020-godini-pao-za-0-7-posto-a-uvoz-za-6-9-posto-20210625 (30.06.2021).
 87. Venture X change, https://www.venturexchange.hr/post/the-economic-impact-of-covid-19-in-croatia (30.05.2021).
 88. Vodanović Lukić, I., & Lukić, A. (2020). Small is beautiful (and safe): utjecaj pandemije Covid-19 na kulturni turizam, Institut za turizam, http://www.iztzg.hr/files/file/RADOVI/2020/COVID-19/Vodanovi%C4%87-Luki%C4%87-I_Luki%C4%87-A_2020.pdf, (05.04.2022.)
 89. Vujić, V., Ivaniš, M., & Bojić, B. (2012). Poslovna etika i multikulturalizam. Rijeka: Sveučilište u Rijeci.
 90. Wang, T. (2020). The COVID-19 crisis and cross-cultural experience of China's international students: A possible generation of glocalized citizens?, ECNU Review of Education, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2096531120931519, (06.04.2022).
 91. Wiley Online Library, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gch2.202000090 (30.05.2021).
 92. World Bank, https://www.worldbank.org/en/country/china/overview (26.05.2021).
 93. World Bank, https://www.worldbank.org/en/country/croatia/overview (26.05.2021).
 94. World Bank, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/26/russia-s-economic-recovery- gathers-pace-says-new-world-bank-report (26.05.2021).
 95. Xinhuanet, http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/14/c_139667906.htm (29.05.2012).
 96. Zagreb Innovation Center (2022): https://www.zicer.hr/Poduzetnicki-pojmovnik/Bruto-nacionalni-proizvod-BNP (20.05.2021).
 97. Zaykova, A. (2016). Business communication in Russia, https://midnightmediamusings.wordpress.com/2016/05/08/business-communication-in-russia/ (02.04.2022).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2021.2.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu