BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharska-Stasiak Ewa (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Evolution of the Market Value Definition
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2022, nr 16/4, s. 135-156, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Wycena, Wartość rynkowa, Rynek nieruchomości
Real estate, Valuation, Market value, Real estate market
Abstrakt
The purpose of the study is the following: (1) indicate the economic sources of the definition of value, including the market value of real estate, (2) present the definition and interpretation of this category, (3) its evolution and the difficult path towards its acceptance in Polish conditions, and (4) identify the reasons for this category being frequently misunderstood in the professional environ-ment.A research hypothesis was put forward that the market value is of a con-tract nature, its definition and interpretation may change. The study employed a critical analysis of the source literature and legal documents as its methods.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia [Economics, transl. B. Czarny et al.]. Państwowe Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
 2. European Valuation Standards 2016: Eighth Edition. TEGoVA.
 3. European Valuation Standards: 9th Edition - 2020. TEGOVA.
 4. Europejskie standardy wyceny 2009 [European Valuation Standards 2009, transl. M. Habdas, M. Lebek, G. Panek]. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
 5. French N., Gabrielli L.: The Uncertainty of Valuation. [in:] 10th European Real Estate Society Conference, ERES, Helsinki 2003. https://doi.org/10.15396/eres2003_158.
 6. Hausner J.: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania: w kierunku ekonomii wartości. Wydawnictwo Nieoczywiste, Siedliska 2019.
 7. Kołodko G.: Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna przyszłości. Prószyński Media, Warszawa 2013.
 8. Landreth H., Colander D.C.: Historia myśli ekonomicznej [History of economic thought, transl. A. Szeworski]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. Lawson J.W.W.: Theory of Real Estate Valuation. School of Economics, Finance and Marketing, RMIT Business, Melbourne 2008.
 10. Marshall A.: Zasady ekonomiki. T. 1 [Principles of economics, transl. C. Znamierowski]. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925.
 11. Międzynarodowe standardy wyceny 2005: wydanie polskie [International Valuation Standards, 2005, transl. M. Habdas et al.]. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005.
 12. Międzynarodowe standardy wyceny 2007: wydanie polskie [International Valuation Standards, 2007, transl. M. Habdas, M. Lebek]. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
 13. Mitchell P.S.: The Evolving Appraisal Paradigm. The Appraisal Journal, vol. 61(2), 1993, pp. 189-197.
 14. Mooya M.M.: Real Estate Valuation Theory: A Critical Appraisal. Springer, Berlin, Heidelberg 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49164-5.
 15. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKSW): Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 1 KSWP 1: Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. https://pfsrm.pl/storage/download/2205 [access: 20.05.2022].
 16. Rattermann M.R.: The Student Handbook to the Appraisal of Real Estate. 13th ed. Appraisal Institute, Chicago 2009.
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 [Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012]. OJ L 176, 27.06.2013.
 18. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 1995.
 19. Stiglitz J.: Freefall: Jazda bez trzymanki: Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej [Freefall: America, free markets and the sinking of the world economy, transl. A. Gąsior-Niemiec]. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 20. The Appraisal of Real Estate. Fifteenth Edition. Appraisal Institute, Chicago 2020.
 21. Tymczasowe zasady wyceny nieruchomości. Zeszyt 1: Zasady ogólne. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1994.
 22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741.
 23. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2017 poz. 1509.
 24. Uzasadnienie z dnia 16 maja 2017 r. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw [Reasoning of 16 May 2017 for the government's draft amending the Act on real estate management and some other acts]. https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6AF74F2AE58E3305C125812A00376D11/$File/1560-uzasadnienie.docx [access: 20.05.2022].
 25. Wycena nieruchomości [Appraisal of real estate, transl. M. Habdas et al.]. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000.
 26. Zadora H. (red.): Wartość w naukach ekonomicznych. Monografia - Politechnika Śląska, 75, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 27. Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1995 r w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości nieruchomości. M.P. 1995 nr 13 poz. 163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2022.16.4.135
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu