BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Necel Ryszard (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Lokalna wspólnota wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników wielkopolskich instytucji pomocy społecznej z lokalnym partnerami
The Local Community in the Face of the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic, as Exemplified by Cooperation Social Welfare Institutions from Greater Poland Voivodeship with Local Partners
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 62, s. 13-29, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Praca socjalna, Pandemia, COVID-19, Społeczności lokalne, Współpraca
Social work, Pandemic, COVID-19, Local community, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza doświadczeń współpracy pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego z lokalnymi aktorami społecznymi w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. W artykule przedstawiam wyniki badań przeprowadzonych metodami ilościowymi oraz jakościowymi na temat oceny współpracy głównych aktorów zaangażowanych w kooperację oraz jej podstawowe obszary. Badania ilościowe zrealizowane zostały techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (Computer-Assisted Telephone Interview) oraz techniką wspomaganego komputerowo wywiadu internetowego (Computer-Assisted Web Interview) w czerwcu 2020 r. wśród pracowników socjalnych zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej w Wielkopolsce. Badania jakościowe wykonano techniką indywidualnego wywiadu pogłębionego w kwietniu 2021 r. wśród 35 pracowników socjalnych również zatrudnionych w instytucjach z Wielkopolski.(abstrakt oryginalny)

The article aims to analyze the experience of cooperation between social workers employed in social welfare centers in the Greater Poland Voivodeship and citizens to counteract the effects of the COVID-19 pandemic. In this article, I present the results of research conducted using quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis was carried out using the computer-assisted telephone interview technique and the computer-assisted web interview technique in June 2020 among social workers employed in social welfare institutions in Greater Poland. The qualitative research was car-ried out using the method of an individual in-depth interview in April 2021 among 35 social workers also employed in institutions from Wielkopolska.The article presented the assessment of social workers' cooperation with the local community based on quantitative research during the COVID-19 pandemic. In this area, the following were rated the best: the police, non-governmental organizations, informal groups, and the Wielkopolska Voivod-ship Office in Poznań. The article presents significant differences in the assessment of cooperation depending on the type of commune represented by the respondent, the size of the designated institu-tion, experience, or the type of position held. Qualitative research shows that local social welfare in-stitutions have intensified cooperation with, among other things, local elites, e.g., councilors, village leaders, or volunteers. On the other hand, problems were pointed out in cooperation, especially with health service representatives or probation officers. The last part of the analysis presents the opinion of social workers on the positive effects of the COVID-19 pandemic, which primarily focuses on the issue of cooperation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buttell F., Ferreira R.J. 2020. The hidden disaster of COVID-19: Intimate partner violence. Psychological Trauma. Theory, Research, Practice, and Policy, 12(1): 197-198. https://doi.org/10.1037/tra0000646
 2. Dahlberg L. 2021. Loneliness during the COVID-19 pandemic. Aging & Mental Health, 25(7): 1161-1164. https://doi.org/10.1080/13607863.2021.1875195
 3. Drozdowski R., Frąckowiak M., Krajewski M., Kubacka M., Modrzyk A., Rogowski Ł., Rura P., Stamm A. 2020. Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z pierwszego etapu badań. Wydział Socjologii UAM.
 4. Etzioni E. 2012. Aktywne społeczeństwo: teoria procesów społecznych i politycznych. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 5. Frąckowiak-Sochańska M., Hermanowski M., Kasprzak T., Kotlarska-Michalska A., Necel R., Zaręba M. 2020. Instytucje pomocy społecznej w czasie pandemii. Raport z badań. Cz. 1. Wydział Socjologii UAM.
 6. Ioakimidis V., O'Connell L., Baxter V., Chard K., Speed E., White G. 2022. Challenge and opportunity: Making sense of the 'first lockdown' experience of families with young children and health and social care practitioners in Southend-on-Sea (the United Kingdom). International Social Work, 65(3): 406-420. https://doi.org/10.1177/00208728221083768
 7. Kaźmierczak T. 2006. Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 8. Krajewski M., Frąckowiak M., Kubacka M., Rogowski Ł. 2021. The bright side of the crisis. The positive aspects of the COVID-19 pandemic according to the Poles. European Societies, 23(1): 777-790. https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1836387
 9. Krzyszkowski J. 2008. Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 10. Matysiak I. 2013. Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3(160): 138-152.
 11. Necel R. 2019. Przedsiębiorstwo wobec rozwoju lokalnej społeczności - modelowe przykłady zaangażowania. [W:] H. Guzy-Steinke, A. Rutkowska (red.), Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty. Wydawnictwo Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 277-289.
 12. Necel R. 2021. Rzecznictwo wybranych problemów społecznych z perspektywy socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. https://doi.org/10.14746/amup.9788323238843
 13. Peltz J.S., Crasta D., Daks J.S., Rogge R.D. 2021. Shocks to the system: The influence of COVID-19-related stressors on coparental and family functioning. Developmental Psychology, 57(10): 1693-1707. https://doi.org/10.1037/dev0001206
 14. Putnam R.D. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 15. Rymsza M. 2016. Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki rozwój służb społecznych? Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 35(4): 25-42.
 16. Racław M. 2011. Ludzie instytucji i ludzie w instytucjach. Pracownicy socjalni o swojej pracy. [W:] M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 26-58.
 17. Tsolou O., Babalis T., Tsoli K. 2021. The impact of COVID-19 pandemic on education: social exclusion and dropping out of school. Creative Education, 12(03): 529. https://doi.org/10.4236/ce.2021.123036
 18. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., nr 64 poz. 593).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu