BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowska Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zagrożenia związane ze świadczeniem pracy zdalnej
Remote Work Related Risks
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 5 (148), s. 103-117, tab., bibliogr. 28 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Praca zdalna, Stanowisko pracy, Warunki pracy, Zdrowie, COVID-19, Badania empiryczne, Wyniki badań
Remote work, Work-stand, Working condition, Health, COVID-19, Empirical researches, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J28, J53, J81
streszcz., summ., Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie - Projekt nr 067/ZZS/2022/POT
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja zagrożeń związanych ze świadczeniem pracy zdalnej. W pierwszej jego części zaprezentowano wyniki analizy literatury przedmiotu na temat warunków pracy oraz zagrożeń z nich wynikających, odnosząc je do zdalnej formy jej świadczenia. Kolejną część artykułu poświęcono na zaprezentowanie wyników badań empirycznych, przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankiety wśród osób mających doświadczenie w pracy zdalnej oraz stacjonarnej. Najliczniejsza grupa respondentów uznała za preferowaną z powodów zdrowotnych formę pracy hybrydowej, druga pod względem liczebności opowiedziała się za pracą zdalną. Najczęściej doświadczane dolegliwości spowodowane pracą zdalną to bóle kręgosłupa i pogorszenie wzroku, korzyści zaś to mniejsza zapadalność na przeziębienia i redukcja stresu. Profity zdrowotne wynikają też z braku konieczności przemieszczania się pracownika na trasie praca-dom. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the risks associated with the delivery of remote work. The first part of the article presents the results of the analysis of the literaturę on the subject. These results encompass the field of working conditions with their resultant risks as related to the remote work. Subsequently, what are presented are the results of empirical research conducted using a survey method among people with experience in remote and full-time in-office work. The most numerous group of respondents considers hybrid work the preferred work model for reasons of health, while the second largest group prefers remote work. The most common ailments caused by remote work are back pain and visual impairment, while the benefits include lower frequency of colds as well as stress reduction. Health benefits also result from the fact that the employee does not have to commute to work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burge, P. S. (2004). Sick Building Syndrome. Occupational and Environmental Medicine, 61, 185-190.
 2. Busck, O., Knudsen, H., Lind, J. (2010). The transformation of employee participation: Consequences for the work environment. Economic and Industrial Democracy, 31 (3), 285-305. DOI: 10.1177/0143831X09351212.
 3. Dutkiewicz, J. (2008). Czynniki biologiczne. W: D. Koradecka (red.), Bezpieczeństwo i higiena pracy, 451-471, Warszawa: CIOP-PIB.
 4. Gajdzik, B. (2021). Changes in employment and working conditions from the perspective of Industry 4.0. Human Resources Management, 138-139 (1-2), 11-26. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8784.
 5. Górska, E., Lewandowski, J. (2016). Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 6. ILO, WHO. (2021). Healthy and safe telework. Genewa.
 7. Karaffa-Korbutt, K. (1933). Ogólna higjena pracy. Kraków: Instytut Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.
 8. Kniffin, K. M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S. P., Bakker, A. B., Bamberger, P., Bapuji, H., Bhave, D. P., Choi, V. K., Creary, S. J., Demerouti, E., Flynn, F. J., Gelfand, M. J., Greer, L. L., Johns, G., Klein, P.G., Lee, S. Y., Vugt, M., van (2020). COVID-19 and the workplace: Implications, issues, and insights for future research and action. American Psychologist, 76 (1), 63-77. DOI: 10.1037/amp0000716.
 9. Januszkiewicz, K., Świątek-Barylska, I. (2021). The work-life interface in a situation of forced employee flexibility. Human Resources Management, 138-139 (1-2), 135-150. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8790.
 10. Król, M. (2019). Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 11. Książek, D. (2013). Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 12. Marcinkiewicz, A., Tomczak, P., Wiszniewska, M., Walusiak-Skorupa, J., Dorre-Kolasa, D. (2018). Choroby niezawodowe związane z pracą - uregulowania prawne, orzecznictwo oraz potencjalne konsekwencje dla pracodawców i pracowników w Polsce. Medycyna Pracy, 69 (5), 539-546. DOI: 10.13075/mp.5893.00772.
 13. Michalski, W. (2013). Diagnozowanie jakości stanowisk pracy metodą zbiorów rozmytych. Studia Oeconomica Posnaniesia, 1, 7 (256), 17-38.
 14. Pośniak, M., Skowroń, J. (2008). Czynniki chemiczne. W: D. Koradecka (red.), Bezpieczeństwo i higiena pracy (137-177). Warszawa: CIOP-PIB.
 15. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław-Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 16. Redlich, C. A., Sparer, J., Cullen, M. R. (1997). Sick-building syndrome. Lancet, 349 (9057), 1013-1016, DOI: 10.1016/S0140-6736(96)07220-0.
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 105, poz. 869).
 19. Sadłowska-Wrzesińska, J. (2018). Kultura bezpieczeństwa pracy. Rozwój w warunkach cywilizacyjnego przesilenia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 20. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141).
 21. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673).
 22. Wang, B., Liu, Y., Qian, J., Parker, S. K. (2021). Achieving Effective Remote Working During the COVID-19 Pandemic: A Work Design Perspective. Applied Psychology, 70 (1), 16-59. DOI: 10.1111/apps.12290.
 23. Widerszal-Bazyl, M. (2008). Ryzyko psychospołeczne w miejscu pracy i jego ograniczanie. W: D. Koradecka (red.), Bezpieczeństwo i higiena pracy (87-118). Warszawa: CIOP-BIP.
 24. Wilsz, J. (2009). Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy. Kraków: Impuls.
 25. Wojsznis, M. (2018). Ergonomia: ocena stanowisk pracy. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 26. Wołk, Z. (2013). Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy. Warszawa: Difin.
 27. Wyka, T. (2003). Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy. Warszawa: Difin.
 28. Zapór, L., Gołofit-Szymczak, M. (2008). Czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego. Bezpieczeństwo Pracy, 2, 6-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.0634
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu