BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Piotr (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland), Łupiński Marcin (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
Tytuł
Are Polish Banks Stable? A Systemic Risk Analysis
Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 27 (76), s. 68-79, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Ryzyko systemowe, Banki, Sektor finansowy, Pomiar ryzyka
Systemic risk, Banks, Financial sector, Risk measures
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, G23, G32
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys finansowy 2007+ ujawnił braki w reakcji decydentów politycznych na ryzyko systemowe. Okazało się, że nie tylko upadki poszczególnych banków, ale także negatywne efekty zewnętrzne wśród podmiotów mogą spowodować poważne zagrożenie dla sektora finansowego. W ciągu ostatnich 10 lat podjęto wiele międzynarodowych i krajowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie stabilności systemu finansowego, wprowadzając perspektywę makroostrożnościową do nadzoru finansowego. Jednak ostatnie pandemie COVID19 okazały się poważnym negatywnym szokiem dla wielu gospodarek i ich sektorów finansowych. W niniejszym artykule, wykorzystując model sieciowy, staramy się przeanalizować, w jaki sposób te nieoczekiwane wydarzenia wpłynęły na polski sektor bankowy z ryzykiem systemowym. W celu analizy stabilności polskich banków opracowaliśmy formalne ramy testów warunków skrajnych oparte na modelu sieciowym, które umożliwiły identyfikację, modelowanie i pomiar ryzyka systemowego. Staraliśmy się zintegrować analizę czasu i przekrojowego charakteru ryzyka systemowego. (abstrakt oryginalny)

The financial crisis that began in 2007 pointed out deficiencies in policy-makers' responses to systemic risk. It turned out that not only individual bank insolvencies but also spillovers from negative externalities among entities can cause serious threats to the financial sector. During the last 10 years, many international and national initiatives were taken to strengthen the soundness of the financial system, introducing a macroprudential perspective to financial supervision. However, the recent COVID-19 pandemic resulted in a serious negative shock for many economies and their financial sectors. In this paper, using the network model we try to analyse how these recent unexpected developments affected the Polish banking sector with systemic risk. To analyse Polish bank stability we developed a formal stress-testing framework based on the network model that allowed systemic risk identification, modelling and measurement. We tried to integrate analysis of time and the cross-sectional nature of systemic risk. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acharya, V. V. (2009): A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation, Journal of Financial Stability vol. 5(3), pp. 224-255.
 2. Acharya, V. V., L. H. Pedersen, T. Philippon and M. Richardson (2010): Measuring Systemic Risk, NYU Stern Working Papers.
 3. Acharya, V. V., L. H. Pedersen, T. Philippon and M. Richardson (2017): Measuring Systemic Risk, Review of Financial Studies vol. 30(1), pp. 2-47.
 4. Acharya, V. V., R. F. Engle and M. Richardson (2012): Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks, The American Economic Review vol. 102(3), pp.59-64.
 5. Adrian, T. and M. K. Brunnermeier (2008): CoVaR., Federal Reserve Bank of New York Staff Reports 348.
 6. Adrian, T. and M. K. Brunnermeier (2016): CoVaR, American Economic Review vol. 106(7), pp. 1705-1741.
 7. Banulescu, G.-D. and E.-I. Dumitrescu (2015): Which are the SIFIs?: A Component Expected Shortfall Approach to Systemic Risk, Journal of Banking & Finance vol. 50, pp. 575-588.
 8. Benoit, S., J.-E. Colliard, C. Hurlin and C. Pérignon (2017): Where the Risks Lie: A Survey on Systemic Risk, Review of Finance vol. 21(1), pp. 109-152.
 9. Bluhm, M. and J. P. Krahnen (2014): Systemic Risk in an Interconnected Banking System with Endogenous Asset Markets, Journal of Financial Stability vol. 13, pp. 75-94.
 10. Bongini, P., L. Nieri and M. Pelagatti (2015): The Importance of Being Systemically Important Financial Institutions, Journal of Banking & Finance vol. 50, pp. 562-574.
 11. Brunnermeier, M. K., G. Dong and D. Palia (2012): Banks' Non-Interest Income and Systemic Risk, Paper presented at the AFA 2012 Chicago Meeting.
 12. Caccioli, F., T. A. Catanach and J. D.Farmer (2012): Heterogeneity, Correlations and Financial Contagion, Advances in Complex Systems 15 Suppl. No. 2
 13. Castro, C. and S. Ferrari (2014): Measuring and Testing for the Systemically Important Financial Institutions, Journal of Empirical Finance vol. 25, pp. 1-14.
 14. Cerutti, E. S. Claessens and P. McGuirev (2012): Systemic Risks in Global Banking: What Can Available Data Tell Us and What More Data Are Needed?, BIS Working Papers No 376, pp. 1-22.
 15. De Bandt, O. and P. Hartmann (2000): Systemic Risk: A Survey, ECB Working Paper No 35, pp. 12.
 16. Financial Stability Board (2014): Structural Banking Reforms. Cross-border consistencies and global financial stability implications: Report to G20 Leaders for the November 2014 Summit.
 17. Gravelle, T. and F. Li (2013): Measuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach, Journal of Banking & Finance vol. 37(7), pp. 2196-2209.
 18. He, F. and X. Chen (2016): Credit Networks and Systemic Risk of Chinese Local Financing Platforms: Too Central or Too Big to Fail?, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications vol. 461, pp. 158-170.
 19. Knot, K. H. W. and H. Van Voorden (2013): Systemically Important Banks - Possible Options for Policy Makers, in: A.Dombret and O.Lucius(eds.) Stability of the Financial System. Illusion or Feasible Concept?. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 288-309.
 20. Krause, A. and S. Giansante (2012): Interbank Lending and the Spread of Bank Failures: A Network Model of Systemic Risk, Journal of Economic Behavior & Organization vol. 83(3), pp. 583-608.
 21. Laeven, L., L. Ratnovski and H. Tong (2014): Bank size and systemic risk, International Monetary Fund Staff Discussion Note 14/04
 22. Laeven, L., L. Ratnovski and H. Tong (2016): Bank Size, Capital, and Systemic Risk: Some International Evidence, Journal of Banking & Finance 69 Suppl. 1, S25-S34.
 23. López-Espinosa, G., A. Moreno, A. Rubia and L. Valderrama (2012): Short-Term Wholesale Funding and Systemic Risk: A Global CoVaR Approach, Journal of Banking & Finance vol. 36(12), pp. 3150-3162.
 24. López-Espinosa, G., A. Rubia, L. Valderrama and M. Antón (2013): Good for One, Bad for All: Determinants of Individual versus Systemic Risk, Journal of Financial Stability vol. 9(3), pp. 287-299.
 25. Smaga, P. (2013): Assessing Involvement of Central Banks in Financial Stability, Center for Financial Stability Policy Paper.
 26. Tarashev, N., K. Tsatsaronis and C. Borio (2016): Risk Attribution Using the Shapley Value: Methodology and Policy Applications, Review of Finance vol. 20(3), pp. 1189-1213.
 27. Vallascas, F. and K. Keasey (2012): Bank Resilience to Systemic Shocks and the Stability of Banking Systems: Small Is Beautiful, Journal of International Money and Finance vol. 31(6), pp. 1745-1776.
 28. Vanhoose, D. D. (2011): Systemic risks and macroprudential bank regulation: A critical appraisal, Networks Financial Institute at Indiana State University Policy Brief 2011-PB-04
 29. Vlahović, A. (2014): Challenges to the Implementation of a New Framework for Safeguarding Financial Stability, Journal of Central Banking Theory and Practice vol. 3(3), pp. 19-52.
 30. Völz, M. and M. Wedow (2011): Market Discipline and Too-Big-To-Fail in the CDS Market: Does Banks' Size Reduce Market Discipline?, Journal of Empirical Finance vol. 18(2), pp. 195-210
 31. Weiß, G. N. F. and J. Mühlnickel (2014): Why Do Some Insurers Become Systemically Relevant?, Journal of Financial Stability vol. 13, pp. 95-117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu