BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Priebs Axel (Kiel University, Germany)
Tytuł
Small Towns and their Surroundings in the Context of Local Government Reorganisation. Results from Schleswig-Holstein (Germany)
Małe miasta i ich otoczenie w kontekście reorganizacji samorządu terytorialnego. Doświadczenia Szlezwiku-Holsztynu (Niemcy)
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 60, s. 11-26, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Małe miasto, Samorząd terytorialny, Regiony miejskie, Współpraca, Gmina
Small town, Local government, Urban region, Cooperation, District
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szlezwik-Holsztyn
Szlezwik-Holsztyn
Abstrakt
Znaczenie małych miast dla stabilizacji i wspierania rozwoju obszarów wiejskich jest stopniowo dostrzegane w badaniach i planowaniu przestrzennym. W artykule omówiono status małych miast w ramach lokalnych reform administracyjnych na przykładzie procesów przeprowadzonych w niemieckim kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. Pod koniec reformy małe miasta znalazły się w bardzo różnych układach politycznych i administracyjnych w stosunku do sąsiednich gmin. Wzmocnienie miast jako centrów usługowych nie było częścią planu reformy. W kilku przypadkach, nawet jeśli miasto miało sprawną administrację, okoliczne gminy nie były przygotowane na powierzenie jej własnych kompetencji, ale raczej utrwalały zduplikowane lokalne struktury administracyjne w "pierścieniu" wokół miasta. Nie wdrożono działań na rzecz lepszej wydajności i specjalizacji pracowników. Stało się jasne, że wiele małych gmin nie chce być administrowanych przez miasta. W efekcie obawy małych miasteczek nie zostały w wystarczającym stopniu uwzględnione w przedstawianych procesach reformatorskich.(abstrakt oryginalny)

The importance of small towns for stabilising and supporting the development of rural regions is being gradually recognised in spatial research and planning. This paper discusses the status of small towns in local administrative reform processes. It is based on the example of reform processes that were carried out in the German state of SchleswigHolstein. At the end of this process, the small towns found themselves in very different political and administrative constellations with respect to neighbouring districts. Strengthening towns as central service locations was not part of the state's plans for reform. In several cases, even if a town had an efficient administration, the surrounding municipalities were not prepared to entrust their administration to the town, but rather perpetuated duplicate structures in a local "collar" district administration around the town. Steps for better efficiency and specialisation of employees were not implemented. It became clear that many small municipalities did not want to be administered by towns. As a final result, the concerns of the small towns were not taken into account sufficiently in the reform processes in question.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bockholt W. 2020. Rede auf der Einwohnerversammlung der Gemeinde Sylt und des Amtes Landschaft Sylt am 21.10.2020 in Keitum (manuscript).
 2. Bülow J. 2009. Verwaltungsstrukturreform in Schleswig-Holstein: Ein empirischer Befund. Die Gemeinde (Schleswig-Holstein), 4: 98-104.
 3. Burdack J., Kriszan A. (eds.) 2013. Kleinstädte in Mittel- und Osteuropa. Perspektiven und Strategien lokaler Entwicklung. Leibniz-Institut für Länderkunde (ed.): Forum IfL, Nr. 19, Leipzig.
 4. Danielzyk R., Priebs A. 2020. Die Sicherung der Daseinsvorsorge durch Klein- und Mittelstädte als Beitrag des zentralörtlichen Systems zu gleichwertigen Lebensverhältnissen. Europa Regional, 3: 7-21.
 5. Die Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein (ed.) 1998. Landesraumordnungsplan Schleswig-Holstein 1998. Landesplanung in Schleswig-Holstein, 24. Kiel.
 6. Erps J.-Ch. 2006. Die Gemeinden und Ämter aus der Sicht der Kreise in Schleswig-Holstein. Mitteilungen des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages, 1: 13-17.
 7. ESPON - European Spatial Planning Observatory Network 2006. The Role of Small and Medium-Sized Towns (SMESTO) - Final Report. Luxemburg. https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/fr-1.4.1_revised-full.pdf (accessed: 15 Feb. 2021).
 8. Fertner C., Groth N.B., Herslund L., Carstensen T.A. 2015. Small towns resisting urban decay through residential attractiveness. Findings from Denmark. Geografisk Tidsskrift - Danish Journal of Geography, 115/2: 119-132 (https://doi.org/10.1080/00167223.2015.1060863 ).
 9. Hansen S. 2005. Amtsverwaltungen sind leistungsfähige Verwaltungseinrichtungen! Die Gemeinde - Zeitschrift für kommunale Selbstverwaltung in Schleswig-Holstein, 7-8: 185-188.
 10. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (ed.) 2004. Stadt-Umland-Konzepte in Schleswig-Holstein - Empfehlungen für die kommunale Praxis. Kiel.
 11. Kaufmann D., Meili R. 2019. Leaves in the wind? Local policies of small and medium-sized towns in metropolitan regions. European Planning Studies, 27/1: 21-41 (https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1535576 ).
 12. Kühl C., Liebrenz F. 1999. Durchbruch bei der interkommunalen Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein. Raumforschung und Raumordnung, 2/3: 201-202.
 13. Landesrechnungshof Schleswig-Holstein 2003. Verwaltungsstrukturen und Zusammenarbeit im kreisangehörigen Bereich. Kiel
 14. Landesrechnungshof Schleswig-Holstein 2005. Kommunalbericht 2005. Kiel.
 15. Landesrechnungshof Schleswig-Holstein 2014. Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich. Kiel.
 16. Landesregierung Schleswig-Holstein 2005. Leitlinien für die künftige Verwaltungsstruktur.
 17. Porsche L., Milbert A. 2018. Kleinstädte in Deutschland. Informationen zur Raumentwicklung, 6: 4-21.
 18. Priebs A. 2019. Ländliche Mittelzentren in Schleswig-Holstein - Kleine Städte vor großen Herausforderungen. Standort, 43/3: 185-191.
 19. Purkarthofer E., Humer A. 2019. City-regional policies in the planning systems of Finland and Austria: National initiatives and European opportunities. Belgeo, 2: 1-10 (https://doi.org/10.4000/belgeo.32122 ).
 20. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 2004. Das Amt - bewährt und zukunftsfähig. Arbeitsheft, 19. Kiel.
 21. Schorn M., Priebs A. 2021. Kooperationen von Klein- und Mittelstädten mit ihrem Umland. Zur Umsetzung der österreichischen Stadtregionspolitik. Raumforschung und Raumordnung, 79/3: 257-274.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.60s.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu