BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martela Borys (Instytut Rozwoju Miast i Regionów)
Tytuł
Znaczenie budżetu obywatelskiego w rozwoju zrównoważonego transportu. Analiza projektów wybranych przez mieszkańców wielkopolskich miast w latach 2020-2021
The Importance of Participatory Budgeting for The Development of Sustainable TYransport. An Analysis of Projects Selected by Residents in Cities of Greater Poland Region in 2020-2021
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 62, s. 325-341, ryc., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Budżet obywatelski, Polityka miejska, Rozwój zrównoważony transportu, Ruch drogowy
Transport, Participatory budgeting, Urban policy, Sustainable development of transport, Road traffic
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki analizy projektów wybranych do realizacji w ramach budżetów obywatelskich zorganizowanych w 20 miastach województwa wielk-polskiego w latach 2020-2021. Badanie wykazało, że szacunkowe koszty infrastruktury wyniosły 20% kwoty na BO. Większość tych środków przypadła na zadania uwzględniające potrzeby pieszych i rowerzystów. Infrastruktura związana z przemieszczaniem się samochodem osobowym odgrywała mniejszą rolę. Tego typu zależności zaobserwowano przeważnie w miastach, także mniejszych, co obrazuje, że zainteresowanie infrastrukturą pieszą i rowerową nie ogranicza się do największych ośrodków. Pomimo wyboru tylko jednego projektu związanego z komunikacją zbiorową należy stwierdzić, że BO okazał się procedurą sprzyjającą rozwojowi zrównoważonego transportu w regionie.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of an analysis of transport investments selected as part of paticipatory budgeting (PB) processes organised in 20 cities of the Greater Poland Region in 2020-2021. The study shows that, on average, around 20% of the funds related to PB projects were allocated to transport-related projects. Most of these projects lead to new infrastructure for pedestrians and cy-clists. Investments concerning individual transport by car play a smaller role. This type of distribution has been observed in almost every city, including the smaller ones. These observations contradict some previous studies, according to which investments facilitating walking and cycling are more popular in larger cities with more than 100,000 inhabitants. Further research is needed to confirm whether these findings are due to regional specificities, slowly changing attitudes of residents or the short period cov-ered by the study. Despite the high interest in walking and cycling infrastructure in all types of cities, there is a variation in the nature of these projects depending on the size of the municipality. In smaller towns and cities such projects are more often connected with sport and recreation. In Poznań, which is the largest city of the region, cycling projects have for years improved the quality and consistency of the cycling network facilitating local journeys. This trend was confirmed in another independent study. The differences between cities of different sizes and the absence of public transport projects in the PB, do not change the fact, that participatory budgeting has proved to be a mechanism fostering the development of sustainable transport. The main factor reducing this positive impact is the relatively small proportion of municipal budgets that are allocated directly by citizens. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beim M. 2012. Sprawny transport w polskich miastach. [W:] M. Rapkiewicz (red.), Efektywność, planowanie, rozwój - jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych. Instytut Sobieskiego, Warszawa, s. 77-96.
 2. Beim M. 2012. Sprawny transport w polskich miastach. [W:] M. Rapkiewicz (red.), Efektywność, planowanie, rozwój - jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych. Instytut Sobieskiego, Warszawa, s. 77-96.
 3. Bernaciak A(rnold), Bernaciak A(nna) 2019. The implementation of the United Nations Sustainable Development Goals by processes of participatory budgeting: development of the transport system and road safety (the case of the city of Poznań, Poland). Ekonomia i Środowisko, 4(71): 84-94.
 4. Brzeziński K. 2017. Budżet (nie)obywatelski? - analiza czterech edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Pedagogika Społeczna, 3(65): 135-155. https://doi.org/10.15611/pn.2018.534.04
 5. Brzeziński K., Michalska-Żyła A. 2018. Budżet obywatelski a społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej - przykład Łodzi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 534: 57-69. https://doi.org/10.15611/pn.2018.534.05
 6. Burchard-Dziubińska M. 2016a. Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym - przykład Łodzi. Studia i Prace WNEIZ US, 46: 235-246. https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-18
 7. Burchard-Dziubińska M. 2016b. Gospodarka niskoemisyjna w mieście. [W:] A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165-189. https://doi.org/10.18778/7969-576-8.08
 8. Drozdowski R., Frąckowiak M. 2013. Bilans społecznej wyobraźni. Komentarz socjologiczny do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXV (4): 197-214.
 9. Goś-Wójcicka K., Makowska-Belta E., Sobik P. 2018. Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 10. Hartwich M., Romanowski R. 2021. Civic budgets in cities of greater Poland region in 2018. Zeszyty Naukowe, Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 152: 47-63. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2021.152.4
 11. Janczewski J., Janczewska D. 2019. Zrównoważony rozwój z perspektywy mikromobilności. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2(29): 165-187. https://doi.org/10.25312/2391-5129.29/2019_11jjdj
 12. Jeran A., Matczak P., Mączka K. 2018. Kto wdraża budżet obywatelski a kto nie? Porównanie wielkopolskich gmin pod kątem zamożności oraz poziomu aktywności społecznej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 64: 121-132. https://doi.org/10.18778/0208-600X.64.08
 13. Martela B. 2020. Wpływ budżetu obywatelskiego na przestrzeń polskich miast. Urban Development Issues, 66: 173-182. https://doi.org/10.2478/udi-2020-0021
 14. Martela B., Janik L., Bubak G. 2022. Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2021. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków.
 15. Mączka K., Jeran A., Matczak P., Milewicz M., Allegretti G. 2021. Models of Participatory Budgeting. Analysis of Participatory Budgeting Procedures in Poland. Polish Sociological Review, 216(4): 473-492.
 16. Mielczarek-Mikołajów J. 2018. Zrównoważony transport w kontekście koncepcji smart administration. [W:] R. Kusiak-Winter, J. Korczak (red.), Ewolucja elektronicznej administracji publicznej. Wrocław, s. 171-187. https://doi.org/10.34616/23.21.018
 17. Mucha A. 2018. Zróżnicowanie zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego w latach 2013-2016 w polskich miastach. Prace Geograficzne, 154: 55-70. https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.009.8761
 18. Pistelok P. 2019. Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0. [W:] P. Pistelok, B. Martela (red.), Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 143-155.
 19. Rzeńca A. 2016. Zrównoważony rozwój miast. [W:] A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-61. https://doi.org/10.18778/7969-576-8.03
 20. Rzeńca A., Sobol A. 2018. Budżet obywatelski jako instrument kształtowania przestrzeni miasta. Biuletyn KPZK PAN, 272: 205-215.
 21. Solecka I., Dworniczak Ł. 2016. Obywatele kształtują krajobraz miasta. Aspekty przestrzenne i funkcjonalne inicjatyw zgłaszanych w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego 2013-2014. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 443: 220-231. https://doi.org/10.15611/pn.2016.443.19
 22. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu