BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Radosław (Wrocław University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
The Determinants and Concept of Effective Implementations of ECM Systems
Determinanty i koncepcja efektywnego wdrażania systemów klasy ECM
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, nr 4 (62), s. 82-93, rys., bibliogr. 6 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Wdrażanie systemu komputerowego, Przedsięwzięcia informatyczne
Project management, Computer system implementation, IT projects
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omawiono główne czynniki wpływające bezpośrednio lub pośrednio na zakres i tempo implementacji przedsięwzięć informatycznych, zanalizowano podstawowe elementy strukturalne i procedury funkcjonalne praktycznej reinżynierii wdrażania systemów, a także przedstawiono zarys zarządzania realizacją projektów.(abstrakt oryginalny)

The article describes the main factors which directly or indirectly influence the range and pace of IT implementation projects. It analyses the main structural elements and functional procedures of the implementation reengineering in the ECM (Enterprise Content Management) systems area, and presents the outline of managing projects execution. The main objective of this paper is to present the author's general conceptual model of the implementations of the ECM system in an organization, resulting from the preliminary literature review and extensive practical experience.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boehn, M. (2014). Der Wegzumrichtigen ECM-System. DMS/ECM-Loesungs-Guide. München: Isi MedienGmgH.
  2. Dudycz, H., and Dyczkowski, M. (2006). Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań (pp. 55-56). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  3. Kleu, T., Micheletti, G., and Roufka, M. (2013). Zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie: Od chaosu do produktywności (White paper IDC).
  4. Misiak, Z. (2010). Systemy elektronicznego obiegu dokumentów WFM. In S. Wrycza (Ed.), Informatyka ekonomiczna. Academic manual (pp. 440-441). Warsaw: PWE.
  5. Szczepaniak, P. (2012). ECM - zarządzanie treścią z wyższej półki. Retrieved November 30, 2021 from http://www.computerworld.pl/news/379205/ECM.zarzadzanie.trescia.z.wyzszej.polki.html
  6. Wójtowicz, R. (2019). Basis of the analysis of the requirements in the implementation methodology of the ECM systems. Informatyka Ekonomiczna, 4(54), 88-99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2021.4.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu