BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mishra Jyoti Prakash (Gandhi Institute for Education and Technology, Baniatangi, Bhubaneswar, Odisha, India), Mishra Sambit Kumar (Gandhi Institute for Education and Technology, Baniatangi, Bhubaneswar, Odisha, India), Pólkowski Zdzisław (The Karkonosze University of Applied Sciences in Jelenia Góra, Poland), Borah Samarjeet (Sikkim Manipal Institute of Technology, Sikkim Manipal University, Sikkim, India)
Tytuł
Analysis of Data Based on Clinical Aspects Implementing Meta-Heuristic Approach: a Case Study
Analiza danych dotyczących aspektów klinicznych z wykorzystaniem podejścia metaheurystycznego: studium przypadku
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, nr 4 (62), s. 25-36, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Analiza danych, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zdrowie
Data analysis, Information and Communication Technology (ICT), Health
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C63, C60, C61, C87, C90.
streszcz., summ.
Abstrakt
Zastosowanie technologii informatycznych, szczególnie w naukach o zdrowiu w obecnej sytuacji, bazuje na inteligentnych aplikacjach wraz z automatyzacją w celu zminimalizowania związanych z tym kosztów i ulepszenia służby zdrowia. Chociaż eksperymenty związane z mikroorganizmami mogą być częścią zagadnień patologicznych, nie można ich ograniczać do jednej konkretnej lokalizacji. Wykorzystanie narzędzi i aplikacji na szerszym obszarze geograficznym może być bardzo zróżnicowane. Zastosowanie inteligencji obliczeniowej wraz z pełnym zaawansowanym wsparciem technicznym wydaje się konieczne, aby przezwyciężyć trudności i wspierać połączone stacje bazowe w celu archiwizacji optymalnych sygnałów za pomocą rozmieszczonych czujników. Czujniki zatem mogą służyć do przekształcania wartości parametrycznych zgromadzonych danych na sygnały, które można również analizować i monitorować. W artykule zaimplementowano specyficzną technikę metaheurystyczną skupiającą się na akumulacji czujników i czasie odpowiedzi na akumulację danych.(abstrakt oryginalny)

The application of information technology, particularly in health science in the present situation, is provisioned with intelligent applications along with automation to minimize the associated cost and enhancement of the facilities. Although the experimentation associated with the microorganisms may be a part of pathological aspects, it cannot be constrained at one specific location. Yet again, the same may be diversified widely in large geographical locations based on applications and utilities. The inclusion of computational intelligence along with complete advanced technical support is very necessary to overcome these difficulties and support the linked base stations for archiving optimum signals through the deployed sensors. In short, sensors can be used to translate the parametric values of accumulated data into signals which can also be analyzed and monitored. In this work, a specific meta-heuristic technique is implemented, focusing on the accumulation of sensors and the response time for accumulation of data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diest, P. J. van, Huisman, A., Ekrisvan, J., Meijer, J., Willems, S., Hofhuis, H., ... Leguit, R. et al. (2019). Pathology image exchange: The Dutch digital pathology platform for exchange of whole-slide images for efficient teleconsultation, telerevision, and virtual expert panels. JCO Clin. Cancer Inform.
  2. Benjamens, S., Dhunnoo, P., and Meskó, B. (2020). The state of artificial intelligence-based FDA-approved medical devices and algorithms: An online database. NPJ Digit. Med.
  3. Rosenfield, M. (2011). Computer vision syndrome: A review of ocular causes and potential treatments. Ophthalmic & physiological optics. OphthalPhysl Opt.
  4. Rossignol, A. M., Morse, E. P., Summers, V. M., and Pagnotto, L. D. (1987). Video display terminal use and reported health symptoms among Massachusetts clerical workers. J. Occup. Med. Off. Publ. Ind. Med Assoc.
  5. Chui, M.,Manyika, J., and Miremadi, M. (2016). Where machines could replace humans - and where they can't (yet). McKinsey Q., (30), 1-9.
  6. Turnquist, C., Roberts-Gant, S., Hemsworth, H., White, K., Browning, L., Rees, G., ... Verrill, C. (2019). On the edge of a digital pathology transformation: Views from a cellular pathology laboratory focus group. J. Pathol. Inform.
  7. Griffin, J., and Treanor, D. (2017). Digital pathology in clinical use: Where are we now and what is holding us back? Histopathology.
  8. Ho, J., Ahlers, S. M., Stratman, C., Aridor, O., Pantanowitz, L., Fine, J. L., ... Parwani, A. V. (2014). Can digital pathology result in cost savings? A financial projection for digital pathology implementation at a large integrated health care organization. J. Pathol. Inform.
  9. Stathonikos, N., Nguyen, T. Q., Spoto, C. P., Verdaasdonk, M. A. M., and Diestvan, P. J. (2019). Being fully digital: perspective of a Dutch academic pathology laboratory. Histopathology.
  10. Thorstenson, S., Molin, J., and Lundström, C. (2014). Implementation of large-scale routine diagnostics using whole slide imaging in Sweden: Digital pathology experiences 2006-2013. J. Pathol. Inform.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2021.4.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu