BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tużnik Marta Roma (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Udział policji w jurysdykcyjnym postępowaniu karnym skarbowym
Police Participation in a Jurisdictional Fiscal-Penal Proceeding
Źródło
Ius Novum, 2021, t. 15, nr 1, s. 139-152, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Postępowanie karne, Policja, Przestępstwa skarbowe
Criminal procedure, Police, Fiscal offence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia udziału Policji jako niefinansowego organu postępowania przygotowawczego w jurysdykcyjnym postępowaniu karnym skarbowym. Kluczową część opracowania poświęcono rozważaniom o uprawnieniach Policji w postępowaniu jurysdykcyjnym w procesie karnym skarbowym, ograniczając je do spraw o wykroczenia skarbowe z uwagi na fakt przyznania Policji statusu oskarżyciela publicznego jedynie w tej kategorii spraw. W publikacji omówiono także problematykę środków zaskarżenia przysługujących Policji oraz jej udziału w rozprawie odwoławczej. artykuł zawiera ponadto charakterystykę innych czynności w postępowaniu karnym skarbowym do których uprawniona jest Policja. Publikację kończą wnioski. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to explain the participation of the Police, as a non-fiscal body involved in a preparatory proceeding, in the jurisdictional fiscal-penal proceeding. the main part of the paper is devoted to the entitlements of the Police in a jurisdictional proceeding in the fiscal-penal procedure that are limited to cases concerning fiscal misdemeanours because of granting the Police the status of a public prosecutor in this category of cases. the article also discusses the issue of prosecution measures that the Police have and their participation in an appellate proceeding. in addition, the article discusses the characteristics of other activities in a fiscal-penal proceeding that the Police can carry out. the paper ends with conclusions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2001.
 2. Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009.
 3. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom II, Warszawa 2000.
 4. Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017, Lex.
 5. Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017.
 6. Kmiecik R., Glosa do postanowienia SN z dnia 1 lipca 1999 r., OSP 2000, z. 2.
 7. Kurzępa B., Glosa do uchwały SN z 16 listopada 2000 r., OSP 2001, nr 4.
 8. Sepioło-Jankowska I., Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017.
 9. Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.
 10. Skorupka J., Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2020, Lex.
 11. Skwarczyński H., Udział Policji w postępowaniu karnym skarbowym po nowelizacji k.k.s., "Przegląd Policyjny" 2006, nr 2.
 12. Skwarczyński H., Udział Policji w postępowaniu karnym skarbowym, "Przegląd Policyjny" 2001, nr 3.
 13. Skwarczyński H., Uprawnienia Straży Granicznej w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2003, nr 3.
 14. Stefański R.A., Postępowanie przed powszechnym sądem pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 5.
 15. Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013.
 16. Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.
 17. Wilk L., Zagrodnik J., Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2019.
 18. Zabłocki S., Postępowanie odwoławcze w nowym kodeksie postępowania karnego. Komentarz praktyczny, Warszawa 1997.
 19. Zgoliński I. (red.), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.08/m.r.tuzn
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu