BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozińska Agnieszka (Poznań University of Economics and Business)
Tytuł
Podaż najmu krótkoterminowego w województwie wielkopolskim na przykładzie użytkowników serwisu Airbnb
Short-term Rental Supply in the Greater Poland Voivodeship on the Example of Airbnb Users
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 62, s. 199-215, rys., tab., wykr., bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe
Najem mieszkań, Ekonomia, Rynek mieszkaniowy
Flats rental, Economics, Housing market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Najem krótkoterminowy stał się alternatywą dla tradycyjnej oferty hotelowej i coraz częściej staje się pierwszym wyborem dla podróżujących po całym świecie. Głównym celem artykułu jest przedstawienie strony podażowej rynku najmu krótkoterminowego w województwie wielkopolskim. Do analizy wykorzystane zostały dane z serwisu Airbnb, który umożliwia wynajem lokali na doby od osób prywatnych. Analizie poddano liczebność, cechy charakterystyczne udostępnianej infrastruktury, w tym: wielkość obiektów, udogodnienia w obiektach, a także kwestie finansowe opisujące korzyści ekonomiczne z wynajmu w danej lokalizacji. Zróżnicowanie podaży najmu krótkookresowego w województwie zostało przedstawione w układzie powiatów i dotyczyło okresu od września 2021 do sierpnia 2022 r.(abstrakt oryginalny)

Short-term rental has become an alternative to the traditional hotel offer and is, to an increasing extent, becoming the first choice for travelers around the world. The main objective of this paper is to present the supply aspect of the short-term rental market in the Greater Poland Voivodeship. The analysis used data from the Airbnb website, which enables the rental of premises for days from private persons. The diversification of short-term rental supply in the voivodship was presented in the poviat system and covered the period from September 2021 to August 2022. The facilities offered for short-term rental in the region were usually larger in area than typical forms of accommodation in registered accommodation establishments. In line with the nationwide and global trend, most of the facilities were concentrated either in large cities and their immediate location, or in areas attractive to tourists. The location of the properties offered on the Airbnb platform was consistent with the location of registered accommodation facilities. The supply of short-term rental in the voivodship was most often one or two-room apartments or houses, less often studio properties or large facilities with at least five rooms. The properties were fairly well equipped with access to a kitchen. Most of the offers guaranteed a parking space and Internet access. In most counties, Airbnb properties were usually only rented for a maximum of a quarter of the year, and the hosts did not set a minimum rental period. The average fee per night in a rented property varied, but it did not exceed PLN 500. Despite the voices that criticize the development of short-term rental in the tourism industry due to the creation of dangerous socio-economic processes on the occasion of changes in the urban fabric of cities or unfair competition for hotel operators, the supply of short-term rental in the Greater Poland Voivodeship seems to be an interesting alternative to the offer of the hotel industry(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak C. 2022. Najem krótkoterminowy w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Czasopismo Geograficzne, 96(1): 9-32.
 2. AirDNA. 2022. AirDNA Data: How it Works (https://www.airdna.co/airdna-data-how-it-works; dostęp: 11.11.2022).
 3. Czernek K., Wójcik D. 2017. Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego. Handel i Marketing, 1, 3(368): 66-76.
 4. De Cantis S., Parocco A.M., Ferrante M., Vaccina F. 2015. Unobserved tourism. Annals of Tourism Research, 50: 1-18.
 5. Doling J. 2019. "Not for Housing" Housing: Widening the Scope of Housing Studies. Critical Housing Analysis, 6, 1: 22-31.
 6. Dolnicar S. 2018. Peer-to-peer accommodation networks: Publishing the boundaries. Goodfellow Publishers, Oxford.
 7. Freytag T., Bauder M. 2018. Bottom-up touristification and urban transformations in Paris. Tourism Geographies, 20(3): 443-460.
 8. Gołębska E. 2018. Sieć ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 9. Górska A., Mazurczak A., Strączkowski Ł. 2021. Lokalny rynek najmu mieszkań. Wydawnictwo UEP, Poznań.
 10. Kadi J., Hochstenbach C., Lennartz C. 2020. Multiple property owenership in times of late homeownership: a new conceptual vocabulary. International Journal of Housing Policy, 20, 1: 6-24.
 11. Kamiński M. 2019. Zarządzanie najmem lokali w praktyce. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa. Kokot S. 2019. Nowe tendencje na rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych. Nieruchomości w Przestrzeni, 5, 2: 47-61.
 12. Kowalczyk-Anioł J. 2018. Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie. Prace Geograficzne, 154: 35-54.
 13. Kowalczyk-Anioł J. 2020. Turystyfikacja zasobów mieszkaniowych historycznych dzielnic śródmiejskich. Przykład Krakowa. Studia Miejskie, 35: 9-25.
 14. Kowalczyk-Anioł J., Pawlusiński R. 2018. Sharing economy w przestrzeni polskich metropolii i miast turystycznych na przykładzie AIRBNB. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 3(31): 15-22.
 15. Łaszek J. 2013. Rozwój i finansowanie sektora nieruchomości w Polsce. Bezpieczny Bank, 4(53): 9-51.
 16. Pawlicz A. 2019. Ekonomia współdzielenia na rynku usług hotelarskich. Niedoskonałości. Pośrednicy. Regulacje. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 17. Pawlicz A., Kubicki R. 2017. Sharing economy development path in non-urban areas. The case of hospitality product in Polish national parks. Ekonomia i Środowisko, 4, 63: 166-176.
 18. Pawlicz A., Vrtodusic Hrgovic A.-M. 2020. Spatial issues of sharing economy in Polish acccomodation market. Ekonomia i Środowisko, 1(72): 87-106.
 19. Pawlusiński R. 2017. Ekonomia współdzielenia: istota zjawiska oraz wyzwania dla sektora turystyki w miastach. [W:] M. Drewnik, M. Mika (red.), Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa.
 20. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 179-191.
 21. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 2022. Najem krótkoterminowy pod kontrolą (https:// poland.representation.ec.europa.eu/news/najem-krotkoterminowy-pod-kontrola-2022-11-07_pl; dostęp: 12.11.2022).
 22. Rolnik R. 2013. Late Neoliberalism: The Financialization of Homeownership and Housing Rights. International Journal of Urban and Regional Research, 37, 3: 1058-1066.
 23. Skalska T., Markiewicz E., Pędzierski M. 2016. Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba prezentacji zjawiska na rynku polskim. Folia Turistica, 41: 165-190.
 24. Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku. 2016 (https://bip.umww. pl/292---k_91---k_207---strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-wielkopolskim; dostęp: 3.09.2022).
 25. Szreder J., Walentynowicz P. 2020. Nieruchomości wakacyjne jako innowacyjna forma kreowania wartości przez dewelopera. [W:] P. Wróbel (red.), Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Strategie, procesy i projekty. UG, Gdańsk, s. 157-171.
 26. Wachsmuth D., Weisler A. 2018. Airbnb and the rent gap: Gentification throught the sharing economy. Environment and Planning, A, 50(6): 1147-1170.
 27. Walas B. 2019. Turystyczny najem krótkoterminowy w ocenie interesariuszy lokalnych. Biuletyn KPZK PAN, 275: 49-62.
 28. https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (dostęp: 30.08.2022).
 29. http://hotelcombined.pl (dostęp: 30.08.2022).
 30. http://www.airbnb.pl/ (dostęp: 30.08.2022).
 31. http://www.airdna.co/ (dostęp: 30.08.2022)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu