BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiecki Mateusz (Uczelnia Łazarskiego)
Tytuł
"Iceberg Project" ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - czy inicjatywa ta jest zgodna z prawem międzynarodowym?
United Arab Emirates "Iceberg Project" - Would an Ambitious Concept Comply with International Law?
Źródło
Ius Novum, 2022, t. 16, nr 2, s. 198-212, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zmiany klimatyczne, Prawo międzynarodowe, Regulacje prawne, Ochrona środowiska, Międzynarodowe prawo morza
Climate change, International law, Legal regulations, Environmental protection, International law of the sea
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Zjednoczone Emiraty Arabskie
United Arab Emirates
Abstrakt
Trwający kryzys klimatyczny wymusza na państwach świata podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków wzrostu globalnej średniej temperatury, włączając w to wyniszczające susze, podtopienia miast leżących u morskich wybrzeży, a także deficyty wody pitnej. Ostatnio pewna ambitna inicjatywa dotycząca zapewnienia ogromnych ilości zdatnej do picia wody dla całej populacji państwa, w tym wypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wypłynęła od lokalnego biznesmena - Abdullaha Alsheniego, który zaplanował, aby przyholować ogromną górę lodową z Antarktydy aż do wybrzeży Emiratów. Sam plan stanowi oczywiście ogromne wyzwanie logistyczne, ale jednocześnie może rodzić pewne wątpliwości co do jego zgodności z prawem międzynarodowym. Artykuł niniejszy ma na celu odpowiedzenie na pytanie, czy działanie polegające na holowaniu góry lodowej może w istocie stanowić naruszenie przepisów prawa międzynarodowego, w tym szczególnie Układu Antarktycznego oraz prawa morza. (abstrakt oryginalny)

In the ongoing climate crisis, more and more states of the world undertake initiatives that would reduce negative impact of dangerous growth of global average temperature, including droughts, drowning of coastal cities and water shortage. Recently, an ambitious idea to provide huge supplies of water for the population of the United Arab Emirates was initiated by one of Emirati businessmen - Mr Abdulla Alsheni, who plans to tow a huge Antarctic iceberg to the coast of Emirates. The plan itself is a logistic challenge, but at the same time may raise certain concerns on its compliance with international law. Hereby article has as an aim response to a question whether an act of towing an Antarctic iceberg would breach international law provisions, particularly those related to Antarctic Treaty System and law of the seas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cassia R., Nocioni M., Correa-Aragunde N., Lamattina L., Climate Change and the Impact of Greenhouse Gasses: CO2 and NO, Friends and Foes of Plant Oxidative Stress, "Frontiers in plant science" 2018, Nr 9.
 2. Convey P., Terrestrial biodiversity in Antarctica - Recent advances and future challenges, "Polar Science" 2010, Nr 4.
 3. Cook J., Nuccitelli D., Green S.A., Richards M., Winkler B., Painting R., Way R., Jacobs P., Skuce A., Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, "Environmental Research Letters" 2013, Nr 8.
 4. Fitzmaurice M., Third Parties and the Law of Treaties, "Max Planck Yearbook of United Nations Law" 2002, Nr 6/1.
 5. Geon B., A Right to Ice?: The Application of International and National Water Laws to the Acquisition of Iceberg Rights, "Michigan Journal of International Law" 1997, Nr 19/1.
 6. Lewis C., Iceberg Harvesting: Suggesting a Federal Regulatory Regime for a New Freshwater Source, "Boston College Environmental Affairs Law Review" 2015, Nr 42/2.
 7. Lundquist T., The Iceberg Cometh: International Law Relating to Antarctic Iceberg Exploitation, "Natural Resources Journal" 1977, Nr 17/1.
 8. Machowski J., The Status Of Polar Ice Under International Law, "Polish Polar Research" 1992, Nr 13/2.
 9. Mehran A., AghaKouchak A., Nakhjiri N., Stewardson, M.J., Peel M.C., Phillips T.J., Wada Y., Ravalico J.K., Compounding Impacts of Human-Induced Water Stress and Climate Change on Water Availability, "Scientific Reports" 2017, Nr 7.
 10. Roach J. A., Today's Customary International Law of the Sea, "Ocean Development & International Law" 2014, Nr 45/3.
 11. Rothwell D., Polar Environmental Protection and International Law: The 1991 Antarctic Protocol, "European Journal of International Law" 2000, Nr 11/3.
 12. Shaw M.N., International Law, Cambridge 2014.
 13. Central Intelligence Agency, The World Factbook: Maritime Claims https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/fields/283.html (dostęp: 26.02.2021).
 14. Marciniak K.J., System Układu Antarktycznego: uwagi z perspektywy prawa międzynarodowego, w: Układ Antarktyczny. Wybór dokumentów z wprowadzeniem, red. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Warsaw 2017.
 15. Global Warming of 1.5°C.An IPCC Special Report on the Impacts Of Global Warming Of 1.5°C Above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context Of Strengthening the Global Response To the Threat Of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts To Eradicate Poverty, red. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B. Robin Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/ SR15_Full_Report_High_Res.pdf (dostęp: 26.02.2021).
 16. Antarctic Treaty, The; Parties, https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=e (dostęp: 26.02.2021).
 17. Baldwin D., Trial Run For UAE Iceberg Project In 2019, "Gulf News" 2018, 01.07, https://gulfnews.com/uae/environment/trial-run-for-uae-iceberg-project-in-2019-1.2244996 (dostęp: 26.02.2021).
 18. Chronological Lists Of Ratifications Of Accessions And Successions To the UNCLOS and the Related Agreements, https://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm (dostęp: 26.02.2021).
 19. https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/why-we-wont-avoid-a-climate-catastrophe-feature (dostęp: 26.02.2021).
 20. Iceberg Project, National Adviser Bureau Limited, http://www.icebergs.world/ourstory.html (dostęp: 26.02.2021).
 21. Kolbert E., Why We Won't Avoid a Climate Catastrophe, "National Geographic" 2020, 25.03
 22. Norwegian Polar Institute, Global Climate Change, https://www.npolar.no/en/themes/global-climate-change/#The_climate_in_Antarctica_has_impact_worldwide (dostęp: 26.02.2021).
 23. Patterson M., Icebergs and International Law, "ILA Reporter" 2019, November, http://ilareporter.org.au/2019/11/icebergs-and-international-law-matthew-paterson/ (dostęp: 26.02.2021).
 24. Sanderson D., Plan To Tow Iceberg To UAE 'Not Science Fiction', Claims Businessman, "The National UAE" 2019, 11.07, https://www.thenational.ae/uae/environment/plan-to-towiceberg-to-uae-not-science-fiction-claims-businessman-1.885243 (dostęp: 26.02.2021).
 25. United Nations Convention on the Law of the Sea, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI 6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en (dostęp: 26.02.2021).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol, eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.21/m.osiecki
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu