BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Dagmara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Joanna Cewińska, Małgorzata Striker (2020) Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 205 stron; Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 152 strony
Joanna Cewińska and Małgorzata Striker (2020), Lifestyle Elements as Determinants of Work on a Team; Managing Teams that Are Diverse in Terms of Lifestyle
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 5 (148), s. 118-122
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Praca zespołowa, Styl życia, Pracownicy w organizacji, Recenzja
Team work, Lifestyle, Employees in the organization, Review
Abstrakt
Zróżnicowanie w stylu życia wynika ze złożonego zestawu czynników, wśród których w pierwszej kolejności należy wymienić: tożsamość kulturową, przynależność do grupy zawodowej, wykształcenie, zainteresowania osobiste, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, przekonania religijne, doświadczenia życiowe, status społeczno-ekonomiczny. Jak każdy aspekt różnorodności pracowników, także ten stwarza dla organizacji pewne szanse, które mogą być wykorzystane tylko w wówczas, jeżeli się nimi świadomie zarządza.
Dlatego też problematyka zróżnicowania w stylu życia staje się coraz bardziej istotna i coraz częściej podejmowana w naukach o zarządzaniu, co wpisuje się w ogólny trend związany ze wzrostem jej znaczenia. Podkreśla się, że różnorodność pracowników wywiera pozytywny lub negatywny wpływ na wiele parametrów organizacyjnych i zespołowych, np.: atmosferę pracy, poziom zaufania, kreatywność oraz efektywność. Sytuacja ta stwarza także nowe wyzwania dla praktyków, których zadaniem staje się tworzenie środowiska pracy, sprzyjającego osiąganiu szeroko pojętych (czyli indywidualnych i organizacyjnych) korzyści w kontekście zarządzania zespołem zróżnicowanym ze względu na styl życia oraz kształtowanie satysfakcji i zaangażowania jego członków.
Z wyzwaniami tymi postanowiły się zmierzyć autorki recenzowanych opracowań, prezentując wybrane wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Należy podkreślić, że problematyka podjęta przez autorki jest nowatorska i oryginalna zarówno na gruncie polskim, jak literatury światowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu