BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieradzka Małgorzata (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Problematyka legalizacji nośnika reklamowego usytuowanego przy drodze publicznej w odległości mniejszej niż wymagana w ustawie o drogach publicznych
The Issue of Legalizing an Advertising Medium Located By a Public Road at a Distance Shorter than the One Required by Act on Public Roads
Źródło
Ius Novum, 2022, t. 16, nr 2, s. 170-181, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Powierzchnia reklamowa, Drogi publiczne, Regulacje prawne
Advertising, Advertising space, Highway road, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problemy związane z legalizacją nośnika reklamowego usytuowanego przy drodze publicznej w odległości mniejszej niż wymagana w ustawie o drogach publicznych. Zarówno rodzaj nośnika, jak i miejsce jego usytuowania wpływają na obowiązek zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę. Szczególną kwestią w tym aspekcie poruszoną jest możliwość uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia reklamowego pomimo braku uwzględnienia minimalnych odległości reklam od zewnętrznej krawędzi jezdni w trakcie prowadzenia postępowania legalizacyjnego. Mimo braku regulacji prawnej w tym zakresie, wskazano możliwe rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues related to the legalisation of an advertising medium located by a public road at the distance that is shorter than the one required by the Act on public roads. Both the type of the medium and its location affect the obligation to notify an organ or obtain a building permit. A special issue in this regard is the possibility of obtaining a road administrator's consent for the placement of an advertising device in spite of the fact that the minimum distance of advertisements from the outer edge of a road was not taken into consideration in the course of the legalisation proceeding. Despite the lack of legal regulations of this matter, possible solutions are indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brylak J., Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Warszawa 2018.
  2. Burtowy M., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2021.
  3. Cherka M., Grecki W., Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Warszawa 2013.
  4. Jaworska-Dębska B., Wokół pojęcia reklamy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1989, nr 12.
  5. Kall J., Reklama, Warszawa 1999.
  6. Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2022.
  7. Niewiadomski Z. (red.), Prawo budowlane, Komentarz, Warszawa 2016.
  8. Wantoch-Rekowski J., O opłacie reklamowej, w: W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowo-prawne, Wrocław 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol, eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.19/m.sieradzka
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu