BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Sektor usług w aglomeracji poznańskiej - zmiany w obliczu pandemii COVID-19
The Service Sector in the Poznań Agglomeration - Changes Caused by the COVID-19 Pandemic
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 62, s. 31-45, rys., tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Sektor usług, Pandemia, COVID-19, Usługi
Services sector, Pandemic, COVID-19, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka zmian zachodzących w placówkach usługowych zlokalizowanych w aglomeracji poznańskiej pod wpływem pandemii COVID-19. Postępowanie badawcze zmierza do odpowiedzi na następujące pytania: (1) jaki wpływ wywarła pandemia na placówki usługowe (w zależności od rodzaju i miejsca lokalizacji placówki); (2) jak zmieniły się zachowania konsumentów usług podczas pandemii oraz czy niektóre z tych zachowań pozostały po zakończeniu okresu pandemii. Dane do analizy pochodzą z badań prowadzonych w czerwcu 2022 r. techniką ankietową wśród 198 placówek usługowych oraz 283 mieszkańców aglomeracji poznańskiej rozumianej jako miasto Poznań oraz powiat poznański.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to describe the changes taking place in service facilities locat-ed in the Poznań agglomeration as a result of the COVID-19 pandemic. The research procedure aims to answer the following questions: (1) what was the impact of the pandemic on service (depending on the type and location of the facility); (2) how behavior of service consumers changed during the pandemic, and whether some of these behaviors remained after the end of the pandemic period. The data for analysis come from research conducted in June 2022 using the survey technique among 198 service outlets and 283 inhabitants of the Poznań agglomeration understood as the city of Poznań and Poznań poviat. The results of surveys conducted in the Poznań agglomeration confirm the conclu-sions of national and international studies showing that the crisis caused by the COVID-19 pandemic has significantly affected the entire economy, but hotel and catering services have suffered the most. Tourism related companies turned out to be the most vulnerable to the crisis caused by the pandemic and, in the absence of an alternative in the form of electronic services, were placed in the category of the biggest losers among service sector economic operators. The effects of the pandemic were also felt by retail outlets, although in this case the location of the outpost and the type of assortment sold were important. In general, retail outlets located in city centers and shopping centers, trading in non-food products, were harder hit. Business Services and ICT services turned out to be the most resistant, as they were relatively easily transferred to the network and provided remotely. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benanav A. 2021. Service work in the pandemic economy. Service Work in the Pandemic Economy. International Labor and Working-Class History, 99: 66-74. https://doi.org/10.1017/S0147547920000216
 2. Burkle F.M. Jr. 2006. Globalization and disasters: Issues of public health, state capacity and political action. Journal of International Affairs, 59(2): 231-265.
 3. Caroll N., Conboy K. 2020 Normalising the "New normal": Changing tech-driven work practices under pandemic time pressure. International Journal of Information Management: 102186. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102186
 4. Chang S.E. 2010. Urban disaster recovery: a measurement framework and its application to the 1995 Kobe earthquake. Disasters, 34: 303-327. https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2009.01130.x
 5. Dominiak J. 2022. Wpływ pandemii COVID-19 na zmiany w sektorze usług w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2): 126-136. https://doi.org/10.24917/20801653.362.8
 6. Gray R.S. 2020. Agriculture, transportation, and the COVID-19 crisis. Cand. J. Agr. Econ., 68: 239-243. https://doi.org/10.1111/cjag.12235
 7. Gunay S., Kurtulmus B.E. 2021. COVID-19 social distancing and the US service sector: What do we learn? Research in International Business and Finance, 56. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101361
 8. GUS 2021. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania.
 9. Javed A. 2020. Imact of COVID-19 on Pakistan's services sector. Jurnal Inovasi Ekonomi, 5/3: 107-116. https://doi.org/10.22219/jiko.v5i03.12194
 10. Keesara S., Jonas A., Schulman K. 2020. COVID-19 and health care's digital revolution. N. Engl. J. Med., Apr. 2 [E-pub ahead of print]. https://doi.org/10.1056/NEJMp2005835
 11. Lee C.K., Song H.J., Bendle L.J., Kim M.J., Han H.S. 2012. The impact of non-pharmaceutical interventions for 2009 H1N1 influenza on travel intentions: a model of goal-directed behavior. Tourism Management, 33(1): 89-99. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.02.006
 12. Liu, Chuan, Black W.C., Lawrence F.C. , Garrison M.E.B 2012. PostDisaster Coping and Recovery: The Role of Perceived Changes in the Retail Facilities. Journal of Business Research, 65(5): 641-647. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.03.004
 13. Loayza N., Eduardo O., Rigolini J., Christiaensen L. 2012. Natural disasters and growth: going beyond the averages. World Dev., 40(7): 1317-1336. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.03.002
 14. McKibbin W., Fernando R. 2020. The Global Macroeconomic Impacts of COVID19: Seven Scenarios. Australian National University, CEPAR, March 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.3547729
 15. Maital S., Barzani E. 2020. The Global Economic Impact of COVID-19: A Summary of Research. Samuel Neaman Institute for National Policy Research.
 16. Orzeszak K. 2022. Wpływ polityki lockdownów na funkcjonowanie branży zakwaterowanie i gastronomia w Polsce. Współczesna Gospodarka, 13(1 (37)). https://doi.org/10.26881/wg.2022.1.04
 17. Page S.J., Yeoman I., Munro C., Connell J., Walker L. 2006. A case study of best practice - VisitScotland's prepared response to an influenza pandemic. Tourism Management, 27(3): 361-393. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.01.001
 18. Pearson M.M., Hickman T.M., Lawrence K.E. 2011. Retail recovery from natural disasters: New Orleans versus eight other United States disaster sites. Int. Rev. Retail Distrib. Consum. Res., 21(5): 415-444. https://doi.org/10.1080/09593969.2011.619665
 19. Shingal A. 2020. Services trade and COVID-19, VoxEU online article, CEPR Policy Portal (https://voxeu.org/article/services-trade-and-COVID-19; accessed: 7.05.2020).
 20. Stojczew K. 2021. Ocena wpływu pandemii koronawirusa na branżę turystyczną w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 65(1). https://doi.org/10.15611/pn.2021.1.09
 21. Vitálišová K., Vaňová A., Borseková K., Helie T. 2021. Impacts of the COVID-19 pandemic on the policy of cultural and creative industries of Slovakia. Scientific Papers of the University of Pardubice, D, 29(1): 1241. https://doi.org/10.46585/sp29011241
 22. Wilder-Smith A. 2006. The severe acute respiratory syndrome: impact on travel and tourism. Travel Medicine and Infectious Diseases, 4: 53-60. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2005.04.004
 23. Xiang S., Rasool S., Hang Y., Javid K., Javed T., Artene A.E. 2021. The Effect of COVID-19 Pandemic on Service Sector Sustainability and Growth. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633597
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu