BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motek Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie polityki podatkowej gmin województwa wielkopolskiego w latach 2018-2021
Diversity of tax Policy of Municipalities in Wielkopolskie voivodeship in 2018-2021
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 62, s. 259-281, rys., tab., wykr., bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Podatki lokalne, Gmina
Tax policy, Local taxes, District
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania polityki podatkowej gmin województwa wielkopolskiego. Przede wszystkim określono czynniki wyjaśniające to zróżnicowanie oraz przeprowadzono typologię polityki podatkowej gmin. W artykule wykorzystano koncepcje konkurencji podatkowej oraz cyklu politycznego. Badaniem objęto podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny. W analizie empirycznej wykorzystano metodę regresji liniowej oraz hierarchiczną metodę grupowania Warda. Zbadano 226 gmin województwa wielkopolskiego w latach 2018-2021. Uzyskane wyniki wskazują, że czynnikami wyjaśniającymi zróżnicowanie polityki podatkowej są wielkość gminy, jej zamożność, odległość od dużego miasta oraz stawki podatkowe obowiązujące w gminach sąsiednich. Przeprowadzona typologia pokazała, że dominuje typ fiskalny, nastawiony na maksymalizację dochodów budżetowych. Rzadziej występowały typ liberalny oraz populistyczny.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the diversity of local tax policies of municipalities in the Wielkopolskie voivodeship, especially to identify factors explaining this diversity and to carry out a typology of local tax policies. The concepts of tax competition and the political cycle were used to explain the variation in local tax policies. Property tax, agricultural tax and forestry tax were included in the study. The linear regression method and Ward's hierarchical clustering method were used in the empirical analysis. The study covered 226 municipalities in the Wielkopolska Voivodeship from 2018 to 2021. The results obtained indicate that the factors explaining the variation in local tax pol-icies are: the size of the municipality, the wealth of the municipality, the distance from a large city and the tax rates applicable in neighboring municipalities. This means that municipalities with larger populations and higher own incomes are characterized by a higher degree of fiscalism and, as a result, enact higher local tax rates. Smaller and less wealthy local governments have more liberal tax policies. In addition, tax rates increased with distance from a large city. A significant increase was observed in municipalities located within 20 km of a large city. This may be due to the municipal authorities' desire to take advantage of the location and the suburbanization processes taking place. Tax rates in neighboring municipalities also appeared to be a factor explaining the variation in local tax policy. The increase in the tax rate in a given municipality resulted in a decrease in its neighbors, which to a cer-tain extent may indicate the occurrence of a tax competition phenomenon. The typology of local tax policies carried out showed that the dominant type was the fiscal type focused on maximizing budget revenues. The liberal and populist types were less common. Policies with a more fiscal orientation were mainly pursued by urban municipalities, with larger populations and more affluent. In contrast, liberal and populist policies were pursued by rural and less populated municipalities(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allers M., Elhorst P. 2005. Tax Mimicking and Yardstick Competition Among Local Governments in the Netherlands. International Tax and Public Finance, 12: 493-513. https://doi.org/10.1007/s10797-005-1500-x
 2. Besley T., Case A. 1995. Incumbent Behavior: Vote-Seeking, Tax-Setting, and Yardstick Competition. The American Economic Review, 85, 1: 25-45.
 3. Chojnicki Z., Czyż T. 1973. Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Domański B. 2018. Zróżnicowanie dynamiki wzrostu gospodarczego polskich regionów w latach 1995-2015. Studia KPZK, 183: 249-262.
 5. Dziuba J. 2019. Polityka podatkowa gmin wiejskich w Polsce w latach 2006-2017. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 125: 33-43. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2019.125.3
 6. Etel L., Dowgier R. 2013. Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany. Temida, 2.
 7. Felis P. 2015. Funkcja fiskalna i społeczna w powierzchniowym systemie opodatkowania nieruchomości na przykładzie gmin w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3(277): 133-158. https://doi.org/10.33119/GN/100841
 8. Felis P., Rosłaniec H. 2017. Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich. Gospodarka Narodowa, 2(288): 45-67. https://doi.org/10.33119/GN/100735
 9. Felis P., Otczyk G. 2021. Zróżnicowanie fiskalnych skutków gminnej polityki podatkowej w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych, 1(65): 77-102. https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2021.06
 10. Głowicka-Wołoszyn R., Wieczorek A., Satoła Ł. 2018. Własny potencjał dochodowy a zadłużenie gmin miejskich w województwie wielkopolskim. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 56(4): 175-187. https://doi.org/10.15584/nsawg.2018.4.14
 11. Grabiński T. 2003. Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionalnym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Hozer-Koćmiel M. 2018. Ocena rozwoju społeczno-ekonomicznego województw za pomocą HDI. Wiadomości Statystyczne, 63(3): 40-49. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0637
 13. Janeba E., Osterloh S. 2013. Tax and the City - A Theory of Local Tax Competition. Journal of Public Economics, 106: 89-100. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2013.07.004
 14. Jofre-Monseny J., Solé-Ollé A. 2010. Tax Differentials in Intraregional Firm Location: Evidence from New Manufacturing Establishments in Spanish Municipalities. Regional Studies, 44(6): 663-677. https://doi.org/10.1080/00343400802508877
 15. Józefowicz I., Michniewicz-Ankiersztajn H. 2020. Rozwój społeczno-gospodarczy a aktywność społeczności lokalnych w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 52: 29-42. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.03
 16. Kańduła S., Przybylska J. 2022. Odpowiedź polskich gmin na pierwszą falę kryzysu COVID-19. [W:] S. Kańduła, J. Przybylska (red.), Gospodarka w cieniu pandemii COVID-19. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 75-98. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-104-0/4
 17. Klimska U. 2003. Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001. Studia Regionalne i Lokalne, 1(11): 149-170.
 18. Ly T., Paty S. 2020. Local taxation and tax base mobility: Evidence from France. Regional Science and Urban Economics, 82: 103430. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.01.010
 19. Łukomska J., Swianiewicz P. 2015. Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Municipium SA, Warszawa.
 20. Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B. 2021. Spatial diversification of property tax policy - Searching for yardstick competition in Polish metropolitan areas. Land Use Policy, 109: 105613. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105613
 21. Milligan G.W., Cooper M.C. 1985. An examination of procedures for determining the number of clusters in a data set. Psychometrika, 50(2): 159-179. https://doi.org/10.1007/BF02294245
 22. Miszczuk A., Miszczuk M. 1995. Próba typologii polityki podatkowej gmin (na przykładzie woj. lubelskiego). Wiadomości Statystyczne, 5: 34-36.
 23. Motek P. 2021. Naśladownictwo podatkowe - wpływ sąsiadujących gmin na stawki podatku rolnego w województwie wielkopolskim. Czasopismo Geograficzne, 92(2): 281-298. https://doi.org/10.12657/czageo-92-12
 24. Mouritzen P.E. 1989. The Local Political Business Cycle. Scandinavian Political Studies, 12(1): 37-55. https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.1989.tb00080.x
 25. Nordhaus W.D. 1975. The Political Business Cycle. Review of Economic Studies, 42(2): 162-190. https://doi.org/10.2307/2296528
 26. Oates W.E. 1972. Fiscal Federalism. Harcourt, Brace, Jovanovich, New York.
 27. Pahl B. 2021. Uchwały rad gmin w sprawie zwolnień i przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości, podejmowane w ramach tzw. tarcz antykryzysowych - próba podsumowania. Analizy i Studia, CASP, 2(12): 35-45. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.2.4
 28. Parysek J. 1982. Modele klasyfikacji w geografii. Seria Geografia, 31.
 29. Ramajo J., Ricci-Risquete A., Jerez L., Hewings G. 2020. Impacts of Neighbors on Local Tax Rates: A Space-Time Dynamic Panel Data Analysis. International Regional Science Review, 43(1-2): 105-127. https://doi.org/10.1177/0160017619871990
 30. Salmon P. 1987. Decentralization as an incentive scheme. Oxford Review of Economic Policy, 3(2): 24-43. https://doi.org/10.1093/oxrep/3.2.24
 31. Solé-Ollé A. 2003. Electoral accountability and tax mimicking: the effects of electoral margins, coalition government, and ideology. European Journal of Political Economy, 19: 685-713. https://doi.org/10.1016/S0176-2680(03)00023-5
 32. Swianiewicz P. 1996. Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych. Transformacja Gospodarki, 73.
 33. Tiebout Ch.M. 1956. A pure theory of local expenditures. The Journal of Political Economy, 64(5): 416-424. https://doi.org/10.1086/257839
 34. Trojanek M., Kisiała W., Trojanek R. 2021. Do local governments follow their neighbours' tax strategies? Tax mimicking amongst Polish municipalities. Land Use Policy, 108: 105576. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105576
 35. Ward J.H. 1963. Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58(301): 236-244 https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845
 36. Wilson J. 1986. A theory of interregional tax competition. Journal of Urban Economics, 19: 296-315. https://doi.org/10.1016/0094-1190(86)90045-8
 37. Wilson J., Wildasin D. 2004. Capital tax competition: bane or boon. Journal of Public Economics, 88: 1065-1091. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(03)00057-4
 38. Wojtyra B. 2017. Poziom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 149-161.
 39. Wójtowicz K. 2007. System opodatkowania nieruchomości w Polsce. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 40. Zodrow G.R., Mieszkowski P. 1986. Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods. Journal of Urban Economics, 19: 356-370. https://doi.org/10.1016/0094-1190(86)90048-3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu