BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Paulina (Centrum Medyczne "Ujastek" Kraków)
Tytuł
Analiza hierarchii czynników motywacyjnych w pracy pielęgniarek
Analysis of the Hierarchy of Motivational Factors in the Work of Nurses
Źródło
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, t. 19, nr 3-4, s. 130-138, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Motywacje, Systemy motywacyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Personel medyczny
Motivation, Motivating systems, Human Resources Management (HRM), Medical staff
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy było ustalenie hierarchii czynników motywacyjnych oraz zależności, jakie między nimi występują w grupie pielęgniarek pracujących w przychodni. W pracy sformułowano następujące problemy badawcze: 1. Co jest motywem dominującym w grupie badanych pielęgniarek? 2. Który z czynników motywacyjnych znajduje się na najniższym poziomie w hierarchii badanych? 3. Jaka jest zależność między stażem pracy a wyborem motywatora przewodniego? 4. Jaki jest związek między wykształceniem ankietowanych a klasyfikacją motywatorów? (fragment tekstu)

Introduction: Employees incentive scheme is one of the main components of human resource management in any modern organization. A properly functioning incentive system enabling an effective motivation process allows to utilize the potential and commitment of employees, which directly affects the efficient functioning of a given facility. The aim of the study was to establish the hierarchy of motivational factors and the relationships that exist between them in the group of nurses working in one of the network of healthcare centers in the city of Kraków. Materials and methods: The survey was conducted among 79 nurses working in several healthcare centers. The study uses the method of a diagnostic survey with the use of a research technique in the form of a questionnaire. The questionnaire contained demographics questions and the "Self assesment scale of work motivators" by Stefan Tokarski. Results: The study uses the terms "dominant motive" and "meaningless motive". The research showed that the most numerous group of respondents chose "job security" as the dominant motive. At the lowest level in the hierarchy of respondents were "possibility of promotion" and "independence". The research also uses the term "leading motive", which was designated as the one with the highest score in the hierarchy of respondents' motives, but not necessarily the dominant motive. Conclussions: Research has shown a relationship between seniority and the choice of the leading motive. Among the respondents, the group with work experience over 20 years showed significant leading motives. These included "job security", "relationships with colleagues" and "earnings". The remaining groups did not show any visible leading motives. The research also showed a relationship between education and the classification of motivators. The group with a master's degree assessed the relations with their superiors significantly lower compared to other motivating factors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Döckel A., The Effect of Retention Factors an Organization Commitments: an Investigation of High Technology Investment, University of Pretoria, Pretoria 2003.
  2. Knap-Stefaniuk A., Karna W.J., Ambrozova E., Motywowanie pracowników jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi - wyzwania dla współczesnej edukacji, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", Warszawa 2018; 2 (56): 186-202.
  3. Depta A., Wojtaszek H., Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych banku XYZ, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej" 2015; 1203: 23-36.
  4. Mazur M., Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, "Nauki Społeczne" 2013; 2(8): 156-182.
  5. Czerw A., Mazur I., Motywowanie kadry medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2012; 117: 95-109.
  6. Misztal M., Wpływ procesów zarządczych na poziom zaangażowania pielęgniarek do pracy, "Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia" 2020; (1-4): 9-12.
  7. Kopertyńska W., System motywacyjny w organizacji (I), http://wiedzainfo.ue.wroc.pl/wyklady/119/system_motywacyjny_w_ organizacji_i.html (dostęp: 27.04.2021).
  8. Kopertyńska W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
  9. Kopertyńska W., System motywacyjny w organizacji (II), http://wiedzainfo.ue.wroc.pl/wyklady/120/system_motywacyjny_w_organizacji_ii.html (dostęp: 27.04.2021).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-7398
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.4467/20842627OZ.21.017.15771
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu