BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Anna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Błażejczyk Daniel (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Poland's "Family 500+" Program as an Opportunity to Solve the Problems of Family and Demographic Policy
Program "Rodzina 500+" szansą na rozwiązanie problemów polityki rodzinnej i demograficznej
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 27 (76), s. 58-67, tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Program Rodzina 500+, Polityka rodzinna, Demografia, Efektywność ekonomiczna
Family 500+ program, Family policy, Demography, Economic efficiency
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11, J13, J18
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu było zbadanie efektów wprowadzenia programu "Rodzina 500+" w kontekście społeczno-ekonomicznym. Autorzy preferowali podejście interdyscyplinarne w badaniu konsekwencji programu. W tym celu szczególną uwagę poświęcono na weryfikację i analizę założeń, jakie stawiał sobie pomysłodawca programu. Głównym zakresem badań była dzietność, której poprawa jest kluczowym celem programu. Zestawienie tych założeń z danymi statystycznymi dało odpowiedź na pytanie, czy program jest skuteczny i spełnia swoją rolę. Do zbadania efektów programu wykorzystano dane z lat 2015-2019.Ważnym aspektem była także weryfikacja efektywności w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Istotnym zamiarem było także przybliżenie historii programu "Rodzina 500+", jego założeń, finansowania i zakładanej zmiany w podejściu do polityki prodemograficznej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article was to identify and characterize the socio-economic effects of the introduction of the "Family 500+" program in Poland. The research part focused on checking the implementation of the assumptions, which were placed on the introduction of the "Family 500+" program. The main focus of the study was fertility, the improvement of which is a key goal of the program. The research methods used in the article were: data analysis method - data on the number of births of children in Poland, the fertility rate as well as the method of synthesis, inference and interpretation were analyzed. On the basis of the data analysis, conclusions were drawn and their nature explained. This was done in order to reflect on the effectiveness of public spending on the "Family 500+" program. To achieve the intended objective, research and analysis were carried out using selected indicators and statistical data. Their results allowed to verify the effectiveness of public funds spent on the indicated program. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnetrygd, https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/oversikt-over-satser/barnetrygd [dostęp: 18.04.2021].
 2. Gromada A., Czemu służy program Rodzina Plus? Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej (What is the purpose of the 'Family 500+' Programme? An analysis of the public policy and party policy objectives), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3/2018 s. s. 242
 3. Kaźmierczak - Kałużna I., Gdzie te dzieci? O pronaturalistycznej (nie) efektywności programu "Rodzina 500 Plus"( Where are the children? On the pronatalistic (non)effectiveness of the "Family 500 plus" Programe), Rocznik Lubuski Tom 46, cz. 2, 2020, s. 2, doi: https://doi.org/10.34768/rl.2020.v462.09
 4. Kindergeld w Niemczech: podwyżki oraz aktualne informacje na rok 2021 (Kindergeld in Germany: Rises and Update for 2021), https://dojczland.info/kindergeld-niemcy [dostęp: 18.04.2021]
 5. Koszowska E., Efekt 500 plus? Najnowszy sondaż (500 plus effect? Latest poll) https://opinie.wp.pl/efekt-500-plus-najnowszy-sondaz-6193664517712001a [dostęp: 26.04.2021].
 6. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: Ocena skutków regulacji. (Ministry of Labour and Social Policy: Regulatory Impact Assessment.) Załącznik nr 2 do OSR https://archiwum.mrips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9493/2/1/zalacznik%20nr%202%20do%20OSR%20KONSULTACJE.pdf
 7. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce. (Supreme Audit Office, Information on the inspection results: Coordination of family policy in Poland) Nr P/14/046, Warszawa, 2014.
 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Act of the 11th February of 2016 on state assistance in upbringing of the children, Text No. 195). (Dz.U. 2016 poz. 195 z późn. zm.)
 9. Zasiłki w Anglii (Benefits in England), https://www.england.pl/informacje/zasilki-w-anglii [dostęp: 18.04.2021]
 10. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Litwa-wprowadza-program-na-wzor-Rodziny-500-plus-4054365.html
 11. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3950,pojecie. html [dostęp: 21.04.2021].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu