BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Kamila (Czestochowa University of Technology, Poland)
Tytuł
Cooperative Banks in Social Media - a Survey of Activities Based on Customer Relations
Banki spółdzielcze w mediach społecznościowych - badanie aktywności na podstawie relacji z klientem
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, nr 4 (62), s. 37-50, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Banki spółdzielcze, Relacje z klientami
Social media, Cooperative banks, Relationships with customers
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15, M31
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie dynamiki korzystania z mediów społecznościowych przez banki spółdzielcze. Idea badania wywodziła się, z jednej strony, z niewielkiej liczby publikacji naukowych poświęconych działalności banków w mediach społecznościowych, z drugiej zaś z tego, że wykorzystanie takich kanałów komunikacji daje bankom spółdzielczym możliwość budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie relacji z klientami. Przyjęta metodologia badawcza zakłada nowy przegląd profili banków spółdzielczych w mediach społecznościowych pod kątem określenia ich liczby, popularności wśród internautów oraz okresu istnienia. Badania pilotażowe zostały przeprowadzone w 2018 r. Poprzez media społecznościowe społeczności lokalne będą lepiej poinformowane o aktywnym udziale banków w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym oraz wspieraniu różnych działań, co niewątpliwie zbuduje dobry wizerunek banków i będzie promować ich działalność.(abstrakt oryginalny)

Social media has become an integral part of the life of modern society. Facebook is the most popular communicator in its role of sharing information with friends. Developing need banks to establish relations with current and future customers. The presented business cycle research proves that many financial institutions are not convinced about conducting research in social media.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarska-Olejniczak, D. (2018). Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej banków - wybrane problemy. Marketing i Rynek, (4).
 2. Bochen, A. (Ed.). (2015). Ku pożytkowi dobra wspólnego: Historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej. Bydgoszcz: Quixi Media.
 3. Browell, D. (2011). The social bank. How to approach the social footprint your bank already has (whether you like it or not). Virginia Banking, (Nov/Dec), 16-22.
 4. Efremenko, D. (2012). Retrieved January 25 2013 from http://di.by/upload/iblock/e35/Efremenko_ Upravlenie%20reputaciej.pdf
 5. GBSBank. (2020, January 16). Co nowego? Retrieved from https://gbsbank.pl/co-nowego/blog
 6. Golec, M. M. (2012). Lokalność działalności banków spółdzielczych w Polsce. In M. Stefański (Ed.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce (pp. 77-78). Włocławek: Wydawnictwo WSHE.
 7. Groeneveld, H. (2017). Snapshot of European co-operative banking 2017.TIAS School for Business and Society.
 8. IAB Polska. (2020). Przewodnik po socjal media w Polsce - IAB Polska. Retrieved 2020, January 21 from https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/IAB-Przewodnik-po-Social-Media-w-Polsce- 2019-2020.pdf dostęp dnia21. 01.2020
 9. Komisja Nadzoru Finansowego. (2019). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszające w I kw. 2019 r. Retrieved August, 2019 from https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_ o_sytuacji_bankow_spoldzielczych_i_zrzeszajacych_po_I_kwartale_2019r.pdf
 10. Kozanowski, D. (2014). Socjal media-społeczny wymiar Internetu. In J. Królewski, P. Sala (Ed.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 11. Krajowy Związek Banków Polskich. (2020). Lista Banków Spółdzilczych. https://www.kzbs.pl/
 12. KZBS. (n.d.). Działania podejmowane przez banki spółdzielcze w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Retrieved 2020, March 3 from 20.03.2020
 13. Levy, M. (2009). WEB 2.0 implications on knowledge management. Journal of Knowledge Management, (1), 120-134.
 14. Nowacka, A., and Szewczyk-Jarocka, M. (2015). Lokalny charakter działalności banków spółdzielczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Studia. Ekonomiczne", (250), 182-195.
 15. Obiektywne Finanse. (2020, January 1). Rusza Bank Nowy BFG S.A. Retrieved from https://obiektywnefinanse. pl/2020/01/rusza-bank-nowy-bfg-s-a/
 16. Polańska, K. (2013). Sieci społecznościowe wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH .
 17. Rigby, D. (2011). The future of shopping. Harvard Business Review, 89(12), 65-76.
 18. Sotrender. (2020). Ranking banków na polskim Facebooku w ramach plebiscytu Złoty Bankier [analiza]. Retrieved 2020, July 29 from https://www.sotrender.com/blog/pl/2020/07/ranking-bankow- -na-polskim-facebooku-analiza/
 19. Schulz, A., and Czarnecki, E. (2014). Pozyskanie pokolenia Y dla bankowości elektronicznej wyzwaniem dla polskich banków. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, (XIX).
 20. Siudek, T. (2011). Bankowość spółdzielcza w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny. Warszawa, Wydawnictwo SGGW
 21. Spółdzielcza Grupa Bankowa. (2019). Banki Spółdzielcze SGB. https://www.sgb.pl/grupa-sgb/banki- -spoldzielcze-sgb/
 22. Szelągowska, A. (red.). (2011). Współczesna bankowość spółdzielcza. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 23. Totalmoney.pl. (2016, July 15). Przelewy przez Facebooka - jak to działa i w których bankach jest możliwe? Retrieved from https://www.totalmoney.pl/artykuly/84321,konta osobiste,przelewy-przez- -facebooka jak to działa i w których bankach-jest-możliwe
 24. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1826)
 25. Zalcewicz, A. (2013). Bank lokalny. Studium prawne. Warszawa: Difin.
 26. Zachariasen, B. (2010). Social media for your community bank. 27.11.2010. Retrieved 2013, January 25 from http://www.protectmybank.com/ (data uzyskania dostępu:25.01.2013)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2021.4.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu